Nu kommer der en uddannelse for praktikantvejledere

DJ og mediearbejdsgiverne opretter en permanent todages praktikantvejlederuddannelse. »De studerende vil forhåbentlig kunne mærke, at praktikantvejlederne bliver bedre,« siger DJ's næstformand

Danske medier skal være bedre til at passe på og udvikle journalistpraktikanterne. Derfor har DJ, Danske Medier og Danske Mediers Arbejdsgiverforening i fællesskab besluttet at gøre efteruddannelsen af praktikantvejledere permanent.

Næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge siger, at uddannelsen skal give praktikantvejlederne flere redskaber til at varetage deres opgave.

»Uddannelsen vil gøre det mere attraktivt at være praktikantvejleder, og de studerende vil forhåbentlig kunne mærke, at praktikantvejlederne bliver bedre,« siger han.

Den sociale tillidsmand

Kurset kan blandt andet handle om den svære samtale eller om den særlige rolle, praktikantvejledere befinder sig i, hvor de ikke er chefer, men en slags social tillidsrepræsentant for praktikanterne, siger Lars Werge.

Ønsket om bedre uddannelse af praktikantvejlederne kan føres tilbage til delegeretmødet i 2011, hvor de studerende fik vedtaget et forslag om, at DJ skulle arbejde for mere og bedre uddannelse af praktikantvejledere.

I en årrække har der siden været afholdt endags praktikantvejlederdage, og nu kommer der så et todages efteruddannelseskursus for vejlederne.

Hjælp til de stressede

Praktikantvejlederuddannelsen har været en mærkesag for blandt andre HB-medlem Maria Becher Trier.

»Det er rigtigt godt, at det er lykkedes at få arbejdsgiverne til at gå sammen med DJ om oplæring af praktikantvejlederne, så vi kan blive ved med at uddanne nye praktikantvejledere. På mange arbejdspladser er der stor udskiftning. De bliver ofte smidt ud i det og beholder ikke posten længe. Ofte mangler der præcise forventninger fra chefen og uddannelsesstederne til, hvad deres opgave er,« siger hun.

Maria Becher Trier siger, at vejlederne kan gøre størst forskel for praktikanter, der har det svært.

»For den gruppe af praktikanter, der for eksempel er så stressede, at de er tæt på at sygemelde sig, er der måske nogle ting, vi som praktikantvejledere kan gøre bedre,« forklarer hun.

I 2014 viste en trivselsundersøgelse på journalistuddannelserne, at 18 procent af de studerende, der udfyldte spørgeskemaet, havde så alvorlige stress-symptomer, at de havde brug for akut og professionel hjælp.

Der bliver nu nedsat et udvalg med en repræsentant fra Danske Medier og en deltager fra DJ. Gruppen skal hurtigst muligt komme med forslag til uddannelsens indhold, starttidspunkt og pris.

1 Kommentar

Maria Becher Trier
7. APRIL 2015
Det er et skridt i den
Det er et skridt i den rigtige retning.

Mens vi venter på første tilbud, vil jeg anbefale praktikantvejledere at tilmelde sig Store P-dag, som er en uddannelseseftermiddag i Aarhus 21. april - dagen før Store match dag.

Emnet i år er på de studerendes progression i praktiktiden. Der bliver også mulighed for erfaringsudveksling mellem vejlederne.

Læs mere her: https://www.facebook.com/store.p.dag?fref=ts

Bedste hilsner fra

Maria Becher Trier (kandidat til næstformandsposten i DJ - www.mariabechertrier.dk)