Norsk milliontab

Den stigende brug af gratis net-nyheder får konsekvenser for det norske journalistforbunds økonomi. Forbundet har hidtil modtaget millioner i ophavsretspenge for fotokopiering af avisartikler, men reglerne omfatter ikke kopier fra net-aviserne. For journalistforbundets ophavsretsbudget betyder udviklingen mistede indtægter på 13 millioner kroner de kommende tre år. Tabet betyder blandt andet, at forbundet beskærer antallet af rejsestipendier og tilskud til faglige aktiviteter med 5 millioner kroner.

0 Kommentarer