Ny lov skal sikre åbenhed om betaling

Der skal være større åbenhed om betaling til rettighedshavere – blandt andet for journalistiske værker. Det er målet med et nyt EU-direktiv, som snart indføres i Danmark. »Det kan betyde, at administrationen bliver ret tung,« advarer DJ's advokat Lone Amtrup

Journalister, fotografer og dokumentarister vil fremover få bedre mulighed for at sikre, at de får den rette betaling for deres arbejde. Det skal et nyt lovforslag, som er på vej igennem Folketinget, sikre.

Lovforslaget kræver, at der er åbenhed om, hvorfra pengene kommer, når andre bruger værker, hvor der er delt ophavsret. Samtidig sikrer lovforslaget også rettighedshaveren mulighed for at se, hvad andre får for det samme arbejde, eller hvad kollegerne har fået for samme værk.

Det er et direktiv fra EU, som fører til en revidering af loven på området i Danmark. Det er lidt teknisk forklaret reglerne for forvaltning af kollektive rettighedsmidler, som bliver strammet, fortæller lederen af ophavsretsafdelingen i Dansk Journalistforbund, Lone Amtrup.

»Formålet er at lave en korrekt og gennemsigtig fordeling og forvaltning af rettighedsmidler. Man skal kunne være sikker på og kontrollere, at det, man får, svarer til det, man har leveret. At den samme rettighedstype får et ens beløb for den samme opgave,« siger hun.

Frygter tung administration

Lovforslaget er lige nu igennem en høringsrunde ved Kulturministeriet. Her er DJ en af parterne, som kan komme med indsigelser.

Ifølge Lone Amtrup ser forslaget overvejende meget positivt ud. Men hun har alligevel en bekymring.

»Vi håber ikke, at administrationsbyrden bliver kæmpestor, fordi vi i forvejen fordeler meget individuelt og gennemsigtigt. Men det kan betyde, at administrationen bliver ret tung, og i vores høringssvar arbejder vi stadig for, at det får et rimeligt niveau,« siger hun og tilføjer:

»Direktivet handler også om, at vi ikke må tage for meget for administration. Forslaget er ganske almindelig sund praksis, som bliver fulgt mange steder i forvejen i Danmark. Men det er ikke sikkert, at det er alle steder, hvor det foregår sådan.«

Ansvaret skal placeres rigtigt

Derudover er der endnu en ting, DJ vil gøre indsigelse imod i lovforslaget. Som det ser ud lige nu, er det paraplyorganisationer som CopyDan, der har ansvaret, hvis noget går galt med udbetalinger af rettighedsmidlerne.

Men det kan være problematisk, at det er de enkelte rettighedsorganisationer, som DJ, der har retten til at udbetale, hvis ikke ansvaret for at pengene lander det rigtige sted også følger med, mener Lone Amtrup.

»Hvis noget går galt, enten hos os eller andre, så er et system, hvor CopyDan har ansvaret, ikke godt nok. Ansvaret skal ligge der, hvor pengene bliver udbetalt,« mener Lone Amtrup, der også frygter, at det vil føre til ekstra administration, hvis CopyDan hele tiden skal sikre sig, at alle penge udbetales korrekt.

Fast betaling for værker

DJ er en af mange danske organisationer, som indgår store ophavsretsaftaler under paraplyorganisationen CopyDan. Det er et såkaldt kollektivt forvaltningsselskab, hvorunder både journalister, fotografer, kameramænd og grafiske designere eller tekniske medarbejdere alle har samlet deres rettigheder, når de laver et fælles værk, som ikke hører under en almindelig overenskomst. Det er de rettigheder, det nye lovforslag omhandler.

CopyDan forhandler kollektive aftaler for betaling på vegne af alle rettighedshaverne, eksempelvis med Danmarks Radio, de danske folkeskoler eller danske biblioteker, så de kan bruge værkerne for en fastsat pris uden at spørge om lov hver gang. Det kan for eksempel være en artikel, som bliver brugt i et eksamenssæt i 9. klasse eller et tv-program, som bliver lagt på Bonanza, DR's digitale tv-arkiv.

»Vi puljer for eksempel features, sportsprogrammer, dokumentarer og drama sammen over for DR og spørger, hvad de vil have, og så laver vi en pakkeaftale for alle rettighedshavere på én gang med DR,« forklarer Lone Amtrup.

Høringsrunden for lovforslaget varer til den 26. oktober 2015. EU-direktivet bag lovforslaget skal være indført i dansk lovgivning senest den 10. april 2016.

0 Kommentarer