Ny aftale på BTMX giver lavere startløn og mindre ferie

Der er nu en aftale på plads om løn- og arbejdsvilkår for den nye fælles redaktion på BTMX. Den giver bl.a. lavere startløn og mindre ferie som udgangspunkt. Tillidsfolkene er tilfredse efter omstændighederne: ”Vi har haft pistolen for panden.” (Opdateret kl. 16.06)

Flere ugers hårde forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne på den nye fælles redaktion for BTMX er nu afsluttet.

I går skrev ledelsen og tillidsfolkene på BT og Metroxpress under på en aftale, der betyder en hel række forringelser for medarbejderne og kun nogle få mindre forbedringer.

Aftalen betyder blandt andet en markant lavere minimumsløn end hidtil på BT, og at afspadsering skal opgøres månedligt i stedet for ugentligt. Desuden går man fra 7 ugers ferie til 6 ugers ferie. Det bliver dog modsvaret af et højere personligt løntillæg for de nuværende medarbejdere.

Ledelsen har ikke været forpligtet af deres gamle overenskomster og husaftaler, fordi der er tale om en virksomhedsoverdragelse.

”Vores udgangspunkt for forhandlingerne har været en fusion, hvor ledelsen sad med alle de gode kort på hånden og kunne vælge og vrage, hvilke aftaler de ville have med over i det nye selskab. På den baggrund synes jeg, at vi har fået nogle okay gode vilkår i den nye aftale,” siger Rasmus Skat Andersen tillidsrepræsentant for de BTMX-medarbejdere, der kommer fra Metroxpress.

Minimumsløn falder markant på BT

Samme toner kommer fra BT-medarbejdernes tillidsmand.

”Det er ikke sådan en aftale, man som tillidsmand drømmer om at indgå. Men jeg er godt tilfreds set ud fra vores svære udgangspunkt i nogle meget hårde forhandlinger, hvor vi har haft pistolen for panden. Ledelsen ville opsige alle vores lokalaftaler, så øvelsen har været at forsøge at begrænse skaden. Det er lykkedes på visse områder, mens det ikke er lykkedes på andre,” siger Jesper Vestergaard Larsen.

Han peger på, at det gør ondt, at det mindste personlige løntillæg for BT nu falder med næsten 4.500 kr., så minimumslønnen kommer til at ligge på kun lidt over 26.000 kr. om måneden plus pension og genetillæg. 

”Det, jeg er mest ked af er, at det mindste personlig løntillæg falder så markant. Det betyder, at ledelsen for fremtiden kan ansætte folk til en meget lav løn i forhold til, hvad man kan på BT i dag. Den miniminusaftale på det personlige løntillæg er ellers noget, som vi på BT har kæmpet hårdt for i mange år,” siger Jesper Vestergaard Larsen.

Mulighed for at købe den tabte ferieuge

Hvorfor er I gået med til mindre ferie mod mere løn?

”Vi mister ikke noget, for vi bliver kompenseret for det på lønnen. Men det var ledelsen krav for, at vi overhovedet kunne gå videre med forhandlingerne om de andre ting. Hvis vi gav os på ferie og arbejdstidsnormen, så kunne vi beholde nogle af vores andre goder,” siger Jesper Vestergaard Larsen. 

Medarbejderne får individuelt mulighed for hvert enkelt år at ønske at bruge deres løntillæg på at tilkøbe den tabte ferieuge. Men medarbejderen har ikke krav på at kunne købe sig til en 7. ferieuge.

”Jeg er ikke bekymret for, at det bliver et konfliktpunkt, at ledelsen vil afvise ønsker om tilkøb af ferie, hvis man ellers er ude i god tid og ikke ønsker ferie i uger med i forvejen lav bemanding. Som udgangspunkt burde folk stort set kunne holde samme mængde ferie som før, hvis de ønsker det,” siger Rasmus Skat Andersen, tillidsmand for MX-folkene i fusionen. 

Samme melding lyder fra Jens Grund, konstitueret ansvarshavende chefredaktør på BTMX. 

"Vi ønsker blot at få mulighed for større fleksibilitet i virksomheden, og jeg er ligesom tillidsrepræsentanterne heller ikke bange for, at dette bliver et konfliktpunkt," skriver han i et mailsvar til Journalisten. 

Overordnet mener Jens Grund, at ledelsen har givet sig på en række punkter: 

"Det har været lange og intense forhandlinger, og jeg glæder mig over, at de nu er afsluttet, så vi kan se fremad sammen. Det er jo en forhandling, hvor man giver og tager, og jeg synes, at vi har givet os på en række punkter. Vores største ønske er at skabe en stærk medievirksomhed, hvor medarbejderne kan fokusere på at lave gode historier og have det sjovt, og det har vi skabt forudsætningerne for med denne aftale. Jeg sidder nu i Newsroom og ser ud over medarbejderne, og jeg må sige, at vi har fået et superstærkt hold, som jeg glæder mig til at være med til at udvikle og gøre endnu stærkere i den kommende tid."

MX-folk får bedre genetillæg og ringere barselsvilkår

Hos BT fremhæver Jesper Vestergaard Larsen det positive i, at alle medarbejderne på BTMX på nær feriebestemmelserne nu bliver omfattet af den Berlingske-overenskomst, som tidligere var gældende på BT.

Berlingske-overenskomsten har, som Journalisten tidligere har beskrevet, langt bedre genetillæg end overenskomsten på Metroxpress, men til gengæld får MX-medarbejderne nu fire ugers mindre betalt barsel med fuld løn.

Medarbejderne har stemt ja til den nye aftale på et medarbejdermøde. Og Jesper Vestergaard Larsen ser det også som positive elementer, at man bliver kompenseret på lønnen for ledelsens opsagte aftaler om arbejdsredskabstillæg og betalt internet.

Som en klar forbedring i den nye aftale kan nævnes, at der kommer et nyt genetillæg på 200 kr. for de medarbejdere på BTMX, som møder tidligt ind på netaviserne fra klokken 05 om morgenen.

Ny medarbejderforening på vej

BT og Metroxpress er for nyligt blevet slået sammen i en fælles redaktion i BT’s lokaler, hvorfra medarbejderne skal kunne levere stof til begge aviser og begge netaviser, som efter planen fortsætter med at udkomme selvstændigt.

Til efteråret vil medarbejderne på BTMX stifte en ny fælles medarbejderforening med fælles tillidsfolk.

”Men vi kører lige nu videre med to tillidsrepræsentanter og to stedfortrædere i en overgangsperiode, så ingen er repræsenteret af en tillidsmand, som de slet ikke kender,” siger BT-tillidsmand Jesper Vestergaard Larsen.

Aftale-forlig på BTMX

Aftalen indebærer følgende ændringer:

–          Berlingske-overenskomsten kommer til at gælde i BTMX, men med den ændring, at der i BTMX er seks ugers ferie frem for syv.

–          Som kompensation for den 7. ferieuge får medarbejdere på BT 2,12% procent ekstra i løn (ekskl. pension). Som kompensation for fire fridage, der bortfalder, bliver MX-medarbejdere kompenseret med 1,67 % ekstra i løn (ekskl. pension).

–          I det kommende ferieår vil alle have syv ugers ferie. Det vil i kommende ferieår være muligt at tilkøbe en ekstra ferieuge.

–          Glastrappeaftalen (fire mdr. ekstra fratrædelse + 300 kr. per md.) gælder frem til 31. januar 2019, hvor den bortfalder uden varsel.

–          Aftalen om ekstern videreudnyttelse gøres uopsigelig frem til 31. december 2019. Betalingen hæves fra 400 kr. til 500 kr.

–          Arbejdsredskabsordningen ophører, og tidligere BT-ansatte kompenseres med 80 procent af beløbet, som overføres til det personlige tillæg.

–          Arbejdsgiverbetalt internet forsvinder for MX-medarbejdere og kompenseres med 150 kr. per måned på det personlige tillæg.

–          Et nyt protokollat om mindsteløn erstatter det hidtidige mindste personlige tillæg på 5.084. Mindste personlige tillæg er fremover 598,50 kr.

–          Der gives et beløb på 200 kr. for vagter, der begynder før 06:00.

–          Betalt aftensmad ophører.

–          37-timers ugenorm erstattes af 160-timers månedsnorm. Der kan ikke fra ledelsens side vagtsættes med mere end 47 timer i en uge mod medarbejderens ønske.

 

Opdateret klokken 16.06: Mailsvar fra Jens Grund er tilføjet artiklen. 

0 Kommentarer