Nu falder ledigheden i kommunikations- og mediebranchen

Det er kun få år siden, at ledigheden blandt DJ's medlemmer steg dramatisk. Men nu er udviklingen vendt. De seneste tal viser ligefrem et fald i den gennemsnitlige ledighed. Særligt blandt DJ:Fotograferne og Visuelt Forum.

Det er kun få år siden, at ledigheden blandt DJ's medlemmer steg dramatisk. Men nu er udviklingen vendt. De seneste tal viser ligefrem et fald i den gennemsnitlige ledighed. Særligt blandt DJ:Fotograferne og Visuelt Forum.Ledigheden tog ellers nogle gevaldige hop op i medie- og kommunikationsbranchen mellem 2008 og 2009. På bare et enkelt år steg antallet af dagpengemodtagere med 52 pct., og særligt slemt så det ud for de nyuddannede. I slutningen af 2009 var det således hele 28 pct. af de just færdiguddannede, som gik ledige.

Og samlet nåede ledigheden op på lidt under gennemsnitligt 6 pct. i starten af 2010.

De nyeste tal fra Dansk Journalistforbund viser til gengæld nu, at den gennemsnitlige ledighed er på vej ned. Siden april sidste år er der stort set måned efter måned sket et fald. Hvor den gennemsnitlige ledighed i april 2010 lå på 5,5 pct. er den i år nede på 4,4 pct.

Kigger man på de forskellige grupper under Dansk Journalistforbund er der relativt stor forskel på udviklingen.

Mens der i Freelancegruppen var 108 fuldtidsledige sidste år i april, så er tallet i år 94 personer. Svarende til et fald fra 6,5 pct. til 5,6 pct.

Blandt DJ:Fotograferne er antallet af fuldtidsledige reduceret fra 40 til 29. I procent er der tale om et fald fra 8,1 til 5,8 pct.

Kommunikationsgruppen har registreret 66 fuldtidsledige i april 2010, mens det i år er 54. (fra 5,1 pct. til 4,1 pct.)

Pressefotografforbundet har dog oplevet en lille forøgelse af antallet af fuldtidsledige – fra 17 til 19 personer. Ligesom ledigheden i TV Gruppen er øget fra 29 til 32 personer.

Visuelt Forum oplever derimod et fald fra 37 til 30 personer – svarende til en reduktion af ledigheden fra 11,2 pct. til 9,2 pct.

Med til billedet hører, at DJ i samme periode har vokset sig større. Mens der i april 2010 var 14.672 medlemmer af DJ, så var antallet 15.175 i april 2011.

PS: Ledigheden i Dansk Journalistforbund toppede i 2004, hvor 11 procent af medlemmerne var arbejdsløse. 

0 Kommentarer