Ny klageordning skal forbedre praktikforløb

De journaliststuderende på Danmarks Journalist- og Mediehøjskole skal fremover have mulighed for anonymt at klage over praktiksøgningsforløbet, som allerede er stødt ind i tekniske problemer. Hjemmesiden med praktiopslag var nede i flere dage.

De journaliststuderende på Danmarks Journalist- og Mediehøjskole skal fremover have mulighed for anonymt at klage over praktiksøgningsforløbet, som allerede er stødt ind i tekniske problemer. Hjemmesiden med praktiopslag var nede i flere dage.Har du følt dig uretfærdigt behandlet, når du har været til åbent hus eller under forsamtaler på praktikstederne? Eller har du oplevet decideret snyd i praktiksøgningsforløbet eller til panikdagen?

Det vil kredsen af journaliststuderende på DMJX, KaJ, gerne vide. Derfor opfordrer man de studerende til at sende mails med eventuelle klager over praktiksøgningsforløbet til KaJ, som efterfølgende vil behandle de modtagne mails anonymt og bruge dem til at evaluere forløbet. Det beretter Illbunker.dk.

»Det skal være slut med at ignorere de studerende,« siger kommunikationsansvarlig i KaJ, Lærke Cramon, om det nye mailinitiativ til studenteravisen. KaJ sidder, sammen med repræsentanter fra forskellige medier og de andre journalistuddannelser herhjemme, i det udvalg, der hvert semester planlægger og evaluerer praktikforløbet.

Men på DMJX laver man ifølge Illbunker.dk ingen egentlig evaluering af forløbet, og derfor stemmer mediernes, skolens og de studerendes oplevelser ikke altid overens, mener Lærke Cramon. KaJ håber, at de mails, som de studerende sender ind, vil hjælpe til at danne et overblik over, hvor der er behov for ændringer.

Onsdag i næste uge er dagen, hvor journaliststuderende fra landets tre journalistuddannelser skal finde det perfekte match med de medier og virksomheder, som søger praktikanter. Der er tale om den såkaldte panikdag, officielt kaldet Store Match Dag. Forud er gået et praktiksøgningsforløb, hvor de studerende blandt andet laver hjemmesider om sig selv og får lavet visitkort, som de deler ud, når praktikstederne har holdt åbent hus for de potentielt fremtidige praktikanter.

Mailsystemet skal gøre det muligt for dette års praktiksøgende at skrive ind med klager over hele forløbet. Det kan for eksempel være vedrørende de forsamtaler, som flere og flere medier vælger at afholde, når de holder åbent hus – en slags minijobsamtaler. Klagerne skal gøre det nemmere for KaJ at blive hørt, når de evaluerer forløbet, fremgår det af Illbunker.dk.
Mailadressen, som de journaliststuderende på DJMX kan benytte sig af, er kajlytter@hotmail.com.

It-ansvarlig i Albanien
Praktiksøgningsforløbet er allerede blevet kritiseret, da hjemmesiden med praktikopslag, Mediepraktik.dk, var nede flere dage i sidste uge. Det var netop her, mange af de studerende sad og arbejdede med de ansøgninger, der den 10. april er blevet sendt af sted. De studerende bliver på journalistuddannelserne opfordret og undervist i at matche deres ansøgninger med de steder, de gerne vil ind. Men det var ikke muligt at komme ind på hjemmesiden for at se praktikopslagene.

Det viste sig, at hjemmesidens it-ansvarlige var i Albanien, skrev Illbunker.dk i sidste uge. Journalisten.dk erfarer, at hjemmesidekoordinator Pia Færing fredag i sidste uge sendte en mail ud, hvor hun beklagede, at det endnu ikke var lykkedes hende at komme i kontakt med nogen, der kunne løse problemet.

Mediepraktik.dk er nu oppe at køre igen. Men det var ikke i orden, at der gik flere dage, inden der kom en udmelding, mente en række af de studerende.

»Det er dybt kritisabelt, at der i tre dage ikke har været nogen information fra skolens ledelse,« sagde Nicolas Stig Nielsen til Illbunker.dk. Han har på vegne af de studerende på tredje semester indsendt en klage over processen.

0 Kommentarer