Ny freelance-aftale med fagblade

En ny aftale mellem DJ og en række organisationsblade er på plads. Det er den hidtige SAFT-aftale, der nu er afløst af den såkaldte O-aftale. Aftalen er indgået mellem 20-25 af de LO-organisationsblade, der tidligere var samlet i SAFT, og DJs freelancere. SAFT, der er forkortelsen for Samorganisationen af Arbejderbevægelsens Fagblade og Tidsskrifter, opløste sig selv ved årsskiftet.

"Det er meget glædeligt, at man er nået til et resultat, for det har været en helt tosset gordisk knude," sagde den afgående Formand for O-gruppen, Britta Lundqvist, i sin beretning ved gruppens generalforsamling.

"Knuden" bestod i uklarheder omkring freelanceres stof og videreudnyttelse på nettet. Centralt i den ny aftale er nemlig, at den hidtidige minimums-timepris på 449 kroner erstattes af en enheds-timepris på minimum 513 kroner, der som noget nyt indeholder betaling for, at bladene kan lægge artiklerne ud på deres eventuelle internetudgave.

Journalistforbundet måtte til gengæld acceptere, at en kollektiv barselsordning i den hidtidige SAFT-overenskomst ikke bliver videreført, og at ulempetillægget for weekendarbejde reduceres fra 100% til 75% af timelønnen.

Aftalen gælder for et år og træder i kraft fra den 1. marts, hvis den bliver godkendt. Journalistforbundets faglige udvalg skal godkende aftalen, før den kommer ud til en vejledende urafstemning blandt de berørte freelancere.

Freelancegruppens bestyrelse anbefaler enstemmigt aftalen.

Faglig sekretær i DJ, Hans Jørgen Dybro, er meget tilfreds med aftalen.

"Til forskel fra SAFT-aftalen er der i princippet ikke længere nogen fagblade, der ikke kan omfattes af O-aftalen, og det er hele hensigten med den."

0 Kommentarer