Ny løn er gammel i DR

Mens andre faggrupper har personlige løndele på mellem seks og 11 procent, ligger de personlige løntillæg på DR på omkring 25 procent. Journalister har gennem mange år været vant til at skulle forhandle sig til personlige lønfordele.

Cirka 2/3 af Dansk Journalistforbunds fastansatte medlemmer er på skalaløn + personlige løndele.

Omkring 1/3 er på en fælles grundløn + personlige løndele – også kaldet Ny løn. Selv om begrebet Ny løn bliver brugt som en enhedsbetegnelse, så varierer formen fra overenskomst til overenskomst.

DJ har indgået i alt omkring 50 overenskomster.

18 overenskomster indeholder en skalaløn + personlige løndele. Blandt de 18 overenskomster er mange meget store overenskomster, blandt andet dagbladenes fællesoverenskomst og TV 2s.

6 overenskomster opererer med mellem tre og syv løntrin + personlige løndele.

27 overenskomster består af en grundløn, mens to overenskomster er rene minimalløns overenskomster.

DR har siden 1999 haft en overenskomst, hvor 2/3 er på skalaløn og 1/3 på grundløn – Ny løn.

Generelt kan man sige, at 3/4 dele af lønnen på forhånd er bestemt af anciennitet eller grundløn samt funktionstillæg og genetidstillæg. Den sidste 1/4 kan ledelsen fordele, som den vil.

I gennemsnit er skalalønnen blandt DJs medlemmer på DR på 23.542 kroner og det personlige tillæg i gennemsnit på 7.400 kroner. Tillægget udgør dermed 24 procent af lønnen. Dertil kommer funktionstillæg og genetidstillæg.

DANMARKS LÆRERFORENING
30 procent af Danmarks lærere er på Ny løn. De personlige løndele udgør 10-11 procent af lønnen. Alle nye lærere får i dag Ny løn.

DANSK SYGEPLEJERÅD
Alle sygeplejersker er på ny løn. Størstedelen af sygeplejerskerne får 11,2 procent af deres løn som personlig løndel.

Ny løn har betydet, at de almindelige sygeplejersker på sygehusene ikke har fået lige så meget ud af Ny løn som de øvrige faggrupper på KTO-området (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Kun ledende sygehussygeplejersker har haft fordel af Ny løn.

 
DJØF
69 procent af samtlige overenskomstansatte jurister og økonomer i staten er på Ny løn.

Grundlønnen for fuldmægtige er gennemsnitligt på 23.166 kroner om måneden, inklusiv eget pensionsbidrag. Den personlige løndel udgør gennemsnitligt syv procent af lønnen, dertil kommer faste tillæg som for eksempel rådighedstillæg.

 

DANSK MAGISTERFORENING
Halvdelen af magistrene er på Ny løn. 60 procent af magistrene får ingen personlige tillæg overhovedet, uanset om de er på traditionel skalaløn eller på ny grundløn.

Blandt magistre på Ny løn, som får personlige løndele, udgør de personlige tillæg 11 procent af lønnen.

Blandt dem på skalaløn, der får personlige løndele, udgør de personlige tillæg 13 procent af lønnen.

Udover skalaløn/grundløn og personlige løndele, får magistrene også andre tillæg som for eksempel adjunkt-, lektor- eller fuldmægtig tillæg.

Læs også: Voldsom utilfredshed med DR-chefer, For 200 kroner solidaritet, Fagforening mister tillid, De gamle solgte de unge, Norsk Ny løn og Konsekvenser af strejken

 

0 Kommentarer