NU! er det tid til online nyhedsgrafik

Nyhedsgrafik på nettet oplyser, underholder og tiltrækker i bedste fald flere netbrugere. Alligevel holder chefredaktørerne igen. Hvor er modet?

Nyhedsgrafik på nettet oplyser, underholder og tiltrækker i bedste fald flere netbrugere. Alligevel holder chefredaktørerne igen. Hvor er modet?

WEBGRAFIK. De danske netmedier lader til at have overset potentialet i online nyhedsgrafik – på trods af, at det er et af de mest brugerinddragende produkter, der samtidig udnytter Internettets muligheder fuldt ud.

Online nyhedsgrafik kan give netbrugeren en visuel oplevelse med animationer, billeder, lyd, video og interaktivitet – endda i netbrugerens eget tempo. For et kreativt netmedie er mulighederne enorme for at oplyse, underholde og i sidste ende tiltrække flere netbrugere.

Eyetrack-studier ved Poynter Institute i USA har flere gange vist, at især forløb og processer opfattes bedst, når de præsenteres i en online grafik frem for i ren tekst. Animerede kort har en større effekt end stationære og så videre.

Det handler om at give nyhederne liv. Man kunne måske endda forestille sig, at det kunne gøre de unge bare lidt mere interesserede i nyheder.

Hvis et netmedie endelig bringer en online grafik, så er linkningen ofte mangelfuld. Eyetrack-studierne viser nemlig også, at menuer og teasere på en netside er det, der først fanger brugerens opmærksomhed. Altså bør der linkes til online grafik fra alle historiens led, for brugeren vil hurtigt spotte, at der er en relevant online grafik kun et klik væk. Klikker brugeren, vil de typisk gennemse hele grafikken.

Det, som hidtil har stået som de største forhindringer, er tid og penge. Men praler netmedierne ikke af stigende omsætning på 30 procent om året, et stadig større marked og den ene satsning efter den anden?

Ja, online nyhedsgrafik tager tid – og det koster penge. Men i mine øjne er det en dårlig undskyldning i 2007. Det handler i højere grad om uvidenhed og prioritering. På chefgangen ved man ikke rigtigt, hvad det er, og prioriterer som man plejer. Hvor er modet? Nyskabelser kommer ikke af sig selv. Der er kun en vej frem. Brug tiden, brug pengene, uddan eller ansæt en nyhedsgrafiker, som kan sidde med hovedet i en keyframe, tweene og action scipte hver dag. Snart vil I få tempo og valuta for pengene – og flere netbrugere!

http://www.geocities.com/dalahorse_graphicfighter/

0 Kommentarer