”Nu bliver jeg lidt rød i kinderne”

De faglige politiske revisorer opfordrede FreelanceGruppen til at bruge flere penge på fagligt frikøb. Marlene Grøftehauge kritiserede, at hun var blevet hyret til 327 kroner i timen af FreelanceGruppen  

Buffeten var indtaget, og Freelancegruppens generalforsamling var godt inde i dagsordenen, da Marlene Grøftehauge rejste sig fra et af de tre langborde.

Hun har i godt 15 år drevet kommunikationsbureauet MarleneG.dk med base i Kolding.

”Jeg undrer mig,” sagde hun med et kig på først bestyrelsen og derpå ud i salen mod bordene fyldt med kolleger.

”Jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at skrive et par artikler fra arrangementet til FreelanceGruppen,” sagde hun.

Prisen er 1.300 kroner i timen

Marlene Grøftehauges hjemmeside fortæller, at hun tager 1.300 kroner i timen plus moms. Det er for pr, mens hun følger Medieaftalen for journalistik, oplyser hun.

Men Marlene Grøftehauge forklarede, at hun var blevet tilbudt 327 kroner i timen af FreelanceGruppen, svarende til taksten for fagligt frikøb. Hun sagde ja.

”Men nu bliver jeg lidt rød i kinderne. Jeg talte med Nana Toft i aftes. Hun skal også lave artikler til DJ, men til kommunikationsafdelingen. Hun får i alt 4.500 kroner. Jeg får meget mindre,” sagde Marlene Grøftehauge.

Marlene Grøftehauge forklarede Journalisten, at hun ville få 2.490 kroner i alt.

”Hvordan kan det være?” spurgte hun forsamlingen.

Bestyrelsens svar og den efterfølgende debat vender vi tilbage til. Først nogle nedslag i generalforsamlingens øvrige punkter.

”Don’t go crazy – go organize!”

Sus Falch, formand for FreelanceGruppen, appellerede i sin mundtlige beretning til, at freelancere fortsat skulle arbejde for dagbladene, selv om betalingen ikke var i orden.

”Vigtige artikler vil ellers ikke blive skrevet,” sagde hun – og: ”Vi skal arbejde for, at de betaler ordentligt.”

Sus Falch forklarede, at det arbejde har givet resultater i 2018.

”Der er kampe, man ikke kan kæmpe alene,” sagde hun og forklarede forsamlingen, at arbejdsgiverne forsøger at bruge konkurrencelovgivningen mod freelancerne.

Loven forhindrer freelancere i at aftale priser, fordi det betragtes som karteldannelse, men freelancerne mener, det er forkert at ligestille enkeltmandsfirmaer med stærke erhvervsaktører.

”Der skal arbejdes for at ændre lovgivningen,” sagde Sus Falch.

Hun kunne fortælle, at medlemstallet i gruppen er steget med 50 i 2018.

”Don’t go crazy – go organize! Det giver mening på rigtig mange måder,” sagde hun – og høstede stort bifald.

”Vi må en hel masse”

Senere supplerede næstformand Anne Anthon Andersen. Hun opfordrede til ikke at lade sig kyse af konkurrencelovgivningen.

”Vi må en hel masse – og meget mere, end vi får at vide. Vi skal ikke sidestilles med kæmpestore internationale mastodonter,” sagde hun og fastslog:

”Vi må gerne operere med mindstepriser; selvfølgelig må vi dele viden,” sagde næstformanden.

”En fornøjelse at følge arbejdet”

De to faglige politiske revisorer Hanne Fokdal Barnekow og Lars Rugaard gennemgik FreelanceGruppens politiske arbejde.

”Det er en fornøjelse at følge arbejdet,” lød det fra de to revisorer, der skiftedes til at læse højt i et tempo, så Journalisten ikke kunne nå at notere, hvem der sagde hvad.

Revisorerne roste blandt andet, at det er lykkedes FreelanceGruppen at etablere faglige klubber for freelancere på en række arbejdspladser.

”Der bliver flere og flere arbejdspladsklubber. Vi håber, de fastansatte bakker om op dem,” lød det fra revisorerne.

Kritik af overskud

Der var også ris fra de to faglige revisorer:

”I har et overskud på 350.000 kroner. I har overbudgetteret. Ambitionerne har været større, end der har været kræfter til,” lød det.

FreelanceGruppen har tidligere haft store debatter om, hvor mange penge der må bruges på fagligt frikøb til det politiske arbejde.

Revisorerne mente, at bestyrelsen skulle løsne grebet.

”Bestyrelsen kører måske for stramt med det faglige frikøb,” lød det.

Sus Falch svarede, at FreelanceGruppen ikke bruger penge bare for at bruge dem.

”Men vi er løbet tør for blokke og kuglepenne, så der kommer et træk,” sagde hun og uddybede:

”Der har ikke været henvendelser om at få støtte til arrangementer.”

Ringe prisudvikling

Under drøftelsen af bestyrelsens skriftlige beretning tog journalist Morten Friis Jørgensen ordet. Han pegede på, at prisudviklingen for freelancearbejde er gået i stå.

”Der er kommet nye medieaftaler, som erstatter den gamle O-aftale. Der er en ringe prisudvikling, hvis man sammenligner over 10 år. Hvordan kan vi gøre det bedre?”

Nina Trige Andersen fra bestyrelsen bekræftede, at prisstigningerne på freelancearbejdet er faldet.

”Der er flere om buddet, og arbejdsgiverne kører en hård linje,” sagde hun.

”Det kræver en høj faglig organisering og aktivitet. Alle skal være med til at gøre arbejdet.”

Flertal for nyt delegeretmøde

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har siden 2017 haft nedsat arbejdsgruppen Fremtidens Forbund, der har foreslået løsninger på en række uafklarede organisatoriske spørgsmål, der skal drøftes på delegeretmødet i april.

En gammel traver er netop delegeretmødet.

Fordi de studerende i højere grad får valgt de delegerede, de kan (91 procent i 2013), end fx specialgrupperne (55 procent i 2013), er DJ skævt repræsenteret på delegeretmødet, lyder argumentationen.

Arbejdsgruppen Fremtidens Forbund genfremstiller et forslag, der blev forkastet i 2017.

Forslaget går ud på, at der samlet kan vælges færre delegerede, men således fordelt, at især de valggrupper, der er store i dag, fx de studerende, i fremtiden bliver mindre.

FreelanceGruppens bestyrelse støtter ændringsforslaget, der kræver 2/3 flertal på delegeretmødet.

”Den vil sikre, at forbundets fagligheder og grupperinger har samme mulighed for at gøre deres indflydelse gældende,” lyder det.

Generalforsamlingen vedtog at støtte ændringen, efter at Sus Falch blandt andet havde forklaret, at nok ville også FreelanceGruppen miste delegerede, men gruppen kan også i fremtiden indgå valgforbund.

Svaret til Marlene Grøftehauge

Vi springer tilbage til Marlene Grøftehauge. Bestyrelsesmedlem Nina Trige Andersen gik til mikrofonen.

”Når vi beder vores medlemmer bidrage, så betragter vi det som fagligt arbejde. Og det er der en takst for, og den er ret lav,” sagde hun.

FreelanceGruppen har tidligere afholdt generalforsamlinger, hvor medlemmer omvendt har kritiseret, at udgiften til fagligt frikøb ikke fremgik klart nok af regnskaberne.

I dag ligger disse udgifter frit fremme.

Nina Trige Andersen fortsatte:

”Det er ikke optimalt for os, men det er den takst, vi har at operere med. Det er fagligt arbejde og ikke kommercielt arbejde. Man kan godt arbejde gratis for sin fagforening.”

Derpå lød det fra Nana Toft:

”Der er noget, jeg ikke forstår. Det er jo ikke kommercielt versus fagligt arbejde. Det er journalistisk arbejde,” sagde Nana og tilføjede:

”Den modsætning er ikke reel!”

Næstformand Anne Anthon Andersen tog også ordet.

”Jeg forstår godt den undren, og det er vigtigt, det kommer frem,” sagde hun.

”Det kan også være en udfordring af forklare undervisere, der skal holde et oplæg, at det er timelønnen. De siger: ”Jamen, I er jo en fagforening!” Men det er ikke løn, det er ikke hyre. Man kan ikke sidestille det. Det handler om fagligt frikøb. Vi kunne ikke lave den her festival, hvis der ikke var fagligt frikøb.”

Martin Hammer tog derpå ordet og høstede debattens største bifald:

”Det er kolleger til kolleger. Derfor er prisen, som den er. Vi gider ikke have levebrødspolitikere i bestyrelsen. Vi vil have nogen, der brænder for sagen!”

Jeg forstår ikke sondringen

Journalisten bad efter debatten Marlene Grønthauge om en kommentar.

Hvad er din kommentar til den forklaring, du fik?

”FreelanceGruppen kalder journalistik i forbindelse med fx Freelancefestival for fagligt arbejde på lige fod med bestyrelsesarbejde, og det forstår jeg ikke. Jeg lever af at levere artikler og ville aldrig sige ja til 327 kroner i timen andre steder. Denne opgave sagde jeg imidlertid ja til, fordi FreelanceGruppen stod akut og manglede én til at lave et par reportager, og jeg vil gerne hjælpe og være solidarisk. Men når en anden freelancejournalist, der arbejder for DJ's kommunikationsafdeling ved samme arrangement, får det dobbelte i timen, undrer jeg mig endnu mere. Der burde være en særskilt og mere fair takst for artikler, man beder medlemmerne lave i forbindelse med arrangementer.”

Ved du hvad fagligt frikøb er?

”Jeg havde ikke hørt udtrykket før. Det lyder som noget, der hører til i lønmodtagerverdenen. I min verden er jeg ikke frikøbt fra noget.”

Den nye bestyrelse

FreelanceGruppens bestyrelse det næste år: Bo Sørensen, Anne Anthon Andersen, Cecilie Marie Meyer, Katrine Nadja Jørgensen, Jørgen Laurvig, Nina Trige Andersen, Thomas Arnbo, Vagn Majland og Sus Falch, genvalgt som formand. Nyvalgt: Kristian Eskildsen, Nicolai Zwinge.

Fotograf Soffi Chanchira Larsen er hyret af Freelancegruppen på samme vilkår som Marlene Grøftehauge. Journalisten har købt billeder til arkivpris + tillæg for efterbearbejdning.

 

2 Kommentarer

Øjvind Hesselager
12. MARTS 2019
Tak. Rettet. Mvh
Tak. Rettet. Mvh
Torben Svane Christensen
12. MARTS 2019
Den nyvalgte Christian staves
Den nyvalgte Christian staves med K :-)