Nu behøver man ikke arbejde med journalistik for at være medlem af Journalisterne i DJ

Engang skulle man arbejde med fri og uafhængig journalistik for at blive medlem af foreningen Journalisterne i DJ. Nu er det nok at føle "veneration" for at blive støttemedlem. Reportage fra weekendens generalforsamling i Indre Missions hovedkvarter (Præciseret den 8. januar kl. 20.00 og den 10. januar klokken 09.00)

Fra scenekanten skuer bestyrelsesmedlem Elisabeth Hamerik Schwarz ud over de fremmødte.

”Jeg troede faktisk, der var 50 tilmeldte,” siger hun.

”Ja, men vi fandt ud af, at 15 af dem ikke var medlemmer,” forklarer formand Rasmus Mark Pedersen og griner lidt: ”Men sidste år var vi 20. Alt over det må være en succes.”

Klokken har lige rundet 16, og generalforsamlingen i specialgruppen Journalisterne i DJ er få øjeblikke fra at begynde. Hele dagen har specialforeningen beværtet et arrangement ved navn Journalistikkens Dag. Stedet er Indre Missions hovedkvarter i København, Missionshuset Bethesda. Og valget af netop dette sted er lidt ironisk, for flere af de tilstedeværende virker til at have et nærmest religiøst forhold til journalistik. På glasskydedøren reklamerer en orange streamer for Jesusnet.

Den store sal, som rummer hundredvis af stole, føles større nu end for 20 minutter siden, hvor dagens næstsidste punkt på programmet var i gang. Det var komikeren Jonatan Spang, der var blevet inviteret til at uddele ”Årets Omvendte Cavling”, som bestod af et PowerPoint-show med screendumps af artikler med tvivlsomme clickbait-rubrikker. De omkring 150 journalister, der var mødt op, skraldgrinede.

Nu er morskaben overstået, og jeg ser mig om i den store festsal.

Jeg kan tælle 28, men det inkluderer også yours truly og et par mennesker, der tuller rundt nede bagved, og som måske nok i virkeligheden er ansat i missionshuset.

[factbox:0]

Startvanskeligheder 

Der er stillet syv træstole frem på scenen, som den nuværende bestyrelse har sat sig op på. Iført blåt jakkesæt og hvid T-shirt med V-hals indleder formand Rasmus Mark Pedersen sin beretning med at bekendtgøre, at han er ”overstrømmet” over, hvor mange mennesker specialforeningen har kunnet samle til at tale om journalistik.

Så gennemgår han, hvad der siden sidst er sket, og fortæller, at Journalisterne i DJ har ”arbejdet målrettet på de interne linjer” og gennem Mediepolitisk Udvalg har fået en række sager på dagsordenen:

”Vores vigtigste eksistensberettigelse er, at vi er vagthund på området journalistik. Også internt i forbundet. Efter nogle startvanskeligheder har samarbejdsforholdet fundet et rigtig godt og naturligt leje.”

Efter beretning og regnskab er godkendt, er der to forslag fra bestyrelsen. Det ene handler om, at man skal træde ud af foreningen, hvis man får et arbejde, der ikke har noget med journalistik at gøre. Sådan er specialforeningens regler.

I de nuværende regler lyder det:

“Som medlem kan optages ethvert medlem af Dansk Journalistforbund, der arbejder med fri og uafhængig journalistik jævnfør de Vejledende regler for god presseskik.”

”Og det ville jeg være ked af, for jeg vil stadig gerne støtte op om journalistisk arbejde, hvis jeg en dag ikke arbejder som journalist,” siger Anne Moritz og fortsætter:

”Derfor er bestyrelsens forslag: Det skal kunne lade sig gøre at være med som støttemedlem i vores forening, hvis man bare har veneration for journalistik.”

Forslaget vedtages uden diskussion.

Det nye er, at Journalisterne i DJ nu tillader støttemedlemmer. Det er en ny paragraf, som indskrives i vedtægterne: “Foreningen tillader støttemedlemskab. Kontingentet er det samme, men støttemedlemmer har ingen stemmeret. Bestyrelsen fastlægger ad hoc, hvilke fordele og arrangementer, støtte medlemmerne kan få del i.”

Smæk sidste år

Så tager næstformand Jette Sachs ordet:

”På sidste generalforsamling fik vi smæk – kan man vist roligt sige – fordi vi havde besluttet, at vi ville støtte Rasmus’ kampagne som medlem af hovedbestyrelsen. Det fik nogle til at indvende: Hvorfor kun Rasmus – hvis der sidder andre medlemmer, der gerne vil være med? Og ja, det havde vi bare ikke tænkt på. Nu foreslår vi, at medlemmer af foreningen, der gerne vil stille op til hovedbestyrelsen, som gerne vil ind og slås for den gode journalistik, også kan få et tilskud.”

Konflikten, Jette Sachs hentyder til, handler om, at Ekstra Bladet på seneste generalforsamling trak sig fra Journalisterne i DJ på grund valgstøtten til Rasmus Mark Pedersen. Dengang forklarede Ekstra Bladets tillidsmand Anders Stoffer:

”Vi på Ekstra Bladet synes, det er en meget forkert beslutning, og der er udvist meget forkert dømmekraft af bestyrelsen. Så vi har besluttet at lave en udmelding af journalisterne på Ekstra Bladet.”

På den aktuelle generalforsamling bryder Niels Peter Arsko ind:

”Fakta er, at der mange andre steder i Journalistforbundet gives støtte til kandidaturer.«

Han tilføjer, at de studerende for eksempel har støttet deres kandidater økonomisk.

”Så det her er ingen revolution.”

Fra salen spørges det, om det måske ville være en idé med en beløbsgrænse. Andre foreslår, om der også skal være en grænse for antallet af kandidater, foreningen kan støtte. Det sidste, finder de hurtigt ud af, vil være i strid med grundlæggende demokratiske principper. Der diskuteres lidt frem og tilbage, og det konkluderes, at der må oprettes en pulje, man kan støttes fra, så beløbene ikke stikker af.

Flere siger, at de har tillid til bestyrelsen, men at der skal være faste rammer.

”Det er jo bare for at imødegå de kritikpunkter, der ved Gud var sidste gang,” siger en i salen, ”så det ikke hedder sig, at vores forening er et tagselvbord for medlemmerne til at køre kampagne. For hvad nu hvis Rasmus gerne vil bruge 50.000 næste gang?”

Rasmus Mark Pedersen siger, at han sagtens kan forstå argumenterne. ”Vi lytter. Men skal vi ikke lukke den og komme med et forslag på næste generalforsamling? Nu har vi haft en god og konstruktiv debat, og det haster ikke mere, end det jager.”

”Jo,” lyder det fra salen.

Vil kæmpe fra de meniges rækker

Rasmus Mark Pedersen genvælges som formand til applaus. Jette Sachs, der er medlem nummer 1, går af som næstformand og understreger, at det ikke handler om utilfredshed med hverken bestyrelse, forening eller arbejdet generelt.

”Kampen for journalistikken har altid været bærende for mig. Jeg er 76, og nu synes jeg, jeg skal have adrenalinniveauet ned. Jeg bliver meget engageret, og jeg vil gerne kæmpe, men nu vil jeg gøre det fra de meniges rækker,” siger hun og tilføjer, at hun, indtil hun dør, vil betale dobbelt kontingent. Kontingentet er nu fem kroner om måneden.

Folk klapper og hujer.

Bestyrelsen ser i næste periode således ud:

Formand:

Rasmus Mark Pedersen, DR P1

Næstformand:

Elisabeth Hamerik Schwarz, freelance

Øvrig bestyrelse:

Mie Sparre, Vejle Amts Folkeblad

Ronja Pilgaard, DK Nyt

Niels Peter Arskog, freelance

Regitze Bryld, freelance

Suppleant:

Anne Moritz

Villy Dall genvælges som revisor, og da der ikke er nogen bidrag til punktet ”Eventuelt”, takker dirigent Hans Jørgen Dybro for ”god ro og uorden”.

Journalisterne i DJ har hyret fotograf Martin Hammer til at dække arrangementet. Journalisten har fået lov til at bringe hans billeder. 

Opdateret 16.20. I en tidligere version fremgik det, at bestyrelsesmedlem Anne Moritz ikke arbejder med journalistik til daglig. Det var en fejl.

Præciseret: Det er nu understreget i artiklen, at Journalisterne i DJ som noget nyt optager støttemedlemmer, der ikke arbejder med fri og uafhængig journalistik.
Præsiceret: Det er nu korrekt beskrevet, hvordan bestyrelsen er sammensat.

Nu behøver man ikke arbejde med journalistik for at være medlem af Journalisterne i DJ

Engang skulle man arbejde med fri og uafhængig journalistik for at blive medlem af foreningen Journalisterne i DJ. Nu er det nok at føle "veneration" for at blive støttemedlem. Reportage fra weekendens generalforsamling i Indre Missions hovedkvarter (Præciseret den 8. januar kl. 20.00 og den 10. januar klokken 09.00)
Fra scenekanten skuer bestyrelsesmedlem Elisabeth Hamerik Schwarz ud over de fremmødte.
”Jeg troede faktisk, der var 50 tilmeldte,” siger hun.
”Ja, men vi fandt ud af, at 15 af dem ikke var medlemmer,” forklarer formand Rasmus Mark Pedersen og griner lidt: ”Men sidste år var vi 20. Alt over det må være en succes.”
 
Klokken har lige rundet 16, og generalforsamlingen er få øjeblikke fra at begynde. Hele dagen har specialforeningen Journalisterne i DJ beværtet et arrangement med navn Journalistikkens Dag, som afholdes i Indre Missions hovedkvarter i København, Missionshuset Bethesda. Stedet er lidt ironisk, for flere af de tilstedeværende virker til at have et nærmest religiøst forhold til journalistik. På glasskydedøren reklamerer en orange streamer for Jesusnet.
 
Boks:
Journalisterne i DJ
Generalforsamling afholdt lørdag 6. januar 2017 klokken 16.00-17.15.
Missionshuset Bethesda, Rømersgade, København.
Foreningens har 1.544 medlemmer.
   
Den store sal, som rummer hundredvis af stole, føles større nu end for 20 minutter siden, hvor dagens næstsidste punkt på programmet var i gang. Det var komikeren Jonatan Spang, der var blevet inviteret til at uddele ”Årets Omvendte Cavling”, som bestod af et PowerPoint-show med screendumps af artikler med tvivlsomme clickbait-rubrikker,
 
LINK OP TIL LASSES ARTIKEL
 
 
f.eks. ”Det har du aldrig lagt mærke til før: Dansk ø ligner en dinosaurus” fra BT og ”75-årige Torsten tog bid af en croissant: Nu må han ikke sætte sine ben i Aldi” fra Ekstra Bladet.
 
De omkring 150 journalister, der var mødt op, skraldgrinede.
 
Nu er morskaben overstået, og jeg ser mig om i den store festsal.
 
Jeg kan tælle 28, men det inkluderer også yours truly og et par mennesker, der tuller rundt nede bagved, og som måske nok i virkeligheden er ansat i missionshuset.
 
Startvanskeligheder
 
Der er stillet syv træstole frem på scenen, som den nuværende bestyrelse har sat sig op på. Iført blåt jakkesæt og hvid T-shirt med V-hals indleder formand Rasmus Mark Pedersen sin beretning med at bekendtgøre, at han er ”overstrømmet” over, hvor mange mennesker specialforeningen har kunnet samle til at tale om journalistik.
 
Så gennemgår han, hvad der siden sidst er sket og fortæller, at Journalisterne i DJ har ”arbejdet målrettet på de interne linjer” og gennem Mediepolitisk Udvalg har fået en række sager på dagsordenen.
 
”Vores vigtigste eksistensberettigelse er, at vi er vagthund på området journalistik. Også internt i forbundet. Efter nogle startvanskeligheder har samarbejdsforholdet fundet et rigtig godt og naturligt leje.”
 
https://journalisten.dk/journalisterne-skifter-kurs-vaek-fra-rollen-som-ungdomsparti
 
Efter beretning og regnskab er godkendt, er der to forslag fra bestyrelsen. Det ene handler om, at man skal træde ud af foreningen, hvis man får et arbejde, der ikke har noget med journalistik at gøre. Sådan er specialforeningens regler.
 
I de nuværende regler lyder det:
 
”Det går ikke, at du udelukkende arbejder med kommunikation eller et andet fag. Du skal bekræfte, at du arbejder med journalistik.”
 
https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/medlemskab/ofte-stillede-sporgsmaal
 
Rasmus Mark Pedersen har tidligere forklaret, at kun DJ-medlemmer, der arbejder med journalistik, der kan efterprøves i Pressenævnet, kan være medlem af Journalisterne i DJ.
 
https://journalisten.dk/ny-forening-journalister-i-dansk-journalistforbund
Det vil betyde, at bestyrelsesmedlem Anne Moritz ikke kan være medlem.
 
”Og det ville jeg være ked af, for jeg vil stadig gerne støtte op om journalistisk arbejde,” siger Anne Moritz. ”Derfor er bestyrelsens forslag: Det skal kunne lade sig gøre at være med i vores forening, hvis man bare har veneration for journalistik.”
                                         
Rasmus Mark Pedersen tilføjer, at det ikke handler om Anne Moritzs eventuelle fremtid, men at det er et stort ønske, bestyrelsen har hørt fra adskillige. Forslaget vedtages uden diskussion.
 
Smæk sidste år
 
Så tager næstformand Jette Sachs ordet:
 
”På sidste generalforsamling fik vi smæk – kan man vist roligt sige – fordi vi havde besluttet, at vi ville støtte Rasmus’ kampagne som medlem af hovedbestyrelsen. Det fik nogle indvende: Hvorfor kun Rasmus – hvis der sidder andre medlemmer, der gerne vil være med? Og ja, det havde vi bare ikke tænkt på. Nu foreslår vi, at medlemmer af foreningen, der gerne vil stille op til hovedbestyrelsen, som gerne vil ind og slås for den gode journalistik, også kan få et tilskud.”
 
Konflikten, Jette Sachs hentyder til, handler om, at Ekstra Bladet på seneste generalforsamling trak sig fra Journalisterne i DJ på grund valgstøtten til Rasmus Mark Pedersen. Dengang forklarede Ekstra Bladets tillidsmand Anders Stoffer:
 
”Vi på Ekstra Bladet synes, det er en meget forkert beslutning, og der er udvist meget forkert dømmekraft af bestyrelsen. Så vi har besluttet at lave en udmelding af journalisterne på Ekstra Bladet.”
 
https://journalisten.dk/ekstra-bladet-traekker-sig-fra-journalisterne
 
På den aktuelle generalforsamling bryder Niels Peter Arsko ind:
 
”Fakta er, at mange andre steder i Journalistforbundet gives der støtte til kandidaturer.«
 
Han tilføjer, at de studerende for eksempel har støttet deres kandidater økonomisk.
 
”Så det her er ingen revolution.”
 
Fra salen spørges det, om det måske ville være en idé med en beløbsgrænse. Andre foreslår, om der også skal være en grænse for antallet af kandidater, foreningen kan støtte. Det sidste, finder de hurtigt ud af, vil være i strid med grundlæggende demokratiske principper. Der diskuteres lidt frem og tilbage, og det konkluderes, at der må oprettes en pulje, man kan støttes fra, så beløbene ikke stikker af.
 
Flere siger, at de har tillid til bestyrelsen, men at der skal være faste rammer.
 
”Det er jo bare for at imødegå de kritikpunkter, der ved Gud var sidste gang,” siger en i salen, ”så det ikke hedder sig, at vores forening er et tagselvbord for medlemmerne til at køre kampagne. For hvad nu hvis Rasmus gerne vil bruge 50.000 næste gang?”
 
Rasmus Mark Pedersen siger, han kan sagtens forstå argumenterne. ”Vi lytter. Men skal vi ikke lukke den og komme med et forslag på næste generalforsamling? Nu har vi haft en god og konstruktiv debat, og det haster ikke mere, end det jager.”
”Jo,” lyder det fra salen.
 
Vil kæmpe fra de meniges rækker
 
Rasmus Mark Pedersen genvælges som formand til applaus. Jette Sachs, der er medlem nummer 1, går af som næstformand og understreger, at det ikke handler om utilfredshed med hverken bestyrelse, forening eller arbejdet generelt.
 
”Kampen for journalistikken har altid været bærende for mig. Jeg er 76, og nu synes jeg, jeg skal have adrenalinniveauet ned. Jeg bliver meget engageret, og jeg vil gerne kæmpe, men nu vil jeg gøre det fra de meniges rækker,” siger hun og tilføjer, at hun, indtil hun dør, vil betale dobbelt kontingent. Kontingentet er nu fem kroner om måneden.
 
Folk klapper og hujer.
 
Som ny næstformand opstiller Elisabeth Hammeris Schwarz, der bliver valgt. Ny applaus.
 
Til den øvrige bestyrelse vælges Mie Sparre og Ronja Pilgaard, mens Niels Peter Arskog, Kristoffer Nordskov og Anne Moritz alle genvælges. Villy Dall genvælges som revisor, og da der ikke er nogen bidrag til punktet ”Eventuelt”, takker dirigent Hans Jørgen Dybro for ”god ro og uorden”.
 
Journalisterne i DJ har hyret fotograf Martin Hammer til at dække arrangementet. Journalisten har fået lov til at bringe hans billeder. 
 

0 Kommentarer