Nu bliver ministerie et ord

Fredag skal Sprognævnet tage stilling til et forslag, der vil eliminere en lang række kroniske stavefejl i dansk skriftsprog, nemlig -ie-endelsen i gymnasie og tilsvarende ord.

Fredag skal Sprognævnet tage stilling til et forslag, der vil eliminere en lang række kroniske stavefejl i dansk skriftsprog, nemlig -ie-endelsen i gymnasie og tilsvarende ord.

I daglig tale er der masser af mennesker, der bor på kollegie, tager solarie, nyder et privilegie eller har et akvarie. Og nu kan alle disse mennesker få lov til at skrive, som de taler.

Ved Sprognævnets repræsentantskabsmøde på fredag skal nævnet tage stilling til ændringer til den kommende retskrivningsordbog, der udkommer i 2011. Et af forslagene er at indføre de såkaldte dobbeltformer af omkring 40 ord, der i dag har endelsen -ium. Det betyder, at der for disse ord bliver valgfrihed, ligesom der allerede er for 10 -ium-ord, blandt andet medium/medie.

Sprognævnets argument for at indføre dobbeltformen er det såkaldt 'lydlige princip', der går ud på, at man skal kunne høre på et ord, hvordan det skal staves.

De cirka 40 ord, der foreslås at få dobbeltformer, er almindeligt brugte ord, ud over de ovennævnte er det for eksempel også ministerium, der nu vil kunne skrives ministerie, uden der kommer røde streger i word-dokumentet og vrede breve fra læserne.

De fleste -ium-ord vil dog stadig kun kunne staves på den gamle facon, for eksempel alle grundstofferne – helium, magnesium mv. – og grammatiske betegnelser.

Læs mere om regelændringen her.

0 Kommentarer