Norsk ny løn

NRK uddeler kun ganske få kroner uden om tillidsmændene. Både ved de centrale tillæg, lokale tillæg og ved personlige tillæg har tillidsmanden afgørende indflydelse.

Journalisterne på DRs søsterstation i Norge, NRK, fik Ny løn 1. april i år.

Når man bliver ansat, starter man på det skalatrin, der svarer til ens anciennitet sammenholdt med ens erfaring og uddannelse.

"Ens totale ballast bliver vejet, inden man bliver puttet ind på den rigtige hylde," forklarer Stein Svendsen, der er faglig sekretær og central forhandlingsleder ved NRK-forhandlinger for det norske journalistforbund.

Når man først er placeret på et skalatrin, vil man kun stige, hvis ikke man får et personligt tillæg, der er større end næste trin på skalaen. Det er ens personlige grundløn. På DR indebærer Ny løn ens grundløn for alle.

Det mæglingsforslag, som DR-journalisterne har sagt nej til, indebar, at hver enkelt medarbejder selv skulle forhandle sit eget personlige tillæg hjem uden hjælp fra tillidsmanden.

Den norske model opererer med flere former for personlige løntillæg. Der er først de centrale tillæg, der bliver forhandlet hvert år og er for alle. Dernæst er der hvert år lokale forhandlinger, der finder sted i hver enkelt afdeling. Her kan højst gives tillæg til 1/3 af medarbejderne eller til bestemte grupper i en afdeling.

Endelig er der et tillæg, der skal forhandles på plads efter særlig brøkregning. Det skal fordeles således, at 1/9 får et højt tillæg og 2/9 et lavt tillæg.

"I år fik 1/9 af journalisterne et tillæg på 15.000 kroner, mens 2/9 fik hver 5000 kroner," siger Stein Svendsen og gør opmærksom på, at tillidsmanden deltager i forhandlingerne, der er åbne. Systemet er også indrettet således, at hvis en person pludselig falder ned under de andre, så skal vedkommende løftes op.

"Vi ønsker et godt sikkerhedsnet," siger Stein Svendsen og forklarer, at tillidsmændene og ledelsen skal gå sammen om at give personlige tillæg for ydelse og kvalifikationer.

"Men det er op til ledelsen at træffe den endelige afgørelse," tilføjer han.

Udover dette brøksystem står det ledelsen frit for selv at give ekstra tillæg, men det er forsvindende få penge, NRKs ledelse selv fordeler uden om tillidsmændene.

Læs også: Voldsom utilfredshed med DR-chefer, For 200 kroner solidaritet, Fagforening mister tillid, De gamle solgte de unge,Ny løn er gammel i DR og Konsekvenser af strejken

0 Kommentarer