Ny løn skuffer

 

 

Ny løn skaber frustration blandt journalisterne i DR Nyheder. Flere journalister forstår ikke chefernes vurderinger og mener, at lønsystemet direkte ødelægger motivtionen.

"Jeg gider ikke slås om småpenge. Slet ikke når chefens argumentation er urimelig."

Lars Thomas Thomsen er journalist på Radioavisens udlandsredaktion gennem tyve år. I april var han til lønforhandling med sin chef for første gang under det ny lønsystem. Det fik Lars Thomas Thomsen ikke noget ud af. Kun ærgrelse og et langt ansigt.

Frustrationen deler han med flere af de 927 andre journalister i DR, der er organiserede i Dansk Journalistforbund (DJ). I denne tid slås de for deres personlige løndel. For 523 af dem er det første gang, de skal forhandle deres personlige løntillæg med chefen. De har nemlig skiftet fra skalaløn til ny løn.

Inden Lars Thomas Thomsen gik til lønforhandling, havde Radioavisens journalister og ledelse aftalt, hvilke kriterier den personlige løndel skal uddeles efter. Det samme er sket i alle andre afdelinger i DR. Kort fortalt er det den personlige indsats og dygtighed, uddannelse og fleksibilitet, som er de afgørende faktorer.

Det var ikke de argumenter, som Lars Thomas Thomsen blev vurderet på, siger han.

"Chefen sagde, at det var dem, der havde været ude at rejse og gjort en ekstra indsats i forbindelse med Irak-krigen eller EU-topmøder, som kunne få lønforhøjelse. Det er da fint. Jeg har ikke noget imod at nogen får lønforhøjelse, tværtimod. Men hvad med dem, der har passet vagterne hjemme. Alle tandhjul i maskinen skal virke, for at maskinen fungerer, stjernerne kan jo ikke fungere uden de andre," siger Lars Thomas Thomsen, som ikke er den eneste på

Radioavisens udlandsredaktion, som har mødt det argument.

Nu kunne Lars Thomas Thomsen have taget endnu en forhandling med chefen sammen med tillidsmanden, hvilket han har krav på ifølge overenskomsten. Men det havde han ikke lyst til.

"Jeg gad ikke kæmpe mod den argumen-tation. Det er ikke mig," siger han.

Lars Thomas Thomsens chef, udlands-redaktør Kristian Mouritzen, vil ikke kommentere kritikken, fordi han opfatter lønforhandlingerne som fortrolige.

 

"Du laver for lidt"
På Radioavisens indlands-redaktion har der også været stor utilfredshed med løn-forhandlingerne og især med den stemning, de har forårsaget.

"Der er blevet hvisket ekstremt meget i krogene. Hvad fik du? bliver der spurgt. De, der ikke har fået noget, har været enormt vrede. Der har været en stor usikkerhed, som har smittet voldsomt af på arbejdsklimaet," fortæller en journalist, der ønsker at være anonym.

Ole Corneliussen, journalist på Radio-avisen i mere end tredive år, fortæller, at den overvejende stemning på redaktionen har været skuffelse.

"Der har stort set ikke været nogen penge at dele ud af. Det er meget frustrerende. Vi har også det problem, at en nyansat chef har skullet vurdere folk," siger Ole Corneliussen.

Den nyansatte chef, indlandsredaktør Suzanne Moll, havde kun været chef i to måneder, da hun skulle vurdere sine ansatte.

"Hvordan kan hun vurdere, at man laver for lidt, når hun kun har været chef i to måneder?" spørger en oprørt journalist, som også vil være anonym.

Andre på Radioavisens indlandsredaktion fortæller, at Suzanne Moll har sagt, at de lavede for lidt og derfor ikke kunne få mere i løn.

Suzanne Moll ønsker ikke at udtale sig, fordi hun deltog i konflikten sidste sommer som menig journalist.

Hendes chef, nyhedschef Jens Holme, siger, at Suzanne Moll har fået hjælp til sine vurderinger af de andre chefer i DR.

Jens Holme vedgår, at det har været problematisk ved denne lønforhandling at vurdere, om journalisterne laver nok.

"Et af lærestykkerne ved den første lønforhandling med det ny system er, at medarbejderne skal have en udviklingssamtale nogle måneder inden lønforhandlingen. Så får både chef og medarbejder et udgangspunkt at vurdere indsatsen ud fra."

 

Lønkamp udsat
På TV-avisen har forhandlingerne ikke givet samme genlyd i gangene som på Radioavisen. Det skyldes, at TV-avisens ledelse og journalister har besluttet at udskyde slagsmålet til næste år.

Alle DJ-organiserede journalister på TV-avisen har mindst fået erstatningen på 6.000 kroner i lønforhøjelse i år (Læs "Ny løn Light" her på siden).

Erhvervsjournalist Niels Bjørn Hansen, mangeårig medarbejder på TV-avisen, var glad for den ordning, fordi han foretrækker det gamle lønsystem.

"Jeg er ikke begejstret for ny løn, og gik ind for den solidariske løsning. Men jeg frygter næste lønforhandling. Det bliver nok et hundeslagsmål," siger han.

Men ikke alle er tilfredse med gentleman-aftalen mellem ledelse og journalister på TV-avisen.

"Jeg tror ikke, at de unge, der er ansat på ny løn, synes, det er en fed aftale. Jeg mener, at den individuelle indsats skal være afgørende for, om man skal have mere i løn," siger Cathrine Gyldensted, der er en af de unge journalister på TV-avisen.

Hun er positiv over for det nye lønsystem.

"Lønforhandlingen var givende, fordi min chef vurderede mig ud fra den journalistik, jeg har lavet. Sådan synes jeg, det skal være. Selv om løn langtfra er alt, så er det stærkt motiverende at blive belønnet, når man har knoklet for sine historier," siger Cathrine Gyldensted.

Samme følelse har Lars Thomas Thomsen fra Radioavisens udlandsredaktion ikke.

"Det motiverer i hvert fald ikke, når man ikke får noget. Og ekstra initiativer opfordrer det ikke til."

Tillidsmændene på TV-avisen og Radioavisen har samme vurdering. Det nye lønsystem er ikke motiverende.

Kim Jonasen, Radioavisen:
"Det er selvfølgelig forskelligt fra mand til mand. Men som det ser ud nu, så er demotiveringen større end motiveringen."

Jesper Knudsen, TV-avisen:
"Jeg tror ikke på adfærdsreguleringen i det her lønsystem. De få penge, som cheferne kan dele ud, flytter jo stort set ikke på folks indkomst. Betaler man topskat, hvad de fleste af os gør, så er det helt til grin. Jeg tror, at en indsats for at forbedre arbejdsklimaet ville rykke mere."

LÆS OGSÅ: Ny løn light, Lønnen blev gennemsigtig og Ny løn sluger tid

 

0 Kommentarer