Ny kulturborgmester: Det var rigtigt at gå uden om pressen

Borgmestervalget i Alternativet i København var en intern proces i partiets lokalafdeling, og derfor var det den rigtige beslutning at holde pressen udenfor. Sådan lyder det fra Københavns nye kultur- og fritidsborgmester, som lover at stille op i pressen fremover, når der er sager, der er vigtige for københavnerne

Alternativet København har netop holdt en borgmestervalgkamp, hvor et af partiets dogmer lød, at de tre kandidater ikke måtte tale med pressen. Beslutningen har vakt undren i den offentlige debat og har blandt andet fået kritik af DJ-formand Lars Werge.

Men står det til Franciska Rosenkilde, der søndag aften blev valgt som Københavns nye kultur- og fritidsborgmester af et flertal af medlemmerne i Alternativet København, så var det den rigtige måde at føre borgmestervalgkamp på.

”Det afgørende punkt ved vores beslutning var for mig at se, at her var der tale om et internt valg,” siger hun.

Franciska Rosenkilde henviser til, at det er Alternativets gruppe i Københavns borgerrepræsentation, som havde det formelle mandat til at vælge Niko Grünfelds efterfølger. Men bestyrelsen i Alternativet København blev hurtigt enige om at inddrage medlemmerne i Alternativets lokalafdeling med en afstemning.

”Det, at det var et internt valg (i partiet, red.), blev afgørende for vores beslutning om ikke at inddrage medierne. Vi ønskede, at medlemmerne kunne træffe et så objektivt valg som muligt, og at kandidaterne fik en så lige eksponering som muligt. Nogen kunne måske have kontakt til nogle bestemte medier, og så kunne der gå mere konkurrencedrevet valgkamp i det,” siger Franciska Rosenkilde.

Ville gerne undgå drama i valgkampen

Niko Grünfeld, som formelt er kultur- og fritidsborgmester indtil torsdag, valgte at trække sig fra posten efter flere ugers kritisk presseomtale om blandt andet regningen for at indrette hans borgmesterkontor og flere punkter på hans CV, der viste sig at være usande.

”Vi var ikke interesserede i, at valgkampen skulle have det drama-islæt i sig. Også fordi vi er en gruppe (i borgerrepræsentationen, red.), der skal arbejde sammen fremover. Det var vigtigt for os, at der var så lidt konkurrence og så lidt kamp i den valgkamp som muligt,” siger Franciska Rosenkilde og tilføjer:

”Her handlede det ikke om offentligheden. For mig handler pressens rolle rigtigt meget om at stille kritiske spørgsmål ind i politik til offentligheden,” siger Franciska Rosenkilde.

Kritik af videoer på Facebook

Som en del af minivalgkampen publicerede Alternativet København blandt andet en valgvideo fra hver af de tre borgmesterkandidater på lokalafdelingens Facebook-side. Ekspert i sociale medier Benjamin Rud Elberth kritiserede i den forbindelse Alternativets kommunikationsstrategi, fordi Facebooks algoritme reelt gør det umuligt for Alternativet København at give de tre kandidater lige stor eksponering.

Franciska Rosenkilde medgiver, at videoerne kan have givet en ulige eksponering på Facebook.

”Men videoerne blev sendt direkte ud til medlemmerne på mail også. Så Facebook er en del af det, men alt materiale er også sendt ud via nyhedsbreve og vores officielle hjemmeside, så man har haft mulighed for at se det via andre kanaler også,” siger Franciska Rosenkilde.

Benjamin Rud Elberth forudsagde, at du ville vinde borgmestervalget på baggrund af engagementet på videoerne. Tror du, det har haft en betydning?

”Nej, jeg tror ikke, det har haft en effekt på valget. For på selve dagen, hvor det kun er de fremmødte, der kan vælge, er vi sammen med medlemmerne i to-tre timer inden valget og snakker med alle de medlemmer, der måtte have spørgsmål. Det er kun dem, der møder op, der må stemme. Hvis nogen af de her Facebook-tiltag skulle have betydning, ville det snarere være, hvis vi havde haft en digital afstemning,” siger Franciska Rosenkilde.

Pressen har et stort ansvar

Hun understreger, at Alternativet Københavns dogme om at gå uden om pressen i forbindelse med borgmestervalget ikke betyder, at pressen skal sættes ud på sidelinjen i andre sammenhænge.

”Jeg ser pressens rolle som utroligt vigtig. Netop derfor har pressen også et stort ansvar i forhold til at stille kritiske spørgsmål og være kritisk undersøgende over for det arbejde, politikerne laver. Det udløser også et ansvar for at være nysgerrig og dybdegående på den måde, at man ikke har en forudindtaget holdning eller kun søger drama eller en bestemt slags kilder. Det, synes jeg, er rigtigt vigtigt, for at offentligheden kan bruge pressen,” siger Franciska Rosenkilde.

Har pressen eller dele af pressen forsømt det i forhold til den dækning, der var af Niko Grünfeld, frem til han valgte at trække sig – har han fået en fair dækning?

”Det tror jeg, han bedst selv kan svare på. Sådan som jeg har oplevet det, har der været nogle beskyldninger imod ham, og han har fået mulighed for at svare tilbage, så umiddelbart tænker jeg: Ja. Men jeg ved ikke, hvad det bagvedliggende pressearbejde har været. Og jeg ved ikke, hvad Nikos oplevelse har været,” siger Franciska Rosenkilde.

Hun lover at stå til rådighed for pressen i sit arbejde som borgmester i København.

”Jeg har ikke bestilt andet de sidste 48 timer end at tale med pressen. Jeg har ikke behov for at være mere i pressen end højst nødvendigt. Men det er klart, at hvis der er noget kulturpolitisk, eller der sker noget i Alternativet i København, som er vigtigt for københavnerne, så vil jeg selvfølgelig tale med pressen.”

0 Kommentarer