Ny aftale om hjemmekontor: Nu skal du have flere dage hjemme, før chefen skal betale

Kravene til, hvordan en medarbejders arbejdsplads skal være indrettet, gælder nu først, hvis en medarbejder arbejder hjemme mere end to dage om ugen

Efter to år med hjemmearbejde under Covid-19 og med udsigten til, at det vil blive betydeligt mere brugt, lemper Folketinget nu reglerne for hjemmearbejdspladser.

Mens det udløser hård kritik fra fagforeningen HK, er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) godt tilfreds.

”Jeg er glad for, at vi nu har fundet en politisk og afbalanceret løsning, som både giver mere fleksibilitet og tager hensyn til arbejdstagere med skiftende arbejdspladser,” skriver han i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Med denne løsning gør vi nu reglerne for hjemmearbejde mere tidssvarende, så de afspejler dagens arbejdsmarked, hvor arbejdet for visse medarbejdertyper kan udføres mange forskellige steder og ikke kun på kontoret.”

Der er tale om reglerne for skærmarbejde. Her er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet skal være. Ansatte må godt bruge deres eget udstyr, så længe det lever op til en række krav. Gør de ikke det, skal arbejdsgiveren stille det nødvendige udstyr til rådighed.

For nuværende er det krav gældende, hvis den ansatte arbejder hjemme én dag eller mere på en normal arbejdsuge. For fremtiden vil kravet lyde, hvis den ansatte arbejder hjemme eller på andre faste arbejdssteder mere end to dage om ugen set over en måned.

Rystelse hos HK

Det kan dog betyde, at en lønmodtager ikke er omfattet, hvis vedkommende eksempelvis er to dage på kontoret, to dage hjemme og en dag et tredje sted.

Aftalen bringer da også langtfra glæde og ros fra fagforeningen HK, hvis medlemmer i høj grad er kontoransatte.

”Jeg er simpelthen rystet. Arbejdsgiverne er lykkedes med en kampagne om, at de hidtidige regler skulle være enormt bøvlede og bureaukratiske.”

”Men i praksis handler det her udelukkende om, at arbejdsgiverne vil slippe billigere ved at skubbe udgifter over på lønmodtagerne. Og det har et flertal i Folketinget nu velsignet med en aftale,” skriver næstformand i HK Mads Samsing i en kommentar.

Dansk Erhverv, en interesseforening for arbejdsgivere, er omvendt glade for aftalen.

”Vi har fået et fornuftigt og balanceret regelsæt for hjemmearbejde. Det er et regelsæt, der er til at finde ud af.”

”De nye regler sikrer, at vi får et fleksibelt og forsvarligt arbejdsliv uden unødige meromkostninger for arbejdsgivere og ansatte. Vi er derfor godt tilfredse med resultatet,” skriver viceadministrerende direktør Laurits Rønn.

0 Kommentarer