NY ETNISK POLITIK

Journalistforbundet vil nu arbejde for, at de nye danskere ikke kun optræder i medierne, når det handler om deres kriminalitet. Flygtningene og indvandrerne skal heller ikke længere alene være tilskuere til medierne, de skal også være med til at producere artikler og indslag.

Journalistforbundet vil nu arbejde for, at de nye danskere ikke kun optræder i medierne, når det handler om deres kriminalitet. Flygtningene og indvandrerne skal heller ikke længere alene være tilskuere til medierne, de skal også være med til at producere artikler og indslag.
Det er nogle af hensigterne i Journalistforbundets nye etniske politik, som delegeretmødet sagde ja til. DJ vil gerne være med til at sikre en bred rekruttering til faget. Derfor støtter DJ initiativer, der forbereder ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk, så de kan kvalificere sig til de optagelsesprøver, der knytter sig til de enkelte journalistuddannelser.
I særlige tilfælde, hvor det vil være relevant, kan der desuden dispenseres for en eventuel kvoteordning, selvom DJ som udgangspunkt er imod kvoteordninger.
Arbejdsgruppen for etnisk ligestilling, der blev nedsat på delegeretmødet sidste år, har desuden taget initiativ til at udbygge dialogen med public service-stationerne for at undersøge, hvordan de danske tv-stationer prioriterer deres stof, når det gælder etniske minoriteter. I første omgang drejer det sig om Danmarks Radio, men det er meningen også at udvide samarbejdet til TV 2.
“Hvis der er grupper, som vi i samfundet ikke er i kontakt med, så mister vi muligheden for at bedrive journalistik, der sikrer denne gruppes demokratiske rettigheder. Er der grupper, som vi ikke er i kontakt med, kommer vores journalistik let til kun at fortælle om disse grupper, når de optræder i politirapporter”, sagde Anders Lund, der fremlagde forslaget på hovedbestyrelsens vegne.

0 Kommentarer