Notat sætter tal på mediestøtte

Et notat fra Kulturministeriet sætter tal på en række forslag til det kommende års forhandlinger om mediestøtte. Det skriver mediawatch.dk

Et notat fra Kulturministeriet sætter tal på en række forslag til det kommende års forhandlinger om mediestøtte. Det skriver mediawatch.dkNetop som Kulturministeriet melder ud, at der ikke kommer mere nyt i forhandlingerne om mediestøtten i år, så offentliggør mediawatch.dk nu et notat til et oplæg, hvor der bliver sat tal på nogle af de forslag, som er i spil i forhandlingerne.

Der er fire hovedpunkter i oplægget ifølge mediawatch.dk:

1.    Distributionsstøtte gøres til produktionsstøtte, sådan at støtten fremover bliver fastsat efter de samlede redaktionelle omkostninger, hvor det nu hovedsageligt er antallet af omdelte aviser, der bestemmer størrelsen på støtten. Regeringen foreslår, at der kan ydes støtte til medie med sammenlagt tre eller flere redaktionelle årsværk, og at ulønnede årsværk kan regnes med i særlige tilfælde.

2.    Der skal et loft på 17,5 millioner kroner over, hvor meget støtte den enkelte udgivelse kan modtage, men der lægges ikke op til et samlet loft for koncerner med flere titler. Mange dagblade får i dag væsentligt mere end loftet på 17,5 millioner kroner i støtte, men regeringen foreslår en særlig supplementsordning på 34 millioner kroner sideløbende med loftet over støtten. Særordningen skal kompensere små landsdækkende dagblade, der har særlig betydning for demokratiet.

3.    Der skal oprettes en supplementspulje på 6 millioner kroner om året, der er specielt rettet mod netmedier, der ikke ejes af medier, der i forvejen modtager støtte. Hensigten er, at særpuljen skal kompensere netmedier for, at de ikke momsfritages ligesom dagbladene. Desuden vil regeringen afsætte yderligere 20 millioner kroner til en innovationspulje, der skal støtte etableringen og udvikling af nye medier, der ikke kan modtage produktionsstøtte. Der behøver kun at være tilknyttet ét redaktionelt årsværk til et medie, for at det kan få innovationsstøtte.

4.    Oplægget arbejder desuden med et ejerskabskriterium, som udelukker støtte til medier, hvor arbejdsgiverforeninger, branche- eller fagorganisationer ejer mere end to tredjedele af mediet.

0 Kommentarer