Ny forening for journalister i Dansk Journalistforbund

28 DJ-medlemmer skaber nu en ny forening i Dansk Journalistforbund for dem, der arbejder med journalistik. »Der er behov for en skarpere journalistisk profil og et stærkere talerør,« siger medstifter Rasmus Mark Pedersen

28 DJ-medlemmer vedtog i går på et møde i Fredericia Idrætscenter – kun et stenkast fra Kommunikationsvej – at stifte en gruppe, der med fire overordnede målsætninger skal styrke journalisternes position i forbundet.

Gruppen – der består af tillidsvalgte og enkelte menige medlemmer  vil:

– skabe forbundets mediepolitik

– have en klar stemme i mediedebatten

– være med til at uddele pressekort

– skabe stærkere overenskomster

Gruppen har stiftende generalforsamling torsdag den 24. april efter Fagligt Forum.

Sådan sammenfatter initiativtager Rasmus Mark Pedersen over for Journalisten i et emailet svar.

"Vores mål er at finde en vej for journalisterne i forbundet," forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Skal styrke mindretallet

Tanken om gruppen blev født i 2012, og initiativtagerne sendte deres første papir til hovedbestyrelsen i marts, hvor DJ fik mandat til at undersøge en fusion med forbundet Kommunikation og Sprog.

»Som journalister kommer vi i mindretal, hvis vi bliver lagt sammen med Kommunikation og Sprog, og så bliver der måske truffet andre beslutninger end i dag. Med vores gruppe står vi stærkere,« forklarede Rasmus Mark Pedersen dengang.

I dag uddyber han:

"Vi har brug for foreningen, uanset om fusionen kommer eller ej. Så vi kører videre, uanset hvad der sker. Men det er klart, at en eventuel fusion bestemt ikke har gjort noget dårligt for det momentum, vi oplever. Og vi mener, det er klart bedre, at en journalistforening kører og fungerer, når der skal tages stilling til en fusion, end at den dannes efterfølgende."

Hvad skal gruppen gøre gavn for, I har jo DJ?

"Forbundet er rigtigt god til at karriererådgive og hjælpe stressramte. Men politisk skal der ikke længere kun tages hensyn til journalister. Derfor er der behov for en skarpere journalistisk profil og et stærkere talerør," forklarer Rasmus Mark Pedersen – og uddyber:

"Det har kommunikatører, fotografer og freelancere i dag. Journalister er den eneste faggruppe i forbundet, der ikke har sådan en forening. Nu har vi behov for ligestilling."

Maria Becker Trier – medlem af hovedbestyrelsen og journalist på Folkeskolen  deltog også i mødet.

"DJ beskæftiger sig med ophavsret, offentlighedslov og mediers uafhængighed, og det skal vi også blive ved med. Men der kommer flere og flere medlemmer, som arbejder inden for andre områder end den klassiske journalistik. Dermed kan det også blive sværere for forbundsledelsen at komme med markante udmeldinger, fordi mange forskellige interesser skal tilgodeses. Her kan en journalistgruppe gøre en forskel – også som sparringspartnere for forbundsledelsen,” skriver hun til Journalisten.

DJ: Godt at få professionen i centrum

DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård, har tidligere udtalt, at det vil være godt med et forum, hvor den journalistiske profession er i centrum. Han påpeger dog, at DJ allerede gør meget for journalisterne, og henviser til nye vejledende regler for god presseskik, forarbejdet til en ny mediestøtte og en plads i det nye whistleblowerudvalg.

Han afviser, at en journalistgruppe skal forhandle overenskomster.

»Det er DJ som organisation, der forhandler overenskomster,« har han udtalt.

Men når det gælder mediepolitik, vil en eventuel journalistgruppe spille en vigtig rolle og gerne med synlige eksperter på området, har han påpeget – med denne opfølgning:

»Til gengæld er det vigtigt, at DJ centralt varetager de overordnede interesser og selvfølgelig i samråd med vores egne eksperter.«

Strukturen uafklaret

Rent teknisk er det besluttet at danne en forening. Hvordan den juridisk strikkes sammen, er endnu ikke afgjort.

"Om det rent forbundsteknisk bliver en specialforening eller en interesseforening finder vi ud af i samråd med eksperter i forbundslovene,” forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Gruppen skal være for medlemmer af DJ, der beskæftiger sig med journalistik, der kan dækkes af medieansvarsloven.

"Vores udgangspunkt er, at personer, der beskæftiger sig med journalistik, kan være med. Vi definerer journalistik, ligesom man gør i lovgivningen. Hvis journalistikken kan prøves  eller har mulighed for at kunne blive prøvet  ved Pressenævnet, så kan man være med. Vi mener, det er en meget klar og holdbar definition af journalistik,” forklarer Rasmus Mark Pedersen, der understreger, at journalistik skal forstås bredt.

"Fotografer, layoutere, teknikere og alle andre, der beskæftiger sig med journalistik, er velkomne. Også freelancere, hvor blot en del af deres arbejde er journalistik,” uddyber han.

Gruppens stiftere er enige om, at medarbejderforeningerne har mulighed for at melde relevante medlemmer ind. Medarbejderforeningerne sørger så for at betale kontingentet, så medlemmet ikke umiddelbart vil opleve en kontingentstigning.

"Medarbejderforeningerne kan selv vælge, om det er en beslutning for bestyrelsen, eller om det skal op på en generalforsamling. De kan også vælge ikke at melde folk ind kollektivt, og så er det op til den enkelte selv at melde sig ind. Ligesom freelancere og medlemmer på arbejdspladser uden medarbejderforeninger skal melde sig ind enkeltvis,” forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Kontingentet skal fastsættes på den stiftende generalforsamling, men det er målet, at det bliver mellem 5 og 10 kroner om måneden.

Navnekonkurrence på vej

Hvad er gruppens navn?

»Foreningen har intet navn endnu. Vi har besluttet at lave en navnekonkurrence, der skal afsluttes på vores stiftende generalforsamling. Men det skal være et kort navn, der er let at kommunikere. Spøgefulde deltagere foreslog Aktive Journalister, andre nævnte Danske Journalister og andre igen DJ Journalisterne,” forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Hvad sker der nu?

"Vi skal have en hel masse praktisk på plads. Hvordan skal vores økonomistyring være, hvilke indtægter kan vi regne med fra hvornår, hvordan skal vores vedtægter se ud, hvad skal barnet hedde?”

Indtil videre er det stadig aktørerne bag initiativet, der skal drive processen frem – det vil sige Cathrine Reinert, Allan Boye Thulstrup og Rasmus Mark Pedersen, der er talsmand.

Desuden er yderligere fire med i arbejdsgruppen, som skal sørge for det praktiske frem mod den stiftende generalforsamling: Lene Rimestad, Bent Stenbakken, Maria Becher Trier og Uffe Gardel.