Ny lønstatistik for freelancere på vej

Store ændringer og tilpasninger af freelancernes lønstatistik betyder, at der et år tidligere end planlagt gennemføres en ny statistik.

Store ændringer og tilpasninger af freelancernes lønstatistik betyder, at der et år tidligere end planlagt gennemføres en ny statistik.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund besluttede i dag, at der skal udarbejdes en lønstatistik for freelancere for indkomståret 2008.

Oprindeligt var det tanken, at næste lønstatistik først skulle gennemføres for 2009, men ifølge FreelanceForum er visse grupper ikke repræsenteret tilstrækkeligt i den nuværende statistik fra 2007. Og det vurderes derfor, at den nuværende fra 2007 hurtigst muligt må følges op.

»Vi har haft det oppe at vende i freelancegruppen en gang til. Og jeg opfatter det sådan, at der skal laves så meget om i lønstatistikken i form af tilpasning og ændringer, for at vi får det rigtige værktøj. Derfor synes jeg, det er vigtigt at vi får lønstatistikken nu,« sagde HB-medlem Lars Lindskov, Formand for specialforeningen Pressefotografforbundet.

Flere medlemmer påpegede desuden, at der er brug for at man snarest får et sammenligneligt statistik-materiale. Venter man først til 2009 med opdatering af statistikken, så vil man tidligst i 2011 have sammenligneligt materiale.  

»Chefjurist Anne Louise Schelin har pointeret, at det er vigtigt, at man fik det udviklet hurtigst muligt så man får et sammenligneligt statistik-materiale,« sagde HB-medlem Jens Rossen.

Hovedbestyrelsen fastholdt, at lønstatistikken i fremtiden fortsat skal udarbejdes alene hvert andet år, sådan som det hidtil har været tilfældet.
Derfor vil den efterfølgende statistik blive udarbejdet for 2010.

0 Kommentarer