Ny forening for journalister i Dansk Journalistforbund

28 DJ-medlemmer skaber nu en ny forening i Dansk Journalistforbund for dem, der arbejder med journalistik. »Der er behov for en skarpere journalistisk profil og et stærkere talerør,« siger medstifter Rasmus Mark Pedersen

28 DJ-medlemmer vedtog i går på et møde i Fredericia Idrætscenter – kun et stenkast fra Kommunikationsvej – at stifte en gruppe, der med fire overordnede målsætninger skal styrke journalisternes position i forbundet.

Gruppen – der består af tillidsvalgte og enkelte menige medlemmer  vil:

– skabe forbundets mediepolitik

– have en klar stemme i mediedebatten

– være med til at uddele pressekort

– skabe stærkere overenskomster

Gruppen har stiftende generalforsamling torsdag den 24. april efter Fagligt Forum.

Sådan sammenfatter initiativtager Rasmus Mark Pedersen over for Journalisten i et emailet svar.

"Vores mål er at finde en vej for journalisterne i forbundet," forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Skal styrke mindretallet

Tanken om gruppen blev født i 2012, og initiativtagerne sendte deres første papir til hovedbestyrelsen i marts, hvor DJ fik mandat til at undersøge en fusion med forbundet Kommunikation og Sprog.

»Som journalister kommer vi i mindretal, hvis vi bliver lagt sammen med Kommunikation og Sprog, og så bliver der måske truffet andre beslutninger end i dag. Med vores gruppe står vi stærkere,« forklarede Rasmus Mark Pedersen dengang.

I dag uddyber han:

"Vi har brug for foreningen, uanset om fusionen kommer eller ej. Så vi kører videre, uanset hvad der sker. Men det er klart, at en eventuel fusion bestemt ikke har gjort noget dårligt for det momentum, vi oplever. Og vi mener, det er klart bedre, at en journalistforening kører og fungerer, når der skal tages stilling til en fusion, end at den dannes efterfølgende."

Hvad skal gruppen gøre gavn for, I har jo DJ?

"Forbundet er rigtigt god til at karriererådgive og hjælpe stressramte. Men politisk skal der ikke længere kun tages hensyn til journalister. Derfor er der behov for en skarpere journalistisk profil og et stærkere talerør," forklarer Rasmus Mark Pedersen – og uddyber:

"Det har kommunikatører, fotografer og freelancere i dag. Journalister er den eneste faggruppe i forbundet, der ikke har sådan en forening. Nu har vi behov for ligestilling."

Maria Becker Trier – medlem af hovedbestyrelsen og journalist på Folkeskolen  deltog også i mødet.

"DJ beskæftiger sig med ophavsret, offentlighedslov og mediers uafhængighed, og det skal vi også blive ved med. Men der kommer flere og flere medlemmer, som arbejder inden for andre områder end den klassiske journalistik. Dermed kan det også blive sværere for forbundsledelsen at komme med markante udmeldinger, fordi mange forskellige interesser skal tilgodeses. Her kan en journalistgruppe gøre en forskel – også som sparringspartnere for forbundsledelsen,” skriver hun til Journalisten.

DJ: Godt at få professionen i centrum

DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård, har tidligere udtalt, at det vil være godt med et forum, hvor den journalistiske profession er i centrum. Han påpeger dog, at DJ allerede gør meget for journalisterne, og henviser til nye vejledende regler for god presseskik, forarbejdet til en ny mediestøtte og en plads i det nye whistleblowerudvalg.

Han afviser, at en journalistgruppe skal forhandle overenskomster.

»Det er DJ som organisation, der forhandler overenskomster,« har han udtalt.

Men når det gælder mediepolitik, vil en eventuel journalistgruppe spille en vigtig rolle og gerne med synlige eksperter på området, har han påpeget – med denne opfølgning:

»Til gengæld er det vigtigt, at DJ centralt varetager de overordnede interesser og selvfølgelig i samråd med vores egne eksperter.«

Strukturen uafklaret

Rent teknisk er det besluttet at danne en forening. Hvordan den juridisk strikkes sammen, er endnu ikke afgjort.

"Om det rent forbundsteknisk bliver en specialforening eller en interesseforening finder vi ud af i samråd med eksperter i forbundslovene,” forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Gruppen skal være for medlemmer af DJ, der beskæftiger sig med journalistik, der kan dækkes af medieansvarsloven.

"Vores udgangspunkt er, at personer, der beskæftiger sig med journalistik, kan være med. Vi definerer journalistik, ligesom man gør i lovgivningen. Hvis journalistikken kan prøves  eller har mulighed for at kunne blive prøvet  ved Pressenævnet, så kan man være med. Vi mener, det er en meget klar og holdbar definition af journalistik,” forklarer Rasmus Mark Pedersen, der understreger, at journalistik skal forstås bredt.

"Fotografer, layoutere, teknikere og alle andre, der beskæftiger sig med journalistik, er velkomne. Også freelancere, hvor blot en del af deres arbejde er journalistik,” uddyber han.

Gruppens stiftere er enige om, at medarbejderforeningerne har mulighed for at melde relevante medlemmer ind. Medarbejderforeningerne sørger så for at betale kontingentet, så medlemmet ikke umiddelbart vil opleve en kontingentstigning.

"Medarbejderforeningerne kan selv vælge, om det er en beslutning for bestyrelsen, eller om det skal op på en generalforsamling. De kan også vælge ikke at melde folk ind kollektivt, og så er det op til den enkelte selv at melde sig ind. Ligesom freelancere og medlemmer på arbejdspladser uden medarbejderforeninger skal melde sig ind enkeltvis,” forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Kontingentet skal fastsættes på den stiftende generalforsamling, men det er målet, at det bliver mellem 5 og 10 kroner om måneden.

Navnekonkurrence på vej

Hvad er gruppens navn?

»Foreningen har intet navn endnu. Vi har besluttet at lave en navnekonkurrence, der skal afsluttes på vores stiftende generalforsamling. Men det skal være et kort navn, der er let at kommunikere. Spøgefulde deltagere foreslog Aktive Journalister, andre nævnte Danske Journalister og andre igen DJ Journalisterne,” forklarer Rasmus Mark Pedersen.

Hvad sker der nu?

"Vi skal have en hel masse praktisk på plads. Hvordan skal vores økonomistyring være, hvilke indtægter kan vi regne med fra hvornår, hvordan skal vores vedtægter se ud, hvad skal barnet hedde?”

Indtil videre er det stadig aktørerne bag initiativet, der skal drive processen frem – det vil sige Cathrine Reinert, Allan Boye Thulstrup og Rasmus Mark Pedersen, der er talsmand.

Desuden er yderligere fire med i arbejdsgruppen, som skal sørge for det praktiske frem mod den stiftende generalforsamling: Lene Rimestad, Bent Stenbakken, Maria Becher Trier og Uffe Gardel.

 

7 Kommentarer

Maria Becher Trier
9. JANUAR 2014
Kære Kurt,

Kære Kurt,
En journalistforening i DJ bliver ikke oprettet for at legitimere en eventuel fusion! Fusionstankerne blev nævnt kort på mødet i Fredericia. Der var røster både for og imod. Vi valgte ikke at bruge tiden på fusionsdebat, men i stedet gå efter målet; at stifte en forening for journalister i DJ. En sådan forening er der brug for - også selv om en fusion ikke bliver en realitet.
Bedste hilsner
Maria Becher Trier
Peter Thornvig
9. JANUAR 2014
Det var en god oplevelse, at
Det var en god oplevelse, at være med på mødet i Fredericia Idrætscenter!
Dels fordi initiativet er et naturligt skridt i et voksende forbund. En stor gruppe medlemmer får nu en platform for deres faglighed på samme måde som medlemmerne i de nuværende faggrupper og foreninger i DJ. Men også fordi udgangspunktet er at være en del af fællesskabet i DJ.

Så det er ikke kun godt for de medlemmer gruppen henvender sig til, men også for DJ. Ramme for DJs mange fagligheder, bliver med den nye forening komplet, fordi en række af de spørgsmål der optager initiativtagerne, nu får en tydelig referenceramme med rod i de medlemmer spørgsmålene berører.

Så velkommen til samarbejdet mellem grupper, kredse og foreninger i DJ!

Peter Thornvig, fmd. DJ:Fotograferne og HB medlem
Jette Sachs
9. JANUAR 2014
Kære Rasmus og medstiftere

Kære Rasmus og medstiftere
- en gammel kollega, der i mange år har været udtalt kritisk overfor underholdnings tendensen og den åbenbare mangel på grundig research - ikke mindst på TV - siger TAK for jeres initiativ. Jeg har ofte mødt unge journalister, der har spurgt mig, "hvad kan vi gøre, det er for farligt at råbe op på arbejdspladsen". Skab et nyt journalistforbund for journalister, har jeg svaret. Glæder mig til at følge jer og melder mig under fanerne.
Masser af hilsener fra
Jette Sachs
Esben Christensen
9. JANUAR 2014
Kære Per Roholt,

Kære Per Roholt,

1. "nej-hatten strammer" - drop dog den billige mudderkastning.
2. Hvad er "DJ Medier og Kommunikation" - går I i forretningsudvalget allerede ud fra, at fusionen er en realitet?

vh,
Esben Christensen
Per Roholt
8. JANUAR 2014
Kære Kurt Westh Nielsen - jeg
Kære Kurt Westh Nielsen - jeg tror da vist din nej-hat strammer en smule. Jeg synes gruppens initiativ er en fornuftig og logisk konsekvens af en udvikling, hvor DJ Medier og Kommunikation er gået fra at være en standforening for journalister til et bred, slagkraftigt fagforbund for alle der arbejde med kreativt indhold med udgangspunkt i fagligheder som journalistik og kommunikation. Der er for mig at se ingen grund til at frygte, at forbundet fremover vil fremstå som udvandet. Tværtimod bliver et fusioneret forbund en stærkere spiller på medie. og kommunikationsmarkedet. Tværtimod bliver der gode muligheder for at skabe endnu stærkere identiteter for forbundets enkelte grupper, der vil spænde lige fra fastansatte journalister til selvstændige oversættere.
I den sammenhæng er det naturligvis vigtigt, at de medlemmer som arbejder med journalistik, fx på publicistiske medier har en platform, hvor de kan formulere og tale deres sag og opnå den politiske og fagpolitiske indflydelse som de er berettigede til. Så undskyld mig, men jeg synes det var en meget stor og glædelig begivenhed, da Fredericia-initiativet i går besluttede at danne en specialforening for journalister.

Flere