Ny base på vej

Mens der i lande som USA, England og Tyskland findes en række ekspertdatabaser udviklet af universiteter, journalister og private virksomheder, har der i Danmark hidtil kun været to. En med kvindelige kilder og en forskningsdatabase, der slet ikke egner sig til journalistisk brug. Men til foråret åbner Teknologirådet en database med ekspertkilder inden for blandt andet bioteknologi, miljø, transport, fødevarer, it, undervisning og globalisering. Ingen fagområder er på forhånd afskrevet.

Basen bliver tilgængelig gennem Polinfo og Teknologirådets hjemmeside. Den forventes at indeholde mindst 400 profiler. Med tiden vil antallet af ressourcepersoner kunne måles i tusinder.

Ifølge projektleder og journalist i Teknologirådet, Morten Jastrup, er formålet med basen at give journalister – særligt de mindre erfarne på et stofområde – redskaber til at skabe en mere kvalificeret debat.

En række uddannelsesinstitutioner, blandt andre Danmarks Tekniske Universitet og Naturvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet, går også med planer om at lave deres egne ekspertdatabaser. Men der findes ingen planer om at samle baserne til en stor fællesbase. Derfor vil man fremover fortsat være nødt til at søge via hvert enkelt uddannelsessted.

Morten Jastrup siger, at nu hvor skabelonen for Teknologirådets base er på plads, hører han gerne fra andre institutioner, der er på vej med egne baser. "Vi er åbne over for samarbejde med andre, der som os har interesse i at lave en kvalitetsdatabase over ressourcepersoner."

 

0 Kommentarer