Ny løn light

 

 

DR Nyheder har udsat en del af lønslagsmålet til næste år. Tidspunktet for uddeling af erstatningen for at forlade det gamle lønsystem skulle have været forhandlet individuelt, men blev nærmest aftalt kollektivt. Samtidig siger tillidsfolkene, at ny løn ikke har øget lønforskellene, snarere udjævnet dem.

"Ny løn ultra" lød et slagord under sidste års konflikt i DR.

"Ultra", fordi journalisterne i DR mente, at de allerede havde en temmelig stor personlig løndel, som de skulle forhandle hjem indivi-duelt.

Men da skræmmebilledet blev fremkaldt, holdt det ikke. Ny løn ultra er nærmere blevet til ny løn light i DR, hvis man skal dømme ud fra forhandlingerne i DR Nyheder.

Erstatningen for at gå på ny løn, det varige tillæg til årslønnen på 6.000 kroner, ligner en kollektiv aftale. Selv om tidspunktet reelt lå til forhandling, har langt de fleste på TV-avisen fået erstatningen i år. Også den øvrige lønpulje til ny løn blev uddelt jævnt.

Af TV-avisens omkring 210 ansatte på journalistoverenskomst har tæt ved 100 procent fået erstatningen på 6.000 kroner allerede i år. På Radioavisen får 70 procent af journalisterne erstatningen i år.

DR-ledelsen havde ellers krævet, at udbetalingen af erstatningen var til forhandling i overenskomstperioden. Cheferne i DR kunne altså selv vælge, om de ville betale erstatning i år eller næste år. Men det har cheferne i DR Nyheder undgået ved at lave en stiltiende fredsaftale med journalisterne.

Journalist Jesper Knudsen, tillidsmand på TV-avisen, er godt tilfreds med løn-forhandlingerne, som de har forløbet, fordi alle som et minimum fik de 6.000 kroner.

"Ideologisk set strider det mod ny løn, men journalisterne på TV-avisen var enige om, at det var det, de ville have. Jeg opfatter det som en slags fremstrakt hånd fra ledelsen, som ikke her første gang vil tage det store slagsmål. Men det kommer næste år, er jeg sikker på," siger Jesper Knudsen.

Radioavisens journalister forsøgte samme øvelse med deres ledelse. Journalisterne foreslog ledelsen, at alle fik erstatningen i år, men det blev afvist, fordi det strider mod ny løn. Alligevel gik ledelsen med til en fordelingsmodel, der går ud på, at 70 procent af de ansatte får erstatningen i år.

"Det hænger ikke særligt godt sammen med ånden i ny løn. Men det gør den ulyksalige erstatningssum på 6.000 kroner slet ikke. Mange af journalisterne har følt, at de havde krav på at få pengene nu. Derfor har det været umuligt at administrere. Det håber jeg aldrig bliver gentaget i fremtidige overenskomster," siger nyhedschef Jens Holme på Radioavisen.

 

Pengene er pænt smurt ud
Men ikke kun erstatningssummen er blevet jævnt fordelt. De penge, som cheferne på DR Nyheder selv kunne fordele, har måske endda udlignet lønforskellene blandt nyhedsjournalisterne.

"Meningen var officielt, at ny løn skulle øge lønspredningen, men det er det modsatte, der er sket. Vi har især haft held til at løfte dem med de dårligste lønninger," siger Jesper Knudsen, som har rådgivet alle sine kolleger på TV-avisen, inden de skulle forhandle.

På Radioavisen er historien næsten den samme. Umiddelbart har ny løn ikke øget forskellene på højt- og lavtlønnede.

"Vi er ikke færdige med analyserne, men som det ser ud nu, så er pengene pænt smurt ud," siger Kim Jonasen, tillidsmand på Radioavisen.

Læs også: Ny løn skuffer, Lønnen blev gennemsigtig og Ny løn sluger tid

 

 

0 Kommentarer