Nu bliver det lettere at klage over pressen

Medieansvarsloven bliver ændret, så klagefristen bliver forlænget fra 4 til 12 uger. »Ændringerne gavner offentlighedens syn på medierne og Pressenævnet,« siger Christian Dølpher, juridisk konsulent i Dansk Journalistforbund

Utilfredse mediebrugere får fra 1. januar 2014 længere frist til at klage over den danske presse. Det vedtog et enigt Folketing i går med en modificering af medieansvarsloven

Helt konkret har Folketinget forlænget klagefristen fra de nuværende 4 uger til 12 uger. Samtidig skal radio- og tv-medier på ”forsvarlig måde” gemme kopier af alle udsendelser i tre måneder. Ændringerne gælder først på udsendelser, der bliver sendt efter 1. januar.

»Nogle medier vil udlægge ændringerne som noget skidt,« vurderer Christian Dølpher, juridisk konsulent i Dansk Journalistforbund (DJ).

»Der har været eksempler på, at medier har afvist at behandle klager, fordi de er blevet indgivet for sent. Så det er klart, at ændringerne er blevet vedtaget for at tage hensyn til dem,« fortsætter han.

Ændringerne i loven giver samtidig klagerne længere mulighed for at indbringe svar fra medierne til Pressenævnet. På nuværende tidspunkt er svarfristen fire uger. Fra 1. januar bliver fristen også her forlænget til 12 uger.

»Der er en hensynsafvejning i det her. Det er vigtigt at holde længden af Pressenævnets sagsbehandling på et minimum, da det giver en større tilfredshed alle parter at få sagen hurtigt ud af verden,« siger Christian Dølpher.  

Men stiger sagsbehandlingstiden ikke, når der kommer længere klagefrister?

»Klageren har stadig mulighed at klage hurtigt, og pressen behandler sagerne, så snart de kommer ind. Det samme gør Pressenævnet. Så hvis sagen trækker ud, vil det oftest være klagerens egne forhold, der spiller ind.«

Er ændringerne gode eller dårligt set med DJ’s øjne?

»Vi har bakket op om ændringerne, for vi mener, at de gavner offentlighedens syn både på Pressenævnet og medierne,« siger Christian Dølpher, der henviser til, at det på nogle virker bureaukratisk, at klager bliver afvist, hvis Pressenævnet modtager dem to dage efter klagefristen på fire uger er udløbet.

I forbindelse med Pressenævnets sag mod Ekstra Bladet, hvor avisen blev pålagt at bringe beklagelsen på forsiden af næste dags avis og på toppen af ekstrabladet.dk i syv dage, sagde DJ-formand, Mogens Blicher Bjerregård, at et stærkt Pressenævn gavner medierne.

»Vi har alle sammen gennem de seneste par år været optaget af, at der er respekt omkring Pressenævnets kendelser. Det betyder meget for vores troværdighed og for pressefriheden i det hele taget.«

 

0 Kommentarer