Nu behøver man ikke arbejde med journalistik for at være medlem af Journalisterne i DJ

Engang skulle man arbejde med fri og uafhængig journalistik for at blive medlem af foreningen Journalisterne i DJ. Nu er det nok at føle "veneration" for at blive støttemedlem. Reportage fra weekendens generalforsamling i Indre Missions hovedkvarter (Præciseret den 8. januar kl. 20.00 og den 10. januar klokken 09.00)
  • Martin Hammer
    “Vores vigtigste eksistensberettigelse er, at vi er vagthund på området journalistik,” lød det fra Rasmus Mark Pedersen på generalforsamlingen.
08.01.2018 · 16:04

Fra scenekanten skuer bestyrelsesmedlem Elisabeth Hamerik Schwarz ud over de fremmødte.

”Jeg troede faktisk, der var 50 tilmeldte,” siger hun.

”Ja, men vi fandt ud af, at 15 af dem ikke var medlemmer,” forklarer formand Rasmus Mark Pedersen og griner lidt: ”Men sidste år var vi 20. Alt over det må være en succes.”

Klokken har lige rundet 16, og generalforsamlingen i specialgruppen Journalisterne i DJ er få øjeblikke fra at begynde. Hele dagen har specialforeningen beværtet et arrangement ved navn Journalistikkens Dag. Stedet er Indre Missions hovedkvarter i København, Missionshuset Bethesda. Og valget af netop dette sted er lidt ironisk, for flere af de tilstedeværende virker til at have et nærmest religiøst forhold til journalistik. På glasskydedøren reklamerer en orange streamer for Jesusnet.

Den store sal, som rummer hundredvis af stole, føles større nu end for 20 minutter siden, hvor dagens næstsidste punkt på programmet var i gang. Det var komikeren Jonatan Spang, der var blevet inviteret til at uddele ”Årets Omvendte Cavling”, som bestod af et PowerPoint-show med screendumps af artikler med tvivlsomme clickbait-rubrikker. De omkring 150 journalister, der var mødt op, skraldgrinede.

Nu er morskaben overstået, og jeg ser mig om i den store festsal.

Jeg kan tælle 28, men det inkluderer også yours truly og et par mennesker, der tuller rundt nede bagved, og som måske nok i virkeligheden er ansat i missionshuset.

Fakta

Journalisterne i DJ

Generalforsamling afholdt lørdag 6. januar 2017 klokken 16.00-17.15. Missionshuset Bethesda, Rømersgade, København. Foreningens har 1.544 medlemmer.

Startvanskeligheder 

Der er stillet syv træstole frem på scenen, som den nuværende bestyrelse har sat sig op på. Iført blåt jakkesæt og hvid T-shirt med V-hals indleder formand Rasmus Mark Pedersen sin beretning med at bekendtgøre, at han er ”overstrømmet” over, hvor mange mennesker specialforeningen har kunnet samle til at tale om journalistik.

Så gennemgår han, hvad der siden sidst er sket, og fortæller, at Journalisterne i DJ har ”arbejdet målrettet på de interne linjer” og gennem Mediepolitisk Udvalg har fået en række sager på dagsordenen:

”Vores vigtigste eksistensberettigelse er, at vi er vagthund på området journalistik. Også internt i forbundet. Efter nogle startvanskeligheder har samarbejdsforholdet fundet et rigtig godt og naturligt leje.”

Efter beretning og regnskab er godkendt, er der to forslag fra bestyrelsen. Det ene handler om, at man skal træde ud af foreningen, hvis man får et arbejde, der ikke har noget med journalistik at gøre. Sådan er specialforeningens regler.

I de nuværende regler lyder det:

"Som medlem kan optages ethvert medlem af Dansk Journalistforbund, der arbejder med fri og uafhængig journalistik jævnfør de Vejledende regler for god presseskik."

”Og det ville jeg være ked af, for jeg vil stadig gerne støtte op om journalistisk arbejde, hvis jeg en dag ikke arbejder som journalist,” siger Anne Moritz og fortsætter:

”Derfor er bestyrelsens forslag: Det skal kunne lade sig gøre at være med som støttemedlem i vores forening, hvis man bare har veneration for journalistik.”

Forslaget vedtages uden diskussion.

Det nye er, at Journalisterne i DJ nu tillader støttemedlemmer. Det er en ny paragraf, som indskrives i vedtægterne: "Foreningen tillader støttemedlemskab. Kontingentet er det samme, men støttemedlemmer har ingen stemmeret. Bestyrelsen fastlægger ad hoc, hvilke fordele og arrangementer, støtte medlemmerne kan få del i."

Smæk sidste år

Så tager næstformand Jette Sachs ordet:

”På sidste generalforsamling fik vi smæk – kan man vist roligt sige – fordi vi havde besluttet, at vi ville støtte Rasmus’ kampagne som medlem af hovedbestyrelsen. Det fik nogle til at indvende: Hvorfor kun Rasmus – hvis der sidder andre medlemmer, der gerne vil være med? Og ja, det havde vi bare ikke tænkt på. Nu foreslår vi, at medlemmer af foreningen, der gerne vil stille op til hovedbestyrelsen, som gerne vil ind og slås for den gode journalistik, også kan få et tilskud.”

Konflikten, Jette Sachs hentyder til, handler om, at Ekstra Bladet på seneste generalforsamling trak sig fra Journalisterne i DJ på grund valgstøtten til Rasmus Mark Pedersen. Dengang forklarede Ekstra Bladets tillidsmand Anders Stoffer:

”Vi på Ekstra Bladet synes, det er en meget forkert beslutning, og der er udvist meget forkert dømmekraft af bestyrelsen. Så vi har besluttet at lave en udmelding af journalisterne på Ekstra Bladet.”

På den aktuelle generalforsamling bryder Niels Peter Arsko ind:

”Fakta er, at der mange andre steder i Journalistforbundet gives støtte til kandidaturer.«

Han tilføjer, at de studerende for eksempel har støttet deres kandidater økonomisk.

”Så det her er ingen revolution.”

Fra salen spørges det, om det måske ville være en idé med en beløbsgrænse. Andre foreslår, om der også skal være en grænse for antallet af kandidater, foreningen kan støtte. Det sidste, finder de hurtigt ud af, vil være i strid med grundlæggende demokratiske principper. Der diskuteres lidt frem og tilbage, og det konkluderes, at der må oprettes en pulje, man kan støttes fra, så beløbene ikke stikker af.

Flere siger, at de har tillid til bestyrelsen, men at der skal være faste rammer.

”Det er jo bare for at imødegå de kritikpunkter, der ved Gud var sidste gang,” siger en i salen, ”så det ikke hedder sig, at vores forening er et tagselvbord for medlemmerne til at køre kampagne. For hvad nu hvis Rasmus gerne vil bruge 50.000 næste gang?”

Rasmus Mark Pedersen siger, at han sagtens kan forstå argumenterne. ”Vi lytter. Men skal vi ikke lukke den og komme med et forslag på næste generalforsamling? Nu har vi haft en god og konstruktiv debat, og det haster ikke mere, end det jager.”

”Jo,” lyder det fra salen.

Vil kæmpe fra de meniges rækker

Rasmus Mark Pedersen genvælges som formand til applaus. Jette Sachs, der er medlem nummer 1, går af som næstformand og understreger, at det ikke handler om utilfredshed med hverken bestyrelse, forening eller arbejdet generelt.

”Kampen for journalistikken har altid været bærende for mig. Jeg er 76, og nu synes jeg, jeg skal have adrenalinniveauet ned. Jeg bliver meget engageret, og jeg vil gerne kæmpe, men nu vil jeg gøre det fra de meniges rækker,” siger hun og tilføjer, at hun, indtil hun dør, vil betale dobbelt kontingent. Kontingentet er nu fem kroner om måneden.

Folk klapper og hujer.

Bestyrelsen ser i næste periode således ud:

Formand:

Rasmus Mark Pedersen, DR P1

Næstformand:

Elisabeth Hamerik Schwarz, freelance

Øvrig bestyrelse:

Mie Sparre, Vejle Amts Folkeblad

Ronja Pilgaard, DK Nyt

Niels Peter Arskog, freelance

Regitze Bryld, freelance

Suppleant:

Anne Moritz

Villy Dall genvælges som revisor, og da der ikke er nogen bidrag til punktet ”Eventuelt”, takker dirigent Hans Jørgen Dybro for ”god ro og uorden”.

Journalisterne i DJ har hyret fotograf Martin Hammer til at dække arrangementet. Journalisten har fået lov til at bringe hans billeder. 

Opdateret 16.20. I en tidligere version fremgik det, at bestyrelsesmedlem Anne Moritz ikke arbejder med journalistik til daglig. Det var en fejl.

Præciseret: Det er nu understreget i artiklen, at Journalisterne i DJ som noget nyt optager støttemedlemmer, der ikke arbejder med fri og uafhængig journalistik. Præsiceret: Det er nu korrekt beskrevet, hvordan bestyrelsen er sammensat.

Kommentar

08/01/2018 - 17:48

Jan Hillers

Der er ikke dækning for rubrikken i artiklen. Det forventer jeg ikke at opleve i et referat i mit medlemsbrev.
Der åbnes op for at ikke-journalister kan blive støttemedlemmer med meget få rettigheder.

08/01/2018 - 19:00

Jan Hillers

Smartphoneskriv på lille skærm med stavehjælp og stadig uden mulighed for at rette i tekst på sitet.
MedkemsBLAD.

08/01/2018 - 20:04

Øjvind Hesselager

Kære Jan

Tak for kritisk læsning. Jeg kan ikke garantere, at der ikke er fejl i referaterne - men vi lover at lytte, når der er kritik.

Vi har nu præciseret, at man som noget nyt kan blive STØTTEmedlem af Journalisterne i DJ, uden at arbejde med fri og uafhængig journalistik.

Jeg synes stadig, der er dækning for overskriften. Støttemedlemmer er jo også medlemmer.

Mvh

08/01/2018 - 22:00

Ida Sønderby Rosgaard

Jeg deltog selv i generalforsamlingen, og jeg synes, at journalisten leder med lys og lygte efter konfliktpunkter, som ikke rigtig var der.

Det var ikke en ukritisk forsamling, men det var vist generelt en forsamling, der var ret tilfreds med bestyrelsens - herunder formandens - indsats.

Og hvorfor er det så vigtigt at skrive, at formanden havde en hvid T-shirt med en V-hals på? Vil man fremadrettet også skrive det, når andre har en rød T-shirt med en S-hals på? :-)

08/01/2018 - 22:36

Øjvind Hesselager

Kære Ida

Tak for dit bidrag.

Jeg forstår ikke helt hvad du tænker på, når du skriver, at vi leder efter konfliktpunkter og - som modsætning til vores dækning - skriver, at det var en en forsamling, der var tilfreds med bestyrelsens og formandens indsats.

Vi har skrevet dette om forsamlingens ytringer og tilkendegivelser:

"Forslaget vedtages uden diskussion."

"Flere siger, at de har tillid til bestyrelsen."

"”Jo,” lyder det fra salen."

"Rasmus Mark Pedersen genvælges som formand til applaus."

"Folk klapper og hujer."

"Ny applaus."

Kan du blive mere specifik i din kritik af, at vi leder med efter konfliktpunkter i tilkendegivelserne fra forsamlingen?

Elementet med T-shirt kan jeg ikke svare på. Det ligger indenfor den udsendte reporters - helt frie og uafhængige - råderum, at skabe de billeder, han synes er nødvendige for at drive reportagen frem.

Mvh


09/01/2018 - 08:00

Stig Jonstrup Pedersen

Æh, øh, åh. Man kan være med til at betale gildet, men ikke få indflydelse.
Nå, det er nok bare mig, der synes, det minder om alt for mange andre foreninger og grupperinger, der i deres selvopfattelse, synes at være uundværlige. Men held og lykke med den strategi.

09/01/2018 - 10:29

Rasmus Mark Pedersen

Kære Stig

Det er udelukkende, fordi det har været et ønske fra tidligere medlemmer, der ikke arbejder med journalistik længere, at vi valgte at foreslå det. Jeg regner ikke med, at det bliver en stor ting, men jeg forstår godt, at tidligere journalister gerne vil have en tilknytning til deres gamle fag stadigvæk.

Jeg håber, du i vores beretning kan se, at det bestemt ikke er det, der er brugt meget tid på i året, der er gået: https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/bestyrelsens-beretning-2017

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Formand, Journalisterne i DJ

09/01/2018 - 10:51

Ida Sønderby Rosgaard

Kære Øivind

Jeg læste artiklen tidligt på dagen, hvor man fik det indtryk, at bestyrelsens forslag om støttemedlemskab skyldtes, at et nuværende bestyrelsesmedlem ikke længere er journalist, hvilket ikke er korrekt. Og i den kontekst fremstod forsamlingen ret passiv med sætningen:

"Forslaget vedtages uden diskussion."

I har i mellemtiden redigeret artiklen, så konfliktpunktet tilsyneladende nu er væk. Når jeg skriver "tilsyneladende", er det, fordi jeg ikke har tid og lyst til at læse hele artiklen igen.

Mange hilsner
Ida

09/01/2018 - 16:43

Troels Gadegaard Frølich

Jeg kan forstå, at jeg nu har fået lov til at være sekundamedlem af en forening, jeg ellers gennem de tre år siden mit jobskifte til LO troligt har sendt min månedlige femmer, deltaget i generalforsamlinger og afstemninger hos og bl.a. har været indbudt til at udarbejde reviderede vedtægter for, efter jeg havde påpeget, at man havde forsøgt at ekskludere et medlem uden hjemmel til det.

Det stiller mig i en lidt spøjs situation. Jeg har åbenbart forbrudt mig mod foreningens vedtægter ved at sende den penge og engagere mig i foreningens formål, mens jeg var uværdig pga. mit job. Af samme grund antager jeg, at jeg heller ikke kan forvente at få de 180 kroner tilbage, jeg har betalt i akkumulerede kontingent til foreningen i perioden. Men jeg ville sådan set også klart foretrække, at man fra foreningens side genovervejede den her besynderlige praksis, hvor egnetheden til reelt medlemskab hverken beror på folks værdier, vilje til at engagere sig eller deres faglighed, men udelukkende på deres job. At have det syn på sine kollegers evne til at holde fast i deres værdier på trods af et jobskifte harmonerer dårligt med en tiltro til den professionalisme, som må være en forudsætning for at kunne levere saglig, tilstræbt objektiv journalistik.

Alternativt kan jeg mobilepayes på 26 58 80 43, hvis foreningen trods mit uvelkomne engagement ønsker at refundere mine uberettigede kontingentindbetalinger.

Kh Troels

09/01/2018 - 18:02

Anne Moritz

Jeg vil blot gøre opmærksom på endnu en fejl i artiklen. Kristoffer Nordskov genopstillede ikke. Derfor fortsætter han ikke i bestyrelsen.

10/01/2018 - 09:14

Øjvind Hesselager

Kære Anne

Tak skal du have. Jeg har nu tilføjet/rettet hvordan den nye bestyrelse ser ud.

Jeg beklager den manglende akkuratesse i artiklen.

mvh

Seneste nyheder

Seneste jobopslag

Online chefredaktør til TV2 Nord

TV 2 Nord (Vi lukker annoncen ned, når vi har den rette ansøger)
Ansøgningsfrist: 15.07

Digital redaktør til magasinet 360°

Magasinet 360°
Ansøgningsfrist: 25.06

FOA søger en art director/visuel redaktør

FOA
Ansøgningsfrist: 13.08

Studentermedhjælp til presse, web & kommunikation

Roskilde Kommune
Ansøgningsfrist: 22.06

DELUCA DOKUMENTARisten søger tilrettelægger

DELUCA DOKUMENTARisten
Ansøgningsfrist: 22.06

Webredaktør til førende nyhedssite i København

Landbrugsmedierne
Ansøgningsfrist: 28.06

PRINTREDIGERENDE - PRINTCENTRALEN ESBJERG

Jysk Fynske Medier
Ansøgningsfrist: 29.06

Webskribent til TV 2 Vejret

TV 2
Ansøgningsfrist: 25.06

Visuel historiefortæller der vil ændre verden

Oxfam IBIS
Ansøgningsfrist: 24.06

Læger uden Grænser søger en erfaren Social Media medarbejder

Læger uden Grænser
Ansøgningsfrist: 25.06

Digital journalist til SoMe

Udenrigsministeriet
Ansøgningsfrist: 25.06

Presse- og kommunikationsrådgiver til Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Ansøgningsfrist: 21.06

Pressechef til Ledernes Hovedorganisation

Ledernes Hovedorganisation
Ansøgningsfrist: 01.08

Pressemedarbejder til Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd
Ansøgningsfrist: 22.06

Presse- og kommunikationsmedarbejder til HK HANDEL

HK Handel
Ansøgningsfrist: 24.06