NY DR-OK PÅ PLADS

"Det er sgu en god aftale."

"Det er sgu en god aftale."

Journalistforbundets formand Mogens Blicher Bjerregård er godt tilfreds med den forbedring af overenskomsten i DR, som det er lykkedes DJ at forhandle hjem. Den nye aftale betyder, at mulighederne for efteruddannelse i DR reelt bliver syvdoblet. Hvor der før var afsat 0,6 millioner kroner årligt til efteruddannelsesformål, vil der fremover blive afsat 4,34 millioner kroner.

Desuden skal medarbejderne søge om efteruddannelse hos et centralt udvalg, der har medlemmer fra både DR-ledelse og DJ. Dermed slipper ansøgerne for, at den lokale chef skal tage stilling til ansøgningen. Når det overhovedet har været nødvendigt at forhandle midt i overenskomstperioden, skyldes det, at en væsentlig del af den gældende overenskomst betød, at knap 200 teknikere blev overflyttet til DJs overenskomst. Det har Metal via en arbejdsretsdom fået forhindret, og dermed måtte DJ og DR gå i gang med nye forhandlinger.

Det kostede på en række andre områder, at teknikerne kom over på DJs overenskomst, og derfor fik journalisterne i DR ikke så meget andet ud af overenskomsten. Derfor ‘skyldte DR i banken'. Det har de nu betalt. "DR har vist god forhandlingsstil. Men mere efteruddannelse kommer jo også dem til gode," siger Mogens Blicher Bjerregård. Han gør opmærksom på, at mere efteruddannelse har været et OK-krav ved de sidste fem overenskomstforhandlinger.

0 Kommentarer