Ny a-kasse til nye udfordringer

Fra nytår har vores medlemmer en ny og endnu stærkere a-kasse, når den endelige fusion af de to afdelinger i A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) bliver en realitet. Vi har i forvejen fået pæne karakterer i den benchmark mellem a-kasserne, som netop er blevet offentliggjort. Nu skal vi gøre det endnu bedre.

Fra nytår har vores medlemmer en ny og endnu stærkere a-kasse, når den endelige fusion af de to afdelinger i A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) bliver en realitet. Vi har i forvejen fået pæne karakterer i den benchmark mellem a-kasserne, som netop er blevet offentliggjort. Nu skal vi gøre det endnu bedre.
Desværre er undersøgelsen af a-kasserne endnu en gang blevet anvendt til at mistænkeliggøre det store arbejde, der bliver udført af verdens måske bedste og mest effektive a-kassesystem. Det er ganske ufatteligt, at der fra politisk side gang på gang rejses mistænkeliggørende kritik af et system, der i den grad er med til at understøtte det fleksible arbejdsmarked, som i dag berømmes i Europa.
AJKS ligger i undersøgelsen helt i top, når det gælder effektivitet, og vi er også godt med, når det gælder medlemstilgang. Medlemmerne flygter IKKE fra vores a-kasse. Selvfølgelig skal vi altid stille mål op for, hvor vi kan blive bedre. Det kan vi på prisen, og vi bliver billigere, når administrationskontingentet per 1. januar falder til 95 kroner om måneden.
Vi kan også noget andet, vi har nemlig et særdeles indgående kendskab til det arbejdsmarked, vores medlemmer søger ud i eller rundt i. Derfor har vejledningen og rådgivningen fra en a-kasse som vores uvurderlig betydning for den enkelte. Vi kender også de meget specielle vilkår, der gælder på et arbejdsmarked med mange forskellige ansættelsesformer. Derfor sikrer vi også den bedste rådighedsvurdering.
Medlemmerne ytrer også gang på gang tilfredshed, blandt andet fordi vi prøver at tale et sprog, der er til at forstå. Direktorat-sprog bliver oversat til almindeligt dansk i det omfang, det er muligt, og vi har som alle andre brancher været i stand til at få arbejdsløsheden bragt ned gennem de seneste fem-seks år.
Jamen, er alt så ikke godt? Nej, for regeringens og kommunernes seneste aftale om, at kommunerne skal overtage hele beskæftigelsesindsatsen, er en ny bombe under den danske måde at tænke arbejdsmarked på.
Helt grundlæggende virker det selvmodsigende, at kravet om mobilitet nu bliver kombineret med en præmis, der hedder kommunalt stavnsbånd. De enkelte kommuner skal nu lægge sig i selen for at få kommunens arbejdsløshed bragt ned, og lur mig om det ikke bliver kombineret med de opgaver, kommunen måtte have.
Må jeg derfor komme med et godt råd til beskæftigelsesministeren og kommunerne: Et incitament, der skal understøtte beskæftigelsesindsatsen både i kommunerne og hos de arbejdsløse: Frit jobcentervalg, hvor pengene følger den arbejdsløse.
Sådan et incitament passer nemlig sammen med ønsket om mobilitet på arbejdsmarkedet og ønskerne om, at vi i videst mulig udstrækning skal beskæftige os med det, vi har uddannet os til og er bedst til. Hvordan skal en vestsjællandsk kommune kunne hjælpe en arbejdsløs journalist, hvis de aktuelle jobmuligheder findes i København?
De kommunale jobcentre vil hverken have mulighederne eller indsigten til at hjælpe de arbejdsløse i beskæftigelse. Med et frit jobcentervalg vil kommunerne i konkurrence med hinanden skulle stille den bedste ekspertise til rådighed, mens kommuner uden mulighed for at hjælpe for eksempel journalister heller ikke behøver at rive sig i håret over, at der ikke findes tilstrækkeligt med job.
Et andet godt råd til beskæftigelsesministeren: Hjælp a-kasserne frem for hele tiden at true dem. For eksempel overstiger den del af kontingentet, der fremstår som statsbidrag, efterhånden den reelle udgift til arbejdsløshedsunderstøttelse. Tiden er inde til en nedsættelse af bidraget, der kan mærkes. Det vil også være en god hjælp for at få de unge med i a-kasserne med det samme.
Et tredje rigtig godt råd er en gentagelse, men det bliver det ikke mindre rigtigt af: Hold nu op med at jage de arbejdsløse som kriminelle. De kan jo ikke søge andet arbejde end det, der rent faktisk findes.

1 Kommentar

Niels Christian Cederberg
19. JANUAR 2009
Re: Ny a-kasse til nye udfordringer

Og hvad skal vi unge journalister, der for alt i verden skal lokkes i den dødsyge fælde som a-kassen har udviklet sig til at være, så bruge a-kassen til:

 Når den ikke kan/må/vil hjælpe til, når man arbejder som freelancer og forsøger at stable en karriere på benene den vej?

Når man bliver betragtet som kriminel og afvigende fordi man ikke har et fast arbejde men blot er "daglejer"?

Når konjunkturerne går hårde tider i møde og vi stadig skal slås oveni hovedet med, at 37 timers arbejdsuge er det eneste, der fungerer i jeres åndsvage bureukratiske og teknokratisk system?

Når det ender med, at man slet ikke må arbejde freelance, fordi man skal aktiveres minimum 35 timer om ugen, hvor man i realiteten bare sidder og kigger 7 timer om dagen ind i en computerskærm og søger job. Æhm altså "fast arbejde" forstås?

Hvor er fleksibiliteten henne? Hvor er begejstringen for os, når vi rent faktisk forsøger at skabe en karriere i branchen men ikke lige har 37 timer om ugen? Hvorfor skal jeg betale for at føle mig som en idiot og en byrde dag ud og dag ind, når jeg burde føle mig som en succes?

I kender ikke en skid til branchen og i gør ikke en skid for at hjælpe personer med arbejde under 37 timer om ugen.

Fuck flotte benchmarks, fuck "verdens bedste a-kasse system" og fuck jer og fald død om. I stinker MAX!

Farvel