Ny form for praktiksøgning på vej

Panikdagen 29. oktober kan blive den sidste i sin nuværende form. Både studerende og arbejdsgivere ønsker at ændre forløbet, og ændringen kan ske allerede fra april.

Panikdagen 29. oktober kan blive den sidste i sin nuværende form. Både studerende og arbejdsgivere ønsker at ændre forløbet, og ændringen kan ske allerede fra april.

Mere tid til at læse og vurdere praktikansøgninger. Det er ønsket både fra studerende og mediearbejdsgivere. Og det ønske får nu praktikudvalget til at sætte sig sammen og diskutere konkrete forslag for en ny organisering af praktiksøgningsforløbet.

I Danske Mediers Forum har arbejdsgiverne diskuteret et forslag, der vil betyde længere tid mellem aflevering af ansøgningerne og ansættelsessamtalerne. I den model sender de studerende ansøgningerne to-tre dage før ’store matchdag’. Arbejdsgiverne læser så ansøgningerne igennem og melder ud til praktikkoordinatoren, hvem man ønsker at se til samtale. Praktikkoordinatoren lægger derefter programmet for ansættelsessamtalerne på ’store matchdag’. Som en del af forslaget er også, at der ikke må skrives ansættelseskontrakter før et bestemt klokkeslæt på dagen.

»Vi har hørt ønsket om mere tid fra både studerende og virksomheder. Formålet med dette forslag er dels at sikre, at virksomhederne får mulighed for at læse alle ansøgninger igennem, før man vælger folk til samtale; dels at man kan gennemføre alle samtaler, før man begynder at ansætte. Det håber vi kan give et bedre og mere anstændigt forløb, så alle føler, det bliver en grundigere proces,« fortæller Christian Kierkegaard, der er formand for praktikudvalget og direktør i Danske Specialmedier.

Praktikkoordinator på DJH Pia Færing mener også, tiden er moden til forandring. Men hun frygter, at modellen vil skabe mere snyd.

»Jeg kan sagtens forstå branchens ønske om mere tid. Mere tid giver mere kvalitet. Men mere tid giver også mere snyd. Så det er en afvejning,« siger hun.

Men mere snyd kan måske også accepteres, hvis modellen i sin helhed er bedre, mener Christian Kierkegaard.

»Risikoen for mere snyd er nok til stede. Hvis folk virkelig vil snyde, så er det umuligt at forhindre. Men jeg synes ikke, det bør afholde os fra at forsøge. Jeg forestiller mig, at vi kører den nye model som et forsøg, hvor vi så bagefter vurderer, om det giver ekstremt meget mere snyd,« siger han.

Pia Færing har imidlertid også et forslag til en ny model. Der er tale om en net-baseret kontaktproces, hvor både praktiksteder og studerende annoncerer på nettet, hvor de studerende kan ’prikke’ til praktikstederne med henvendelser om, at de er interesserede i praktik. Så kan arbejdsgiverne gå ind på de studerendes personlige hjemmeside og eventuelt udvælge vedkommende til samtale på ’store matchdag’.

»Jeg vil selv beskrive systemet for en kloning mellem Dating.dk og Facebook,« fortæller Pia Færing, der på det seneste har oplevet en kraftig udvikling i praktikannonceringen på nettet.

Praktikudvalgets forretningsudvalg skal diskutere forslagene den 4. november. Hvis man bliver enige om et forslag, der stadig fastholder alle praktiksamtaler på samme dag, anslår Christian Kierkegaard, at en ny model kan blive sat i værk ved næste praktikrunde i april 2009.

0 Kommentarer