Identitet

Nu er der ét navn til forbundet, der skal stemmes om

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund er netop kommet frem til, hvad der skal stemmes om at være forbundets nye navn

Skal Dansk Journalistforbund fremover hedde ’DJ – Medier & Kommunikation’, ’Medier & Kommunikation – Dansk Journalistforbund’ eller ’DJ – Forbundet Formidling’?

Ingen af delene.

Forbundet kommer i fremtiden til at have navnet ’Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation’.

Det er i hvert fald det navn, som hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund netop har besluttet at gå videre med som det, der skal stemmes om ved delegeretmødet i 2023.

”Det er ikke en revolution, men ikke desto mindre en understregning af, at vi er et fagforbund både for folk i medier og i kommunikation. Det synes jeg er et signal i sig selv at sende videre,” sagde forbundets næstformand, Allan Boye Thulstrup, på hovedbestyrelsesmødet.

Kommunikationsformand ærgerlig

Diskussionen om fagforbundets navn har stået på i årevis, da flere medlemsgrupper som kommunikatører, visuelle formidlere og tekstere ikke nødvendigvis føler sig inkluderet i et forbund, hvis navn udelukkende lægger vægt på sin historiske rolle som journalisternes forbund.

’Medier & Kommunikation’ findes allerede i dag som tilføjelse på navnet, men det har altså ikke været et vedtaget navn.

Beslutningen om navnet vækker ikke just begejstring hos Nikolaj Søndergaard, formand for DJ Kommunikation. Han anerkender dog det arbejde, der ligger bag.

”Der er virkelig brugt ufatteligt mange timer fra arbejdsgruppens side på det her. Det er ikke nogen hemmelighed, at det ærgrer mig en lille smule, at vi ender på det her, der ikke har de store ændringer i praksis. Men det er i hvert fald ikke, fordi alle kroge ikke er afsøgt, og jeg anerkender fuldt ud, at det er det, vi ender på,” siger han på hovedbestyrelsesmødet.

Fire navne i høring

Det seneste halvandet år har en arbejdsgruppe ved navn ’Navn og Identitet’ derfor drøftet et nyt navn til forbundet, der skal virke mere inkluderende på de forskellige faggrupper i forbundet.

Arbejdsgruppen har blandt andet bedt medlemmer om forslag, der mundede ud i ni konkrete navneforslag, som hovedbestyrelsen senere barberede ned til fire forslag, der blev sendt i medlemshøring.

De fire navne var:

  • Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation
  • DJ – Medier & Kommunikation
  • Medier & Kommunikation – Dansk Journalistforbund
  • DJ – Forbundet Formidling

Protestaktion på fagfestivalen

Flere har i høringssvarene lagt vægt på, at ’DJ’ i sig selv måske ikke siger offentligheden så meget, og at den forkortelse af det oprindelige navn derfor ikke bør indgå i det officielle navn. En del har også lagt vægt på, at forbundets historiske rolle som journalisters forbund bør fremgå af navnet.

På den netop overståede Fagfestival i Odense havde Dansk Journalistforbund også opstillet en stand, hvor deltagerne kunne krydse af ved det navn, de foretrækker.

Trods en protestaktion, hvor et femte forslag ’Dansk Kommunikationsforbund – journalistik, foto og video’ blev hængt op ved standen på fagfestivalen, står resultatet af høringen klar: Der er størst opbakning til at holde fast i ’Dansk Journalistforbund’ og tilføje ’Medier & Kommunikation’ til navnet.

Derfor indstillede arbejdsgruppen til, at hovedbestyrelsen gik videre med det navn.

Foreslår nyt design og domæne

Hvis delegeretmødet næste år vedtager det nye navn, mener arbejdsgruppen, at forbundets logo bør gentænkes.

Arbejdsgruppen indstiller også til, at forbundet i højere grad bruger domænet DJMK.dk fremfor journalistforbundet.dk i sin markedsføring.

Forbundet ejer i forvejen DJMK.dk, som også leder brugerne ind på DJ’s hjemmeside.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at en opdatering af den visuelle identitet kan laves for knap 56.000 kroner. En helt ny visuel identitet vil kunne koste op til 186.000 kroner. I den pris er opdatering af skilte, merchandise, opdatering af hjemmeside med videre ikke medregnet.

Hovedbestyrelsen valgte dog at udskyde denne beslutning til senere.

2 Kommentarer

Maria Becher Erritsøe Trier
15. DECEMBER 2022
Lige præcis det navn stillede jeg forslag om på Delegeretmødet for i hvert fald fire år siden.
Men dengang blev det ikke sendt til afstemning, fordi hovedbestyrelsesmedlem Per Schultz-Knudsen stillede et afværgeforslag.

En så vigtig afstemning kunne ikke tages uden et tilbundsgående arbejde, lød begrundelsen.

Ære være at han selv har været en af dem, der har taget en stor tørn for at afsøge utallige navnemuligheder til forbundet. Der har været medlemsundersøgelser, vi har snakket om navnet på flere generalforsamlinger, der har været afholdt utallige workshops for, at man kunne nå frem til det helt rigtige navn.

Allerede da jeg stillede forslaget havde Dansk Journalistforbund af brandingårsager i årevis i signaturer og på hjemmesiden heddet lige præcis Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation.

Jeg vil opfordre alle til at stemme for det her forslag præcis som det er.

Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation er et ok navn. Det er tydeligt brand, der bliver ført videre. Det rummer vores forskelligheder.

Brug de politiske kræfter på andet end navnedebat - der er så mange emner, som trænger til, at ildsjæle lægger energi i dem.
Britta Astadatter Nilsson
14. DECEMBER 2022
..må jeg foreslå, at vi skriver det sådan her: Dansk Journalistforbund - Medier og Kommunikation.
Og dermed dropper det pop-smarte tegn "&".
Britta Astadatter.

Læs også

Navneskifte

Forbundet Formidling eller Dansk Journalistforbund? Her er forslagene til forbundets nye navn

31. AUGUST 2022