Medlemsundersøgelse

Ny måling ærgrer DJ-formand: Tilfredsheden er ikke høj nok

Den overordnede tilfredshed med Dansk Journalistforbund har ikke rykket sig siden 2020, hvor forbundet havde været igennem en decideret krise

Status quo.

Det er, hvad Dansk Journalistforbund (DJ) har opnået i forhold til medlemstilfredshed, siden der sidst blev gennemført en undersøgelse af medlemmernes indtryk af fagforeningen.

Det viser den rapport, konsulenthuset Ennova har udarbejdet for DJ på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse til forbundets medlemmer.

”Jeg havde håbet, at medlemstilfredsheden havde rykket sig væsentligt opad over det hele,” siger Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen.

Helt overordnet scorer forbundet 60 point ud af 100, når det kommer til medlemmernes tilfredshed. Det er fuldstændigt på niveau med undersøgelsen fra 2020. I 2016 og 2019 lå tallene på henholdsvis 68 og 64 for medlemmerne i forbundet.

Dermed ligger Dansk Journalistforbund et godt stykke under Ennovas benchmark, der lyder på 71 point for sammenlignelige organisationer.

”Det er jeg ærgerlig over. At medlemmerne ikke oplever os endnu bedre end det. Det er et mål, at vi skal være bedre på det,” siger Tine Johansen.

Samlet set er medlemmerne af Dansk Journalistforbund mindre tilfredse med deres fagforening end andre. Hvordan kan det være?

”Pas. Det ved jeg ikke. Vi skal kigge på de her tal og se, om der er noget, vi kan dykke ned i.”

”Det vigtigste for mig er ikke at måle os i forhold til andre, men at måle os i forhold til os selv. Det er selvfølgelig en ambition at være den bedste fagforening – og det skal være en ambition – men set i lyset af vores medlemsskare og sammensætningen af den, er det vigtigste at måle på, at vi forbedrer os selv,” siger Tine Johansen.

Gået frem på kritiserede punkter

Da Dansk Journalistforbund gennemførte den fulde undersøgelse i 2019, skete det på et bagtæppe af tumult, der havde omgivet forbundet i forbindelse med den daværende formand Lars Werges og Journalistens chefredaktør Øjvind Hesselagers fratræden, der havde skabt offentligt postyr.

Resultaterne af medlemsundersøgelsen i 2019 blev kaldt alvorlige og en lussing fra medlemmerne.

På det tidspunkt havde 46 procent af medlemmerne en decideret ”dårlig oplevelse” af forbundet, mens kun 19 procent havde en ”fremragende oplevelse”. Samtidig haltede forbundet efter på parametre som tydelig kommunikation og at sætte aftryk på den offentlige dagsorden. Både på image og kommunikation er der nu fremgang.

”Jeg er rigtig glad for, at vi er gået fremad på troværdighed og klar kommunikation. Det er vigtigt, at medlemmerne opfatter os sådan, og at de føler, at det er en klar kommunikation, der kommer fra os,” siger Tine Johansen.

Til gengæld er Dansk Journalistforbund gået tilbage på flere andre parametre, der handler om medlemstilbud, fagligt fællesskab, faglig udvikling og såkaldt interessevaretagelse. Sidstnævnte handler om, hvordan medlemmerne oplever forbundet i forhold til at arbejde for løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne.

Savner fællesskab

Ennova fremhæver i rapporten, at det ikke kun er Dansk Journalistforbund, der i løbet af de seneste to år er gået tilbage på fagligt fællesskab. Det samme gælder i andre fagforeninger og skyldes ifølge Ennova delvist, at corona-epidemien satte begrænsninger på kurser, efteruddannelse og andre faglige arrangementer.

”Det kan være en eftervirkning af corona, hvor man har haft en oplevelse af at savne sit fællesskab. Det har været en lang adskillelse i form af mangel på fysiske arrangementer, og at vi på den måde er kommet længere fra hinanden,” siger Tine Johansen.

”Men det kan godt være, at vi skal et spadestik dybere i de tal for at finde ud af, hvad der skal til for at løfte os på det,” tilføjer hun.

Nogle af faktorerne – såsom interessevaretagelse, image, rådgivning og fællesskab – har større betydning for medlemmernes vurdering af forbundet end for eksempel medlemstilbud, offentlig dagsorden og tilgængelighed og vægter derfor højere i bedømmelsen.

Samlet betyder det, at medlemmerne i år bedømmer Dansk Journalistforbund lavere på medlemsrelationen end tidligere. Scoren ligger i år på 57, hvilket er et procentpoint lavere end sidst. Benchmark fra Ennova ligger på 69 procentpoint.

Løn og arbejdsvilkår

Når det kommer til at tage vare på medlemmernes interesser i form af løn og arbejdsvilkår, er forbundet også gået tilbage i medlemmernes øjne.

”Den var vi også virkelig kede af at konstatere, at vi ikke løfter godt nok. Vi har en medlemsskare, der også består af rigtig mange freelancere, som ikke har de samme aftaler som ansatte, og som ikke er ansat på samme faste vilkår, og jeg gætter på, at det er en del af det,” siger Tine Johansen.

Om undersøgelsen

Medlemsundersøgelsen blev sendt ud til samtlige medlemmer af Dansk Journalistforbund og kunne besvares fra 23. august til 7. september.

2.301 medlemmer har besvaret undersøgelsen, der opnår en svarprocent på 15 %, hvilket ifølge Ennova sikrer et solidt datagrundlag. Svarprocenten blandt medlemmer i tillidshverv er på 38 % mens den for ordinære medlemmer er 15 %.

Den statistiske usikkerhed er på 1 indekspoint.

I starten af året fik DJ skarp kritik fra de tillidsvalgte på TV 2, da forbundet havde glemt at opsige den eksisterende overenskomst. Det stak ifølge tillidsrepræsentanterne en kæp i hjulet på forhandlingerne, og de måtte opgive at få forhandlet en større lønstigning og aftaler for freelancere hjem.

Den sag kan også meget vel vise sig at spille ind i medlemsundersøgelsen, erkender Tine Johansen.

”Jeg både tror og håber, at kollegerne på TV 2 har brugt undersøgelsen som en anledning til at give os en advarsel for det nu,” siger hun.

Flere møder giver bedre oplevelse

Medlemmernes oplevelse af rådgivningen hos forbundet har også taget et nøk nedad.

I undersøgelsen viser det dog samtidig, at rådgivningen bliver oplevet bedre af dem, der har haft kontakt med forbundet mere end én gang, og at den stiger i takt med antallet af gange, de har fået rådgivning.

Medarbejderne i Dansk Journalistforbund blev præsenteret for undersøgelsens resultater i fredags, og i første omgang går medarbejderne i de enkelte afdelinger nu i gang med at nærlæse undersøgelsen.

”Vi kan også blive nødt til at spørge mere ind til det for at finde ud af, hvor skoen trykker,” siger Tine Johansen, der ikke på nuværende tidspunkt kan varsle nye initiativer eller indsatser.

Resultaterne vil blive fremlagt og diskuteret på hovedbestyrelsens næste møde i november.

”Og hvis vi skal sætte nye initiativer i gang eller bruge flere ressourcer på nogle områder, er det hovedbestyrelsen, der skal beslutte det,” siger Tine Johansen.

3 Kommentarer

Allan Føns Sørensen
27. SEPTEMBER 2022
Når jeg høre på Jungletrommerne i branchen, så er det primært de dårlig vilkår for TBA og tildels freelancere der i årevis er blevet negligeret af forbundet. Specielt vilkårene for TBA´er bliver ringere og ringere.
Finn Arne Hansen
26. SEPTEMBER 2022
Jeg tror simpelthen ikke, man kan bruge den benchmark til noget. Andre fagforbund har slet ikke den mængde freelancere og selvstændige, som DJ har. Spar pengene på de konsulenthuse, der laver den slags og lav en slags "skyd mod hovedkvarteret" i bedste Mao-stil selv. Så har vi 250.000 kroner til en god fest.
Pari Khadem
26. SEPTEMBER 2022
Mon hvorfor? Det er heller ikke ret mange der har deltaget. Når man ved Dj har 18000,- medlemmer.