NY JP-OVERENSKOMST

Dagen før Dansk Journalistforbund skulle mødes med Jyllands-Postens ledelse i Forligsinstitutionen, indgik parterne et forlig. Journalistforbundet sagde ja til at forlænge den eksisterende overenskomst i halvandet år.

Dagen før Dansk Journalistforbund skulle mødes med Jyllands-Postens ledelse i Forligsinstitutionen, indgik parterne et forlig. Journalistforbundet sagde ja til at forlænge den eksisterende overenskomst i halvandet år.

Jyllands-Postens overenskomst sikrer en automatisk lønregulering, som i år vil betyde, at løn, genetidstillæg og pensionsloft stiger med 3,2 procent i år og nogenlunde samme regulering til næste år.

Parterne har været igennem et langt forhandlingsforløb i april og maj måned uden at kunne nå til nogen enighed. Jyllands-Posten kæmpede for at få forringet journalisternes orlovsordning, blandt andet fordi avisen har et stort problem med en orlovspukkel på 358 måneder.

Et andet krav fra ledelsen var et nyt lønsystem. Journalisterne ønskede forbedringer af genetid og freelanceaftalen. Men ingen af parterne fik deres ideologiske krav igennem, og i stedet enedes man om at lave en ren økonomisk løsning.

0 Kommentarer