Nu kan man undervise på Designskolen uden kandidat – i to år

Der er fundet en midlertidig dispensation, så designere uden kandidatgrad kan undervise på Designskolen trods nye regler. Rektor håber, man kan skabe en tillægsuddannelse, der kan opkvalificere underviserne, inden dispensationen udløber. Hun afviser kritik af akademisering

Grafisk designer Christina Bruun Olsson kan – midlertidigt – undervise på Designskolen alligevel. Som Journalisten skrev i sidste uge, havde hun ellers fået besked om, at hun ikke længere var kvalificeret til at undervise på studiet, som hun selv er uddannet fra.

En ny stillingsstruktur gør, at Designskolens studerende nu får en bachelor- og kandidatgrad, når de er færdige. Men det betyder også, at der stilles skrappere krav til undervisernes kvalifikationer. De skal have en kandidat-grad eller lignende for at undervise på skolen.

Til Journalisten sagde Styrelsen for Videregående Uddannelser, at man tog kritikken alvorligt og arbejdede på en dispensationsordning.

Den er nu fundet. I et notat fra styrelsen beskrives ordningen, som midlertidigt gør det muligt at undervise på designuddannelsen, hvis man for eksempel har en fem-årig uddannelse fra skolen – selv om den er taget før 2008, hvor det blev en officiel kandidat-uddannelse.

Rektor: Dispensation er god start

Lene Dammand Lund er rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – herunder Designskolen. Hun er glad for, at uddannelserne har fået en midlertidig dispensation.

Hun fortæller, at skolen har svært ved at finde ansøgere nok til deres underviserstillinger, efter at kravet er indført. Da det kun er designere, som er uddannet efter 2008, som nu lever op til kvalifikationskravet, er der simpelthen for få at tage af.

»Det fører til, at der ikke er ret mange ansøgere, som formelt lever op til kravene. Vi har sagt til ministeriet, at der ikke er nok kvalificerede ansøgere. Det har man lyttet til, og derfor er jeg glad for, at der er indført denne dispensation. Det er en rigtig god start. Det er nok ikke den fulde løsning, men det giver os tid til at finde en.«

Hun understreger, at den nye stillingsstruktur grundlæggende er en god idé – selv om den har medført nogle problemer.

»Jeg er rigtig glad for, at vi har fået en stillingsstruktur, så vi er blevet en bachelor- og kandidatuddannelse. Vi plejer at sige, at vores uddannelse hviler på tre ben: Et kunstnerisk, et praktisk og et forskningsbaseret. For at have folk til at forske, skal man have en stillingsstruktur. Men det er svært at indføre sådan en struktur fra den ene dag til den anden,« siger hun.

Vil lave ny tillægsuddannelse

Lene Dammand Lund forstår ikke, at Christina Bruun Olsson for eksempel taler om, at hendes kandidat pludselig ikke er en kandidat. Hun har hørt lignende kritik fra flere designere.

»Jeg forstår slet ikke, at nogen taler om at blive degraderet, eller at deres kandidat pludselig er mindre værd. Hvis man er uddannet fra Designskolen før 2008, har man fået en fantastisk uddannelse. Men det har aldrig været en kandidat-uddannelse,« siger hun.

Rektor håber, at de to år kan give tid til, at Designskolen kan lave en ny tillægsuddannelse. Den skal kvalificere de grafikere, som er uddannet før 2008, og som gerne vil undervise eller forske på skolen, så de lever op til kravene om en kandidat-lignende uddannelse.

Dette opfordrer styrelsen også til i forbindelse med dispensationen:

”Styrelsen henstiller til, at institutionerne understøtter, at ansatte under dispensationsordningen opkvalificeres i løbet af deres ansættelse,” lyder det i notatet.

»Man kan for eksempel bruge et halvt år på en tillægsuddannelse, som opkvalificerer ens kompetencer, så alle – både myndigheder og fagforeninger – anerkender, at hvis man har taget dette fag, er man kandidat. Så har vi løst problemet,« siger rektor Lene Dammand Lund.

Kritik fastholdes

Journalisten har spurgt Christina Bruun Olsson, hvad hun mener om, at der nu er fundet en dispensationsordning. Hun er på ferie i denne uge, men har svaret kortfattet per mail. Hun mener stadig, der er et principielt problem i, at man stiller nye akademiske krav til designerne – uanset om det kræver en kandidat, en master eller en halvt års tillægsuddannelse.

”Hvorfor er det nødvendigt, at den skal akademiseres så ensrettet? Hvorfor er al den viden og indsigt og forståelse for håndværk ikke meget værd længere?” spørger hun per mail.

Men rektor afviser, at man akademiserer uddannelsen.

»Hun kan have ret i, at vi i en overgangsperiode skal passe på, at vi ikke kun ansætter folk med kandidatbaggrund fra andre uddannelser. De ville være uheldigt. Derfor er vi nødt til at se på, hvor langt vi kan komme med en tillægsuddannelse, så det ikke sker.«

Kan du forstå, at nogen føler, at deres uddannelse nedvurderes, når de får at vide, at de ikke er kvalificerede til at undervise, medmindre de får en tillægsuddannelse?

»Det er godt, uddannelserne er blevet udviklet, så de også er forskningsbaserede. Vi har på mange videregående uddannelser i Danmark et princip om, at underviserne skal være på et niveau over dem, de underviser. Her kræver vi bare, at de er på samme niveau som dem, de underviser. Det synes jeg ikke er for meget forlangt,« siger Lene Dammand Lund.

0 Kommentarer