Norske medier under anklage for at opfordre til overgreb på måger

En norsk dyreværnsorganisation har sendt en appel til medierne og opfordrer dem til at følge de samme etiske principper i deres dækning af dyr, som når de har med mennesker at gøre

Måger bliver udsat for stigmatiserende omtale i de norske medier.

Sådan lyder det i en appel til norske medier, som den norske dyreværnsorganisation NOAH er afsender på. Det skriver journalisten.no.

Det er ifølge NOAH særligt måger, der bliver udsat for hetz, mishandling og ulovlige drab fra folk, der er trætte af de store fugle. Derfor vil NOAH have medierne til at blive mere bevidste om, hvordan de påvirker folks holdninger med deres sprog.

”Medierne kan medvirke til positive holdninger til dyr, men desværre også til det modsatte. Artikler med beskrivelser af måger som angrebslystne, aggressive og som en plage og trussel kan være med til at forstærke hetzen, som igen kan føre til ulovlige handlinger. Det er essentielt, at vi får vendt de negative holdninger til måger, og det starter med måden, vi omtaler på. Også i medierne,” står der i brevet.

Følg de etiske retningslinjer

Organisationen opfordrer derfor til, at medierne følger de etiske principper, der bliver brugt, når ethvert andet stofområde bliver dækket.

Der bliver peget konkret på punkt 1.5, som handler om, at det er pressens opgave at beskytte enkeltmennesker og grupper mod overgreb og forsømmelse fra offentlige myndigheder, institutioner og private foretagender, som egentlig er møntet på mennesker.

”Men NOAH mener, at det bør være en selvfølge, at pressen heller ikke bidrager til at legitimere eller opmuntre til overgreb og kriminalitet mod dyr. Alligevel ser man desværre reportager, der nærmest opfordrer til brud på dyrevelfærdsloven i forhold til måger,” står der i brevet.

Kildekritikken kan ifølge NOAH også trænge til et eftersyn, når det gælder dækning af dyreanliggender, så der også bliver ringet til fagpersoner og personer, der sætter pris på dyrene.

”Man bør undgå kun at citere kilder, der ikke har fagkompetence i forhold til dyr, men kun vil udtrykke sin utilfredshed,” lyder det.

Hetz har været for Pressenævnet

Det er ikke kun i Norge, der har været skrigeri om, hvordan måger bliver behandlet i medierne.

I 2013 indbragte arkitekt Søren Damgaard fra Aarhus en klage for Pressenævnet, da han mente, at flere aarhusianske lokalmedier kørte hetz mod mågerne, da Facebook-gruppen ’Mågerne ud af Aarhus’ fik meget omtale.

Lokalavisen Aarhus bragte blandt andet en artikel med rubrikken ”Mågekolonier invaderer Aarhus”. Men Søren Damgaard mener ikke, at der er tale om en invasion, men snarere, at medierne har kørt en kampagne mod måger i årevis.

Pressenævnet afviste klagen, fordi Søren Damgaard ikke selv er omtalt i artiklen. Dansk Ornitologisk Forening mente dog, at der var hold i Søren Damgaards pointe, da der ikke var kommet flere måger til Aarhus – men at flere bare oplevede mågerne på grund af mere byggeri på havnen.

Lokalavisen afviste imidlertid, at der skulle være problemer med vinklingen. Og netop i det tilfælde, hvor medierne er lidt skeptiske i forhold til kritik af deres måge-dækning, er der brug for ekstra selvransagelse, mener NOAH.

”Nogle er lydhøre. Andre er lidt lette at fornærme og ønsker ikke indspark til deres redaktionelle virksomhed. Det tager vi ikke så tungt. Vi tænker, at det beviser, at det er nødvendigt at se på henvendelsen. Hvis man har en negativ indstilling til saglig formidling af artsmangfoldighed, er brevet lidt ekstra tiltrængt,” siger Siri Martinsen, der er dyrlæge og leder i NOAH, til journalisten.no.

 

0 Kommentarer

Læs også

Måge-elsker afvist af Pressenævnet

11. OKTOBER 2013