Nordjysk vrede

 TV2/NORDs medarbejderforening beskylder Journalistforbundet for ikke at støtte medarbejderne. 

 

TV2/NORDs medarbejderforening beskylder Journalistforbundet for ikke at støtte medarbejderne.

 

KAMP. TV2/NORDs mangeårige direktør, Bent Bjørn, er suspenderet. Stationens finansrådgiver, revisor Finn Elkjær, er fyret, og medarbejderne har klaget til DJ over manglende støtte og opbakning.

Medarbejdernes vrede tager sin begyndelse i 2001. TV2/NORD skulle spare, og ledelsen sagde til medarbejderne, at enten skulle de finde besparelser for 250.000 kroner, eller også ville der blive fyret tre til fem mennesker. Selv ville ledelsen spare ved, at TV2/NORDs direktør, Bent Bjørn, der fremover også skulle være direktør for TVN-Digital, ikke ville stige i løn, men at de 500.000 kroner, han tjente for TVN-Digital, ville blive overført til TV2/NORD.

Medarbejderne ville alle gå en procent ned i løn, men den aftale kaldte Journalistforbundets hovedbestyrelse overenskomststridig og underkendte den. Løsningen blev, at alle gik ned i både arbejdstid og løn.

»Lige efter at vi havde sparet 250.000 kroner, forærede TV2/NORD 250.000 til Musikhuset,« siger Per Harder Højberg, medarbejderrepræsentant i TV2/NORDs bestyrelse.

»Det var en torn i øjet på os,« siger Mogens Jørgensen, sikkerhedsrepræsentant på TV2/NORD.

Per Harder Højbjerg bliver valgt som medarbejdernes repræsentant i TV2/NORDs bestyrelse i 2002.

Da han ser regnskabet, bliver han i tvivl om, hvorvidt TV2/NORD har fået de 500.000 kroner af TVN-Digital, som var ledelsens andel af spareplanerne. Da regnskabet for 2003 foreligger, fortæller han sine kolleger, at han ikke mener, at ledelsen har overholdt aftalen.

Faglig konsulent Henrik Bruhn er med på mødet og hører også om problemerne.

»Han sagde, vi havde en god sag, og at han ville bede forbundets jurister se på det,« siger sikkerhedsrepræsentant Mogens Jørgensen.

Per Harder Højbjerg venter at høre fra DJ. Men der sker ingenting.

»Det er beklageligt, men Henrik Bruhn er optaget af forhandlingerne på DR og prioriterer dem,« forklarer Journalistforbundets næstformand, Fred Jacobsen.

Per Harder Højbjerg bakser videre med regnskaberne og beder igen Journalistforbundet om juridisk hjælp.

Han ringer til sidst til DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård. Det fører til, at Fred Jacobsen kort efter, den 16. juni i år, tager op til medarbejderne, men de bliver skuffede.

»Vi kan og vil gerne give gode råd om, hvad en medarbejderrepræsentant kan sige og gøre i bestyrelsen, men vi kan ikke medvirke til at få en direktør fyret,« siger Fred Jacobsen, som mener, at uregelmæssigheder i et regnskab enten er en sag for politiet eller for offentligheden. Som forbund kan DJ gå ind i det faglige, hvis der er uregelmæssigheder i forhold til en aftale.

Fred Jacobsen siger, at når ledelsen har overholdt sin del af aftalen og ikke fyret nogen, så kan forbundet ikke påstå, at der en sag at gå ind i.

Tilbage i Journalistforbundet spekulerer forbundsledelsen over den store vrede og skuffelse, medarbejderne på TV2/NORD gav udtryk for. Derfor tilbyder DJ at betale en flybillet, så Per Harder Jørgensen kan tage til København og få råd af forbundets chefjurist om, hvordan han kan handle i forhold til bestyrelsen.

Men det er for sent. Per Harder Højbjerg har selv fået fat i en advokat og ved nu, hvilke spørgsmål han skal stille bestyrelsen.

»Min advokat sagde, at hvis jeg ikke fik den dokumentation af ledelsen, som jeg bad om, så måtte jeg tage min juridiske forholdsregler,« siger Per Harder Højbjerg.

Han lægger ikke skjul på, at hele sagen har været svær for ham, og at han føler, han også har skullet kæmpe mod sit eget forbund.

»Det har sgu været lidt ensomt. Forbundet skal støtte medarbejderrepræsentanterne, det er også fagligt arbejde,« siger Per Harder Højberg, som forventer at få en undskyldning af Dansk Journalistforbund.

Peter Steen Nielsen, der er tillidsrepræsentant på TV2/NORD, har selv flere gange rykket direktør Bent Bjørn for en redegørelse om den del af hans løn, der er blevet overført fra TVN-Digital til TV2/NORD.

Klokken ni den morgen, hvor Bent Bjørn blev suspenderet, fik Peter Steen Nielsen endelig redegørelsen, men med besked på kun at læse den højt for sine kolleger. De måtte ikke få den på skrift.

Klokken 11 blev Bent Bjørn suspenderet, og klokken 13 gik Peter Steen Nielsen ind til den nye ledelse for at spørge, om han måtte give kollegerne en skriftlig kopi.

Ledelsen så redegørelsen og bad om lov til at beholde den, så den kunne indgå i den undersøgelse, et advokatfirma nu er i gang med.

Det betyder, at medarbejderne stadig ikke kender redegørelsen.

»Det er min vurdering, at kollegerne ikke ville have følt, at de havde fået en forklaring, de kunne bruge til noget, hvis de havde hørt eller læst redegørelsen. Men det er min vurdering, jeg skal ikke foregribe noget,« siger tillidsmanden, som i denne sag ikke føler sig som den evige lus mellem medarbejdere og ledelse, men til gengæld som en lus mellem medarbejdere og forbund.

* Medarbejderne på TV2/NORD har sendt nedenstående erklæring til DJ:

»Vi ansatte på TV2/NORD (…) er blevet enige om at udtrykke vores store utilfredshed med Dansk Journalistforbunds manglende opbakning og støtte til os og vores medarbejderrepræsentant i TV2/NORDs bestyrelse i forløbet af sagen, der bl.a. har medført til suspension af direktør Bent Bjørn.«

 

0 Kommentarer