Ny Cavling-formand: ”Jeg er ydmyg og beæret”

DJ har udpeget Kaare Sørensen som ny formand for Cavlingkomiteen, efter at Ida Ebbensgaard trak sig. ”Jeg er ydmyg og beæret over, at valget som ny formand faldt på mig,” siger han. DJ overvejede at udskyde uddelingen af prisen, men holder fast i første fredag i januar (Opdateret med kommentarer fra DJ's formand) 

Dansk Journalistforbund (DJ) har i hast hen over weekenden skullet finde en ny formand for Cavlingkomiteen, der uddeler den mest prestigefyldte pris i dansk journalistik.  

I sidste uge trak Ida Ebbensgaard sig som formand af personlige årsager. Afløseren er fundet blandt de resterende fire medlemmer af komiteen, og valget af ny formand er faldet på TV 2’s udviklingsredaktør for sociale medier, 37-årige Kaare Sørensen, der er tidligere journalist på Jyllands-Posten og Berlingske.

”Vi har været meget glade for og stolte af at have Ida som formand, og det kom som en overraskelse, at hun stoppede. Jeg er ydmyg og beæret over, at valget som ny formand faldt på mig. Jeg har altid syntes, at det var et stort privilegium at være medlem af komiteen, og at være formand føjer endnu en facet til,” siger Kaare Sørensen til Journalisten og tilføjer:    

”Jeg sætter stor pris på Cavlingkomiteen. Jeg mener, den har været – og i fremtiden stadig vil være – meget vigtig i forhold til at hylde den bedste journalistik, der produceres i Danmark,” forklarer han.

Hvad betyder det for jeres arbejde i komiteen, at I nu kun er fire i stedet for fem medlemmer til at vurdere alt materialet og finde en vinder?  

”Det er altid bedst at være fem, men arbejdsbyrden er den samme, for arbejdsgangen i komiteen er, at vi alle er inde over de forskellige projekter, som bliver foreslået til prisen. Men vi kommer til at savne Idas input og viden. Men vi har vendt det internt i komiteen, og vi mener, at vi er fuldt ud funktionsdygtige,” siger Kaare Sørensen.  

DJ-formand Lars Werge oplyser, at der var fælles fodslag i valget af ny formand. 

”Det var efter indstilling fra de øvrige medlemmer af komiteen, som alle pegede på Kaare Sørensen som ny formand,” siger Lars Werge.  

Ny formand: Rigtig løsning ikke at udsætte prisen

Ida Ebbensgaard trak sig som formand, kort før fristen for forslag til prisen udløber den 6. november. DJ overvejede, om man skulle udsætte uddelingen af prisen og udpege et nyt femte medlem af komiteen.

Men DJ’s hovedbestyrelse har efter dialog med de resterende medlemmer i komiteen besluttet at køre videre som planlagt, så prisen som sædvanligt uddeles den første fredag i januar. 

”Det er helt op til DJ at beslutte. Men jeg synes, at det her er den helt rigtige løsning. Hvis vi skulle udpege et nyt medlem, skulle vi udskyde prisuddelingen i et par måneder, og så ville vi have et kalenderår til Cavlingprisen på 14 måneder og et år på 10 måneder. Det mest forsvarlige for prisen er, at vi fastholder traditionen med prisuddeling den første fredag i januar,” siger Kaare Sørensen.

Han peger desuden på, at det står i fundatsen for Henrik Cavlings Fond, at prisen skal uddeles i januar måned.

Nyt medlem af komiteen skal være kvinde

Ud over Kaare Sørensen er de øvrige medlemmer af Cavlingkomiteen Janni Gjersen Hansen, Søren Flytkjær og Lars Rugaard. Komiteen vælges for en tre-årig periode, og den næste komite udpeges i 2019.

DJ indkalder nu forslag til, hvem der skal være det femte og sidste medlem af komiteen fra januar 2018 og frem. Og her søger man kun efter en kvinde. Vedtægterne for Cavlingkomiteen indeholder nemlig krav om, at mindst to af medlemmerne skal være mænd, og mindst to skal være kvinder. DJ-formand Lars Werge erkender, at det formelt set er et brud på vedtægterne, at man nu uddeler Cavlingprisen for 2017 med en komite med kun én kvinde.

”Jo, det kan man godt argumentere for. Men den anden mulighed var at udsætte prisuddelingen, og der står i fundatsen, at prisen skal uddeles i januar. Der var tale om force majeure, så det er et valg, som hovedbestyrelsen har truffet med åbne øjne,” siger Lars Werge.

Opdateret kl. 11:29 med kommentarer fra DJ-formand Lars Werge. 

2 Kommentarer

Øjvind Hesselager
31. OKTOBER 2017
Kære Lars

Kære Lars

Tak for replik.

På hovedbestyrelsens møde i fredags blev det under punktet om nyt medlem af Cavlingkomiteen fremført at:


"Det skal være en kvinde ifølge statuetten". (Som blev forkortet til statutten)

Det var ingen uenige i. Så nu har vi fire begreber: Statuetten, vedtægterne, fundats og retningslinjer. Og så et femte fremført af dig: HBs ønsker.

Jeg tror, vi kan slette både statuetten og vedtægterne. Hvorimod både fundats og retningslinjer findes nedfældet. Det ved jeg ikke om HBs ønsker gør.

Sagens kerne må vel være, at det er blevet fastslået af hovedbestyrelsen på mødet, hvor sagen drøftes, at der skal være to kvinder, og det er der ikke - hvilket Journalisten gør opmærksom på.

Og at HBs ønske om kønsfordeling og antal medlemmer ikke findes gengivet i et umiddelbart tilgængeligt formelt skrift, der handler om nedsættelsen, selv om de fremhæves i processen.

:-)


Med venlig hilsen
Lars Lindskov
31. OKTOBER 2017
Kære Journalisten

Kære Journalisten
Hvilke vedtægter er det lige I mener I henviser til?
Mig bekendt er der ikke vedtægter for Cavling komiteen, men der er en fundats og retningslinier, som Cavling komiteen selv har udarbejdet - men vedtægter kender jeg ikke.
Så at få forbundsformanden til at vedkende sig brud på på vedtægter, som ikke findes er måske lige smart nok - og det er bestemt ikke kritik at Werge.
Hovedbestyrelsen har besluttet, at Cavling komiteen kønspolitisk skal have en rigtig fordeling, men der står intet i fundatsen eller retningslinjerne for arbejdet - det er blot HB´s ønske og er ikke funderet i andet end sund fornuft!
Der står heller ikke noget sted noget om antal af medlemmer i komiteen, så i al beskedenhed er HB´s beslutning såmænd meget rimelig

Så nu mangler vi bare faktuel oplysninger fra Journalisten.dk om vedtægter m.v.