Nu skal iværksættere omtales som ”hun”

Kun hver fjerde nystartet virksomhed har en kvinde bag roret. Vi ”misser et moneytrain”, lyder det

Langt de fleste iværksættere er mænd. Derfor vil Innovationsfonden opruste med mere mentortid til kvindelige iværksættere og konsekvent begynde at omtale iværksættere som ”hun”. 

Det kræver mere af en kvinde at lykkes som iværksætter end af en mand. Det mener formanden for Dansk Iværksætterforening, Peter Joakim Kofler.

Det er for eksempel fortsat i høj grad mænd, der fordeler kapital til iværksætterprojekter, og de giver hellere penge til andre mænd end til kvinder, vurderer han.

”Men de misser et money train, som holder lige foran dem, når de ikke tager kvinderne alvorligt,” siger Peter Joakim Kofler.

Ifølge ham er investorer tilbageholdende med at støtte kvindelige iværksættere, fordi de mandlige investorer har lettere ved at genkende sig selv, når de møder en mandlig iværksætter.

”Det betyder for eksempel, at nogle investorer siger: ’Jeg vil hellere sejle med ham der, for han har de samme forudsætninger, som jeg selv har’,” siger Peter Joakim Kofler.

Direktør: Vi mister en masse talent

De nyeste tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at 26 procent af alle nystartede virksomheder i 2018 har kvinder bag roret.

”Det økonomiske system har behov for at holde et spejl op. Ikke for at kæmpe en ligestillingskamp, men fordi de har et ansvar for at forankre sine penge bedst muligt,” siger Peter Joakim Kofler.

Hos Innovationsfonden – der har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi – genkender man problemet.

”I Danmark har vi en talentmasse, der består af 50 procent mænd og 50 procent kvinder. Så hvis vi på forhånd kun bruger en lille del af talentmassen hos kvinderne, så mister vi jo en masse talent,” forklarer direktør i Innovationsfonden Peter Høngaard.

Innovationsfonden præsenterede for nylig en undersøgelse, der viser, at fonden selv bærer et medansvar for, at der er så få kvindelige iværksættere. For eksempel har innovationsfonden kommunikeret mere til mænd end til kvinder.

”Når folk for eksempel snakker om en iværksætter, snakker de ofte – helt ubevidst – om mænd. Det gør jeg også selv. Nu vil vi gennemgå alle vores dokumenter, opslag og så videre, og hvis vi bruger et ord som iværksætter, vil vi derfor fra nu af referere til den iværksætter som ”hun” for at opveje den mandlige bias,” siger Peter Høngaard.

Hvorfor skulle det virke?

”Vi må jo erkende, at det, vi har gjort indtil nu, ikke slår til. Og så må vi finde det, der virker. Vi har henvendt os til succesfulde kvinder, der ikke har ansøgt om midler hos Innovationsfonden, og spurgt dem, hvorfor de ikke har følt sig trygge ved at ansøge ved os. Det er igennem de svar, at det er gået op for os, at vi har haft en bias, der taler til mænd,” siger Peter Høngaard.

Flere kvindelige mentorer

Innovationsfonden vil også tage et kritisk blik på sit mentorprogram. For når Innovationsfonden har spurgt kvinderne, hvorfor de ikke har søgt midler til investeringer, svarer de i højere grad end mændene, at investeringer er forbundet med for stor en risiko, fortæller Peter Høngaard.

”Derfor vil vi sørge for flere kvindelige mentorer til programmerne. Og derudover vil vi afsætte flere penge til, at de kvindelige mentorer kan bruge flere timer med de kvindelige iværksættere. På den måde kan vi hjælpe kvinderne bedre i gang og give dem den sikkerhed, de efterspørger,” siger han.

Peter Høngaard fortæller, at det generelt for Innovationsfonden handler om at igangsætte initiativer, der kan hjælpe kvindelige iværksættere i gang.

”Men det er en svær balancegang, fordi vi jo selvfølgelig også skal holde os inden for ligestillingsloven,” siger han.

Inden for mediebranchen efterlyser Peter Joakim Kofler, at flere kvindelige iværksættere tør udvide deres forretninger. 

”Mange kvinder slår sig ned inden for humanistiske og kommunikative områder, hvor de for eksempel arbejder med tekstforfatning, ledelsescoaching eller pr. Det er rigtig fint, men vi savner, at de tænker i at skalere og ansætte nogle flere folk,” siger han.
 

Le Gammeltoft, Lea Korsgaard og Kirstine Leth Schütze har været med til at starte medier fra bunden. Journalisten har bedt dem fortælle om deres iværksættererfaringer, og hvad deres køn har betydet for deres måde at starte og lede en virksomhed på.

Foto: Sara Galbiati

 

 

0 Kommentarer