Nu skal nyheder på nettet koste

To erfarne journalister mener, de har fundet en levedygtig model for betalingsnyheder på internettet. Løsningen hedder unikke nyheder til en målgruppe af beslutningstagere og fleksibel betaling, herunder micropayments. Konkurrenten er skeptisk.

De kom for sent til at blive slagterens lærlinge. Savsmuldet er fejet af flisegulvet i den gamle slagterbutik på Clermontgade i Roskilde. Computere, hæve-sænkeborde og ADSL-forbindelser er rykket ind. Lidt interimistisk ser det ud, men måske er det herfra, at nyheder på nettet omsider bliver en bæredygtig forretning. Også selv om der ikke kommer så mange kunder ind ad døren som på slagterens tid.

Foreløbig sidder to erfarne journalister i butikken og mener, at de med http://www.dk-nyt.dk/ har fundet det koncept, der kan gå mod strømmen og dementere, at det ikke kan lade sig gøre at få nogen til at betale for nyheder på internettet. I sofaen Claus Theilgaard, free-lancejournalist siden 1994, før da dagbladsjournalist med en Cavling-pris fra 1991 i bagagen. På en stol Lars Lings Greir, gennem fire år redaktør og journalist på Danske Kommuner og tidligere dagbladsjournalist og freelancer. De to kender hinanden fra flere års samarbejde på Danske Kommuner, som Claus Theilgaard har været fast leverandør til.

Nu har de sammen indkredset den målgruppe, som de mener vil betale for deres nettjeneste: De kommunale beslutningstagere. Ingen har hidtil formidlet målrettede, dagligt opdaterede nyheder og informationer til dem. Mindst 10.000 personer er der i målgruppen, skønner Lars Lings Greir. Ved at forlade sit bladjob og satse på dk-nyt.dk går han stik mod Journalistforbundets næstformand Christian Kierkegaard, som advarer mod at droppe et "godt job" til fordel for et netmedie.

 

Kun originale historier
"Uanset netmediernes mange fiaskoer, så er der stadig nogle kæmpe fordele, når det gælder distribution og tidsfaktoren på nettet i forhold til de trykte medier. De fordele skal vi udnytte og koble med vores niche, nemlig unikke nyheder til en helt bestemt målgruppe, der ovenikøbet ikke har et alternativ til det, vi tilbyder," siger Lars Lings Greir.

"Vi betragter os ikke som konkurrenter til nogen, selv om den kommunale sektor har andre medier. Vi bliver de eneste, som laver renlivet nyhedsformidling direkte vinklet til den målgruppe og med en masse interaktive muligheder. Bl.a. "Få Svar" hvor brugerne kan sætte historier i gang ved at stille spørgsmål," forklarer han, og Claus Theilgaard fortsætter:

"Desuden er vi fri af organisationspolitiske interesser. Vi vil være for den kommunale sektor, hvad Dagbladet Børsen er for erhvervslivet – men på nettet."

 

Udækkede behov
Behovet for dk-nyt.dk kommer i høj grad fra den kommunale sektors selvstyre, mener Lars Lings Greir, for selvstyret betyder, at den dybe tallerken hele tiden opfindes flere forskellige steder.

"Vores målgruppe har brug for inspiration fra andre kommuner. Her kan dk-nyt.dk forhåbentlig spille en rolle," siger han og fremhæver, at et andet udækket behov hos målgruppen er at få lovstof gjort forståeligt på almindeligt dansk:

"Der er flere eksempler på, at kommuner misforstår love og bekendtgørelser, fordi lovstoffet ikke er udformet til umiddelbar brug. Her ligger en stor journalistisk formidlingsopgave."

"Selv om interesserne i målgruppen spænder vidt, har de det til fælles, at de altid tænker: Hvad betyder det for min kommune? Men vores stof skal have interesse i flere kommuner og ikke fortabe sig i meget lokale forhold. Det bliver balancen," understreger Claus Theilgaard.

 

Micropayments viser vej
Professor Frands Mortensen, Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet, har tidligere udtalt til JOURNALISTEN, at succesrige nyhedstjenester på internettet er afhængige af muligheden for micropayments, småbetalinger for hver enkelt ydelse.

Hos dk-nyt.dk regner de med, at de med et beløb på 12 kr. for et døgns adgang måske har fundet den model, som er billig og fleksibel nok til at kunne lokke nysgerrige indenfor. Det skulle gerne resultere i kunder, der vil abonnere og give 100 kroner for en måned og 950 kroner for et år. Efter man har indtastet sit kreditkortnummer, er der adgang.

"Vi tager det bedste fra aviserne, nemlig at man kan vælge mellem løssalg og abonnement," siger Lars Lings Greir. De to bagmænd vil ikke oplyse, hvad budgettet for dk-nyt.dk er. Der er ikke budgetteret med annoncer, men alene med abonnementsindtægter. Nyhedstjenesten skal som udgangspunkt blot brødføde de to bagmænd, og driftsomkostningerne adskiller sig ikke væsentligt fra, hvad for eksempel freelancejournalister kan have.

 

Skepsis hos konkurrenten
I Kommunernes Landsforening sidder redaktør Tom Ekeroth og laver det ugentlige magasin Danske Kommuner, der har ca. 80.000 læsere. Han mener, at konkurrence principielt altid er godt, men er forbeholden i sin vurdering af, om dk-nyt.dk har en chance for at blive en succes.

"Målgruppen er efter min mening godt dækket ind i forvejen, og ifølge de undersøgelser, vi har lavet blandt vores læsere, er der ikke nogen særlig efterspørgsel efter en sådan nyhedstjeneste. Jeg tror, at de kommunale beslutningstagere bruger en bred vifte af medier til at holde sig orienteret."

Tom Ekeroth vurderer, at det kan blive et problem for dk-nyt.dk, at brugerne har vænnet sig til, at nyheder er gratis på internettet.

"Det er modigt at tage penge for nyheder på nettet, som forholdene er i dag, og vores undersøgelser peger faktisk på, at denne målgruppe ikke vil betale for den slags," siger han. Adgangen til artiklerne på Danske Kommuners internetside www.dk.kl.dk er gratis, mens det koster at få den trykte udgave leveret. Som det også er tilfældet for en række andre trykte medier med internetsider.

I slagterbutikken er der en afslappet stemning, selv om betalingspremieren på dk-nyt.dk hastigt nærmer sig. Der er allerede gennem nogle uger lagt nyheder ind på siden, og tilliden til projektet er stor hos de to bagmænd, også uden en egentlig markedsundersøgelse at støtte sig til:

"Interessen hos målgruppen har på forhånd været stor, nu må vi se, om betalingsviljen også er det. Vi tror på det – derfor gør vi det," lyder det fra Greir og Theilgaard.

0 Kommentarer