NU STIGER LEDIGHEDEN

TV 2, Jyllands-Posten, Horsens Folkeblad, B.T. og Århus Stiftstidende er blot nogle få eksempler på medier, der de seneste måneder har bidraget til, at kurven over ledige DJ-medlemmer er steget.

TV 2, Jyllands-Posten, Horsens Folkeblad, B.T. og Århus Stiftstidende er blot nogle få eksempler på medier, der de seneste måneder har bidraget til, at kurven over ledige DJ-medlemmer er steget.
535 DJ-medlemmer var ved årsskiftet berørt af ledighed mod 469 på samme tidspunkt året før.
»Det er ikke kun de store arbejdspladser, der står bag den stigende arbejdsløshed. Branchen som helhed er i færd med at trimme sig. Det betyder, at der for eksempel ikke bliver ansat vikarer i samme omfang som tidligere, siger beskæftigelseskonsulent Per Nielsen fra DJs Jobservice, der administrerer VikarTanken, arrangerer kurser og giver vejledning for ledige DJ-medlemmer.
A-kassen har igennem alle efterårs- og vintermånederne konstateret en konstant stigning i antallet af medlemmer, der melder sig ledige.
I øjeblikket er ledighedsprocenten i DJ kun på 4,7 procent, hvilket er cirka én procent under landsgennemsnittet for det øvrige arbejdsmarked, men udviklingen går helt klart i retning af, at DJ-kurven kommer op på højde med resten af Danmark i de kommende måneder, vurderer Per Nielsen.

Stigning på 28 procent
Stigningen i ledigheden mærkes tydeligt i FreelanceGruppen, hvor de seneste tal fra november viser, at hver fjerde freelancer, der er medlem af Journalisternes A-kasse, går helt eller delvist ledig. Hvis man sammenligner forårs- og efterårsmånederne i 1999 er ledigheden i FreelanceGruppen steget med 28 procent.
Ledigheden i gruppen bliver dog knapt så dramatisk, hvis man regner de cirka 550 selvstændige freelancere med i statistikken. De vil typisk ikke være arbejdsløse, men selv om man regner dem med, er FreelanceGruppens arbejdsløshedsprocent stadig høj – og stigende.
Den øgede ledighed skaber stort pres på de såkaldte Start-kurser, som Jobservice indbyder nye freelancere til at deltage i. På tre dage lærer kursisterne at prissætte deres arbejde, lave skatteregnskab og sikre ophavsretten i den nye tilværelse. I januar måtte Jobservice oprette et ekstra Start-kursus for 20 ledige for nogenlunde at klare efterspørgslen.

Fra freelance til fastansat
Bag den øgede ledighed i FreelanceGruppen ligger en helt bevidst politik fra forbundet og A-kassens side.
»Vi opfordrer ledige medlemmer til at freelance, fordi det er den bedste måde at holde sig i gang på. Gennem freelance-tilknytning til arbejdsgivere kan ledige ofte skabe fast kontakt til en arbejdsplads og måske senere få fast ansættelse,« siger Per Nielsen.
FreelanceGruppens bestyrelse ser med bekymring på den stigende ledighed.
»Når udbuddet af freelancere bliver større, er det endnu vigtigere, at vi ikke underbyder hinanden – men fastholder en fornuftig prissætning, så freelancere ikke bliver billig arbejdskraft for arbejdsgiverne. Det er også i de fastansatte DJ-medlemmers interesse,« siger Jette Møller Nielsen, der er FreelanceGruppens A-kassekontakt.
FreelanceGruppen har de seneste år haft en årlig nettotilgang på mellem 100 og 120 medlemmer. I dag er der 1300 freelancere i DJ.

0 Kommentarer