Ny Kreds 1-formand: Hvad blev der af den kritiske journalistik?

Den største kreds i Dansk Journalistforbund fik ny ledelse i aftes l. Pernille Mac Dalland forlader bestyrelsen efter seks år og formandsrollen efter to år. Ny formand er Kenni Leth, der her fortæller om sine planer for de kommende år. (opdateret 13:50) 

Den største kreds i Dansk Journalistforbund fik ny ledelse i aftes l. Pernille Mac Dalland forlader bestyrelsen efter seks år og formandsrollen efter to år. Ny formand er Kenni Leth, der her fortæller om sine planer for de kommende år. (opdateret 13:50) 

Formandsskiftet i Kreds 1 var fuldstændig udramatisk, og de omkring 80 kredsmedlemmer, som var mødt frem, kender i øvrigt Kenni Leth ganske godt i forvejen.

Han har nemlig hidtil fungeret som næstformand for kredsen – foruden sit job som nyhedsredaktør på Ritzau – og afløser altså Pernille Mac Dalland, der kom til som formand for to år siden.

Overfor Journalisten.dk slår Kenni Leth fast, at Kreds 1s rolle i Dansk Journalistforbund (DJ) vil blive styrket i de kommende to år med ham i spidsen:

»Det, der vil være kendetegnende de kommende år bliver sammenholdet på tværs af faggrænser. Nogle har godt nok talt for at nedlægge kredsene, men vi mener, at kredsene i DJ har en berettigelse, fordi vi binder de forskellige faggrupper sammen,« siger Kenni Leth til Journalisten.dk.

Han fremhæver samtidig de tre indsatsområder, som han særligt vil sætte fokus på:

»Det bliver først og fremmest støtte til de journalister og mediemedarbejdere, der befinder sig på arbejdspladser med meget få journalistiske kollegaer, eller som måske er helt alene. De kan have svært ved at holde fanen højt eller finde daglig sparring, og dem skal vi højere grad tilbyde støtte,« siger han.

Ifølge Kenni Leth vil det blandt andet ske ved fyraftensarrangementer på tværs af faggrupper – eksempelvis om udviklingen i faget.

»Men vi skal også have lavet panel-debatter om, hvad der blev af den kritiske journalstik. Et arrangement, som også vil være relevant for kommunikationsarbejdere.«

Det andet, som Kreds 1 bør bruge mere energi på, er en afdækning af de arbejdspladser, der i dag ikke har overenskomstdækning.

»Der er begyndt at opstå et marked ved siden af det overenskomstregulerede, og vi risikerer at undergrave os selv, hvis vi ikke rækker hånden ud mod dem, der i dag ikke er overenkomstdækkede,« siger Kenni Leth og understreger, at det handler om at gøre Journalistforbundet langt mere vedkommende og nærværende for de enkelte medlemmer.

»Vi skal vise dem, de fordele, der er ved at være medlem af DJ. Det vil sige alt fra falige udviklingskurser, fyraftensmøder og faglige netværk. Ting, som de ikke får andre steder. Men det i høj grad lige så vigtigt at nå ud til dem, der oplever, at de i dag ikke føler, at DJ er lige så vedkommende for dem i forhold til tidligere.« 

Det sidste, som Kreds 1 vil prioritere i de næste to år, er sundhedsområdet. Det vil sige bekæmpelse af stress og fremhæve trivselsbestræbelser.

»Vi havde sidste år en sundhedspulje, hvor vi delte godt 120.000 kroner ud. Blandt andet gav vi tilskud til frugtordninger, motionsrum og massage. Og det vil vi fortsætte med. Det handler om at fremme trisvlen hos Kreds 1s medlemmer – uden at fratage arbejdspladserne deres ansvar.«

Kenni Leth er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus og har siden blandt andet været journalist på Ritzaus Bureau, kommunikationschef i Dansk Ungdoms Fællesråd samt nyhedsredaktør på RB-Børsen. I dag er han nyhedsredaktør på Ritzaus finansredaktion, RB-Børsen.

(opdateret)

0 Kommentarer