Inflation

Ny lønstatistik: Så meget af din lønstigning er blevet ædt af højere priser

Forskellen i løn mellem mænd og kvinder i DJ er nået til et historisk lavt niveau

Det er næppe gået nogens næse forbi, at forbrugerpriserne er steget det seneste års tid, og at lønnen måske ikke rækker til helt så mange ture i supermarkedet som tidligere.

Det gælder også for medlemmerne i Dansk Journalistforbund (DJ), at deres løn er blevet mindre værd.

DJ-medlemmerne har nemlig oplevet en reallønsnedgang på 6,4 procent, fremgår det af DJ’s lønstatistik, der er blevet udgivet i dag.

Medlemmer, der har været i samme job i oktober 2021 og oktober 2022, har i gennemsnit haft en lønstigning på tre procent fra 2021 til 2022. Samtidig er forbrugerindekset steget med 10,1 procent i samme periode.

Dermed er købekraften sat tilbage til 2015-niveau, står der i lønstatistikken.

Nedgangen i realløn rammer ikke medlemmerne ens.

For forlagsansatte er faldet på en procent, mens privat fotografisk virksomhed er gået 3,5 procent tilbage. Den største nedgang findes hos medlemmer ansat på ugeblade og magasiner samt radio og tv, hvor reallønnen er gået 6,9 procent tilbage.

Kvinders løn stiger mere

Lønnen til kvindelige DJ-medlemmer halter fortsat efter mændenes, men igen i år er kvindernes løn steget mere end mændenes.

Kvindernes løn er gennemsnitligt steget med 2,2 procent mod 1,8 procent for mændene. Gennemsnitslønnen for et kvindeligt medlem af DJ ligger nu på 43.182 kroner, mens den for mændene lyder på 44.818 kroner.

Forskellen i gennemsnitsløn til kønnene er nu 3,8 procent, hvilket er den laveste forskel nogensinde. Det er fortsat kun dele af lønforskellen mellem kønnene, der kan findes en egentlig forklaring på.

 

 

0 Kommentarer