Ny avis laver varedeklaration på artikler

 Månedsavisen 'Biotech Denmark' er sandsynligvis den første danske udgivelse, som laver en udførlig kildeliste til redaktionelle artikler.

 

Månedsavisen 'Biotech Denmark' er sandsynligvis den første danske udgivelse, som laver en udførlig kildeliste til redaktionelle artikler.

Efter alle større artikler følger en grå boks med overskriften: "Vi har talt med:".

Boksen indeholder både kilder, der er citeret og ikke citeret i artik-len. I nogle tilfælde får læseren også centrale skriftlige kilder med i købet.

"Vi giver læserne fundamentet for artiklen. Vi håber, at det giver os troværdighed," siger chefredaktør Arne R. Steinmark.

Biotech Denmark udkom første gang i september i år i cirka 12.000 eksemplarer. Målgruppen er personer, der arbejder med forskning og udvikling inden for medicinal- og biotechindustrien. Chefredaktøren erkender, at "kildelisten" også skal ses som udtryk for et presset mediemarked.

"Vi har behov for at signalere forskellighed," siger Arne R. Steinmark. Udover chefredaktøren, der også skriver artikler, er der fire skrivende journali-ster på månedsbladet. Det giver plads til mere research end på de fleste andre redaktioner, og det vil journalist Daniel Bergsagel gerne skilte med.

"Vi viser, at vi har været godt rundt om et emne," siger Daniel Bergsagel om kildeboksene.

"Det er et skridt på vejen til at åbne sin research," siger Daniel Bergsagel, der kun har fået positive læserreaktioner.

Man kunne forestille sig, at de åbne kildelister vil tvinge journalister til at ringe flere og andre kilder op. Men det er ikke tilfældet, siger Daniel Bergsagel:

"Jeg laver en historie, som jeg altid har gjort, og bagefter sætter jeg bare produktinformation på."

0 Kommentarer