Nu har ledigheden i DJ overhalet gennemsnittet

DJ-medlemmer er nu hårdere ramt af ledighed end det danske landsgennemsnit. Ledigheden er steget fra 6 til 7 procent i DJ det seneste år. »Vi må jo se i øjnene, at ledigheden har bidt sig godt og grundigt fast," siger DJ-chef (Rettet 15.10)

DJ-medlemmer er nu hårdere ramt af ledighed end det danske landsgennemsnit. Ledigheden er steget fra 6 til 7 procent i DJ det seneste år. »Vi må jo se i øjnene, at ledigheden har bidt sig godt og grundigt fast," siger DJ-chef (Rettet 15.10)Ledigheden i DJ er steget fra 5,9 procent i september 2011 til 7,0 i september i år, og dermed er ledigheden i DJ højere end på arbejdsmarkedet generelt, hvor 6,3 procent går ledige. Det viser den nyeste statistik over den såkaldte bruttoledighed i DJ, der viser, hvor mange medlemmer der er uden arbejde, når pensionister og studerende er regnet fra, og medlemmer på dagpenge og i støttede job er lagt til.

»Det nye er, at ledigheden nu er oppe på syv procent efter at have været nogenlunde konstant på seks en halv de seneste år,« siger Per Nielsen, udviklingschef i DJ, til journalisten.dk.

Det er altså nye toner fra udviklingschefen, som i starten af året kunne melde, at medier og kommunikation var et marked i vækst på trods af krisen.

Han forklarer, at skiftet især skyldes to faktorer. Dels er ledigheden steget i almindelighed, dels har det været svært for de nyuddannede at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

»Det er slet og ret, fordi arbejdsmarkedet er låst fast, og folk holder på deres jobs, fordi de ikke ved, om de kan få noget andet. Så der er ikke så meget røren rundt i gryden, og det gør det ekstra svært for nyuddannede og folk, der er røget ud af arbejdsmarkedet,« siger Per Nielsen.

Han tror ikke, at der er tale om et kortvarigt udsving i ledigheden.

»Vi må jo se i øjnene, at ledigheden har bidt sig godt og grundigt fast. Lavkonjunkturen for beskæftigelse ser ud til at være lidt langvarig denne gang. Jeg forventer, at tallene for oktober fortsat er lavere end samme periode sidste år,« siger Per Nielsen.

Da ledigheden i starten af året så ud til at være lavere i DJ end i samfundet generelt, så skyldtes det især, at Kommunikationsgruppen i DJ klarede sig godt, men nu er ledigheden i denne gruppe lidt højere end i forbundet generelt.

TV Gruppen er dog den specialgruppe under DJ, der har oplevet den største stigning i ledighed det seneste år: Fra 6,2 til 8,2 procent, mens DJ:Fotograferne har haft det største procentvise fald i ledighed fra 8,5 til 6,3 procent.

Geografisk set står det værst til i Østjylland (Kreds 4), hvor 8,7 procent af DJ-medlemmerne går ledige.

Rettet: Vi havde skrevet, at der ingen ledighed er blandt DJ-medlemmer i Grønland (Kreds 7), men det var en misforståelse. Ledigheden i Kreds 7 registres ikke i de danske a-kasser, og vi kan derfor ikke sige noget om ledigheden der.

0 Kommentarer