Filmaftale

Ny filmaftale forpligter DR og TV 2 yderligere

Filmaftalen lægger op til en økonomisk håndsrækning til den hårdt pressede filmbranche

Et stort flertal i Folketinget er blevet enige om en ny filmaftale, der tilfører 98 millioner kroner til filmbranchen hvert år fra 2025.

Heraf går de godt 78 millioner til decideret filmstøtte og knap 20 millioner til public service-formål i form af dokumentarer og serier.

Pengene kommer fra det såkaldte kulturbidrag, som også er blevet omtalt som en streamingafgift, der pålægges streamingtjenesterne.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Filmaftalen lægger op til en økonomisk håndsrækning til den hårdt pressede branche, der på grund af en konflikt om rettighedsbetaling og usikkerhed om økonomien generelt har været udfordret.

Aftalen er indgået af en forligskreds bestående af regeringspartierne, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Her er aftalen

  • Filmaftalen afsætter hvert år 622 millioner kroner til området.
  • Fra 2025 forventes det, at kulturbidraget giver omkring 98 millioner kroner yderligere om året til film-, serie- og dokumentarområdet.
  • Aftalen er indgået af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti.
  • Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne står uden for aftalen.
  • Forliget gælder for perioden 2024-2027.

Kilde: Kulturministeriet

Som led i aftalen forpligtes DR og TV 2 til at tage et øget ansvar for udviklingen, udbredelsen og formidlingen af dansk film.

Her skal DR som minimum årligt bruge 25 millioner kroner på visningsrettigheder til nyproducerede danske spille-, kort- og dokumentarfilm, mens TV 2 mindst skal bruge 20 millioner kroner årligt.

Derudover afsættes 27 millioner kroner årligt som tilskud til de regionale filmfonde. Derudover kan alle landets kommuner få tilskud til oprettelse af en regional filmfond.

Som noget nyt vil CPH:DOX også modtage et årligt tilskud på 3,5 millioner kroner, som skal bruges til at brede dokumentarfilmfestivalen ud i hele landet. Det søsættes gennem et nyt initiativ, der får navnet DOX:DANMARK.

Nordisk Film: Krisen er alvorlig

Fra Nordisk Film er der både ros og ris til den nye aftale:

”Det er rigtig godt, at public service-stationerne nu bliver forpligtet til at tage et øget ansvar for dansk film, men på et niveau, så de også kan have egen serieproduktion. Det er også godt, at der fremover kommer mere støtte til film, som ikke opnår regional finansiering,” siger Nordisk Films adm. direktør, Allan Mathson Hansen, i en pressemeddelelse.

Han siger videre, at dansk film står i en situation, hvor branchen er underfinansieret. Han kalder det derfor godt, at politikerne tilfører flere penge til området.

”Vi havde håbet, at politikerne ville indføre en overgangsordning, så den ekstra støtte fra streamingtjenester kunne komme ud og arbejde allerede nu, fordi krisen i det danske produktionsmiljø er alvorlig. Men samlet set er vi godt tilfredse med filmaftalen,” siger Allan Mathson Hansen.

Producenter: Stor signalværdi

Også i Producentforeningen ser de med glade øjne på forliget:

”Vi er glade for, at det nu slås fast, at DR og TV 2 har en kulturel og økonomisk forpligtelse over for dansk film. Beløbet på i alt 45 mio. kr. årligt er ikke meget større end det, som tv-stationerne reelt har brugt indtil nu, men signalværdien er stor, fordi de nu har en konkret ramme, der skal opfyldes. Vi er også tilfredse med, at tv-stationerne fremover alene kan købe visningsrettigheder,” siger Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen, i en pressemeddelelse.

Som Allan Mathson Hansen peger Jørgen Ramskov på, at branchen er i krise. Derfor lyder det i pressemeddelelsen, at kulturbidraget ikke dækker branchens aktuelle behov, da midlerne først er tilgængelige fra 2025.

”Derfor var håbet også, at forligspartierne som minimum havde skaffet penge til at dække finansieringshullet i 2024,” lyder det fra Producentforeningen.

0 Kommentarer