NY FREELANCE-LEDELSE

Høflig debat om videresalgsaftale på FreelanceGruppens generalforsamling, hvor der blev valgt ny formand.

Høflig debat om videresalgsaftale på FreelanceGruppens generalforsamling, hvor der blev valgt ny formand.

"Der vil være udbetaling af diverse diæter efter mødet. Vi har penge nok med – så bare tag det roligt!".
Med disse ord trommede formand Kristian Melgaard ind til FreelanceGruppens generalforsamling. Her stod større og vigtigere pengesager højt på dagsordenen.
"Videresalgsaftalen på Berlingske er et brud med alle de strategier og principper, vi har arbejdet på at fastholde for ophavsretten de sidste ti år," smældede Kristian Melgaard i sin mundtlige beretning.
Ordene var hæftet på den aftale, der sikrer journalisterne i Det Berlingske Hus en fast månedlig lønforhøjelse mod, at journalisterne giver huset ret til at sælge artiklerne til andre bladhuse. En aftale, mange freelancere frygter vil koste dem opgaver og måske stillinger.
"Videresalgsaftalen er et væmmeligt eksempel på, at solidariteten mellem forbundets medlemmer kan ligge på spidsen af en knappenål, når det handler om penge," sagde Melgaard.

Fuldstændigt urimeligt …
Modtageren af kritikken var ikke mindst Uffe Gardel, medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund og journalist på Berlingske Tidende. Inden han tog ordet, hviskede han inden for JOURNALISTENs hørevidde:
"Vi kan vist godt blive enige om, at der ikke bliver klappet af det, jeg skal sige nu!".
Og fra talerstolen sagde han højt:
"Det er fuldstændigt urimeligt at fremstille det som om, medarbejderne på Berlingske i griskhed har begået en forbrydelse mod freelancerne."
Uffe Gardel fandt det især kritisabelt, at kritikerne af aftalen har koblet den sammen med krisen på Århus Stiftstidende, hvor 60 journalister er varslet fyret af de nye ejere, Berlingske.
"Det er en uduelig bladledelses skyld, at de mennesker skal fyres. De mennesker fyres ikke på grund af videreudnyttelsesaftalen. Det kan ingen påstå!" sagde Uffe Gardel, der fremhævede, at Berlingske-aftalen lige så godt kan redde arbejdspladser, som den kan koste arbejdspladser.
Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ, forsvarede hovedbestyrelsens godkendelse af Berlingske-aftalen. Han påpegede over for freelancerne, hvor vigtigt det er, at der laves aftaler på området.
"Det bedste forsvar, vi kan få for vores ophavsret, er aftaler, aftaler og aftaler," sagde DJ-formanden, der fremhævede, at aftalen på Berlingske Tidende skal bruges til at lave aftaler for freelancere.
"Det er vi godt i gang med," sagde DJ-formanden.

Ros til Uffe
Næstformand i FreelanceGruppen, Jens Rossen, mente, at Berlingske-aftalen vil koste arbejdspladser – men han roste Uffe Gardel:
"Uffe fortjener noget kredit. Da diskussionen var hedest op til aftalen, var det ham, der sørgede for, at parterne mødtes."
Og Uffe Gardel, der havde frygtet en verbal lynchning, kunne nærmest forlade freelancernes generalforsamling som en hædret mand, kun ramt af høflig kritik.
Flemming Andersen, FreelanceGruppens bestyrelse:
"Jeg vil gerne give kredit til Uffe og Berlingske Tidendes medarbejderforening: I har vist utrolig god forståelse for, at freelancernes forhold også smitter af på fastansatte!"
På baggrund af diskussionen om videreudnyttelsesaftalen på Berlingske vedtog FreelanceGruppens generalforsamling en udtalelse, der skal styrke kampen for ophavsretten (se referatet af Pressefotografernes generalforsamling, red.)
Forsamlingen vedtog desuden beretningen og regnskabet uden modstemmer.

Ny ledelse
Både formand Kristian Melgaard og næstformand Jens Rossen trak sig fra FreelanceGruppens øverste ledelse .
"Det er sjovt, det er spændende – det er huleme også hårdt. Efter tre år som formand bliver man lidt ulden i kanten," sagde Kristian Melgaard. "Jeg håber, I alle sammen vil stemme på Mette som ny formand!".
Og medlemmerne fulgte trop – Mette Curdt (tekster) er dermed ny formand i FreelanceGruppen.
Der var skriftlig afstemning om seks bestyrelsespladser – hvilket udløste nogen uro.
"Vi vil se dem, vi skal stemme på, inden vi stemmer!" rejste kravet sig fra salen. Og kandidaterne rejste sig op, og flere gav en tale. Hvilket dog igen udløste lidt uro, fordi en enkelt i salen – Jan Hillers – fandt præsentationen for tynd.
"Hvad har I overhovedet lavet?!"
Derpå præsenterede to af kandidaterne sig lidt mere – og der blev stemt.
Den samlede FreelanceGruppes bestyrelse ser således ud:
Mette Curdt (formand), Peter Birch Jensen, Kristian Melgaard, Per B. Jensen, Aase Madsen, Mette Staal, Kenneth Wöhlisfeldt, Helle Hansen, Flemming Nørgaard Andersen, Pia Höegh-Nissen og Jette Møller Nielsen.
Generalforsamlingen var velbesøgt, og i hvert fald én af de fremmødte var godt tilfreds, kunne han fortælle JOURNALISTEN, efter han havde fået sin sidste godtgørelse udbetalt:
"Jeg tjener sgu penge på at være her så mange tilskud har jeg fået!".

0 Kommentarer