Ny etik for fagblade

 Et medlem af Pressenævnet siger i en nylig afgjort sag, at der er forskel på, hvad fagblade og andre medier må skrive.

 

Et medlem af Pressenævnet siger i en nylig afgjort sag, at der er forskel på, hvad fagblade og andre medier må skrive.

Under overskriften "Mester overfalder tømrer" bragte fagbladet Træ-Industri-Byg sidste sommer en artikel om en episode mellem en tømrermester og en tidligere ansat. Mesteren indbragte sagen for Pressenævnet, fordi han mente, at artiklen var ensidig.

Da sagen blev afgjort i slutningen af februar, var tre af nævnets medlemmer enige om, at fagbladet ikke havde belæg for hverken overskrift, billedtekst eller artikel. Det skyldtes, at der ikke var mulighed for at verificere tekstens påstande.
Ole Askvig, medlem af Pressenævnet og forretningsfører i AOF, var uenig, og det mundede ud i en såkaldt dissens til nævnets kendelse.

Dissensen lød: "Når henses til, at der er tale om et fagblad samt til, at K fuldt ud er kommet til orde i artiklen, finder jeg ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af bladets overskrifter."

"Der er tale om et blad, der henvender sig til en gruppe med en særlig jargon uden diplomatiske finesser. Det, mener jeg, må have indflydelse på vores vurdering af, hvad der bliver sagt," siger Ole Askvig.

Han sammenligner fagblade med læserbreve og andre formater, hvor der også er brede rammer for, hvad man kan tillade sig at sige.

Tage Clausen, medlem af Pressenævnet, var en af de tre medlemmer, der stemte for en kritik af Træ-Industri-Byg. Han kalder Ole Askvigs dissens for bemærkelsesværdig.

"Det er uholdbart, hvis der skal gælde en særlig etik for særlige medier," siger Tage Clausen, medlem af Pressenævnet og journalist på Jyllands-Posten.

Han frygter, at fagblade, der repræsenterer lønmodtagere, nu uden videre kan kritisere arbejdsgiverne – og omvendt. Askvigs kommentar til nævnets kendelse er ifølge Tage Clausen principiel. Han vil derfor rejse sagen på nævnets næste plenarmøde.

 

0 Kommentarer