search

Nordjysk fusionsoprør ulmer

Gamle bladrotter bed fra sig, da nordjysk kredsformand talte varmt for forbundsfusion på generalforsamling. (Opdateret)

»Han siger 'når' vi fusioner. Ikke 'hvis' vi fusionerer«, hviskede Bente Bjørn, historiestuderende og tidligere mangeårig journalist ved Nordjyske Medier.

»Hvem siger overhovedet, at vi fusionerer?«

Det var kredsformand Villy Dalls beretning, der tirsdag aften i Aalborg stod for skud under den årlige generalforsamling i forbundets nordjyske Kreds 6.

Især den del af beretningen, der handlede om de udmeldte planer om fusion mellem DJ og Kommunikation og Sprog gav anledning til hørbar skepsis. Mest fra Torben Duch Holm, som på 21. år er fællestillidsmand hos Nordjyske Medier, og som skyr tanken om flere kommunikatører.

»Vi journalister taler om mere åbenhed, mens andre arbejder for lukkethed, som man jo gør, når det er en arbejdsgiver, man tjener,« harcelerede han.

Også nyvalgte bestyrelsesmedlem Helle Therkelsen angreb fusionsplanen:

»Bliver vi et kvindeforbund, risikerer vi at blive et lavtlønsforbund, og vi risikerer at blive et tandløst forbund, som ikke tør sige noget, af frygt for at træde nogen over tæerne,« påstod hun.

 

Pisse irriterende debat

Kredsformanden afviste, at man med fusionen ville blive et tandløst forbund:

»Flere forbund organiserer kommunikatører, men kun ét forbund arbejder for kommunikationsfaglig etik, og det er DJ. Vores holdning er helt banalt den, at man også som kommunikatør skal sige sandheden,« sagde han.

Ellers var fusionstilhængerne tavse. Blandt andet flere kommunikatører blandt de knapt 40 fremmødte.

Først bagefter brød borddiskussionerne fyrigt ud.

»Det er rigtigt svært at føle sig hjemme i dette forbund,« sukkede Anne Falck og erklærede sig "pisse irriteret"  over debatten. I en mail til journalisten.dk gør Anne Falck opmærksom på, at hun ikke er erklæret fusionstilhænger, men ønsker at DJ internt "arbejder på at få afklaret det nuværende modsætningsforhold, der er imellem journalister og kommunikatører." Anne Falck driver sit eget kommunikationsbureau i Saltum i Vendsyssel.

»Jeg har arbejdet som journalist i 20 år, og det, jeg laver i dag, kunne jeg også stå inde for som journalist. Vi tjener alle sammen en arbejdsgiver, uanset om vi skriver på et blad eller for en virksomhed,« sagde Anne Falck ved aftenens generalforsamling.

Hun kunne ikke forklare, hvorfor hun blot tiede.

Det tog et splitsekund at vælge Villy Dall som formand for femte år i træk, men det var med overtale, forcerede klapsalver og smørede fællessmil, at bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og delegerede faldt besværligt på plads.

 

Valgt som formand: 

Villy Dall, Nordjyske Medier

 

Valgte bestyrelsesmedlemmer:

Helle Therkelsen (ny), freelance

Mikkel From Nielsen, DR Nordjylland

Henrik Louis Simonsen, Nordjyske Medier

 

Siddende bestyrelsesmedlemmer:

Anne Helene Kahr Thomsen, Nordjyske Medier

Tove Koch, freelance

Karen Edelmann Keinicke, Nordjyske Medier

 

Rettet 6/3-13 12:40. Anne Falcks navn var stavet forkert. Hun er ikke erklæret fusionstilhænger, men har pga misforståelse i artiklen uddybet sit synspunkt i en mail, der nu er citeret.

Kommentarer
16
Anne Falck
06.03.13 11:01
For det første hedder jeg
For det første hedder jeg Anne Falck. For det andet er jeg ikke erklæret fusionstilhænger. Jeg er tilhænger af, at vi - før vi overhovedet begynder at drøfte en eventuel fusion - internt i DJ arbejder på at få afklaret det nuværende modsætningsforhold, der er imellem journalister og kommunikatører. Et modsætningsforhold, som herværende referat så fint afspejler. Om dén proces bør munde ud i en splittelse eller en konsolidering har jeg ikke taget endegyldigt stilling til. Det må debatten være med til at vise.
Fremhævet af Journalisten
Jeanette Lund
06.03.13 12:51
Tænk at jeg skal være i
Tænk at jeg skal være i forbund med én der udtaler sig sådan om mig, som Torben Duch Holm gør her...»Vi journalister taler om mere åbenhed, mens andre arbejder for lukkethed, som man jo gør, når det er en arbejdsgiver, man tjener,« harcelerede han.
Det er faktisk dybt krænkende for mig, fordi min etik er høj og jeg aldrig kunne arbejde, hvis det ikke var sådan. Jeg kan også kun anbefale, at man - inden en fusion - tager stilling til det meget grundlæggende: kan og vil journalister og kommunikatører være i samme forbund. Det kan de ikke, hvis retorikken er som eksemplet herover.
Fremhævet af Journalisten
Naia Bang
06.03.13 13:46
Det ville ikke være en
Det ville ikke være en overdrivelse at sige, at flere af citaterne fra i aftes har været gennem en kraftig journalistisk stramning i kollega Davids referat. Og selv om jeg ved, at Torben Duch Holm, Nordjyske, er skeptisk overfor en fusion - mestendels fordi han næppe nogensinde har prøvet at arbejde som journalist andre steder end på (nyheds-)medier - erindrer jeg dog ikke, at han udtalte sig som citeret.
Jeg er selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver. I visse journalistøjne (- det er typisk kolleger født væsentligt før 1970) er jeg en "kommunikations-journalist" - modsat en "journalist-journalist", der naturligvis underforstået er den rigtige slags journalist. Og det ligger FULDSTÆNDIG fast, at vi er nødt til at få ryddet slige antikverede holdninger af vejen, inden vi kan have en fordomsfri og konstruktiv debat i Journalistforbundet om, hvorvidt vi skal fusionerer med Kommunikation og Sprog eller ej.
Desværre oplever jeg ikke, at forbundet - med udarbejdelsen af særskilte kommunikationsetiske retningslinjer - bidrager til forståelsen af, at også vi, der arbejder uden for medierne, arbejder efter de samme presseetiske retningslinjer og under straffeloven som vores fastansatte mediekolleger.
Jeg er JOURNALIST. Det er ikke bare en uddannelse, det er ikke bare et fag - det er "a state of mind" for nu at blive lidt højstemt. Og hverken jeg eller gode journalistkolleger som Anne Falck og Jeanette Lund har solgt ud af vores presseetiske arvesølv.
Derfor er det så ærgerligt, når en artikel som denne bliver strammet SÅ meget, at den aktivt bidrager til at grave generationskløfterne i forbundet dybere.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
06.03.13 14:16
Kære Naia

Kære Naia

Du påpeger at Torben Duch Holm er forkert citeret, men skriver dog samtidig, at du ved han er skeptisk over for en fusion og at du ikke "erindrer" om han sagde som citeret.

Indtil videre går jeg derfor ud fra, at citatet er i orden - ellers retter vi selvfølgelig.

Jeg har, efter din kritik, talt med en anden deltager på generalforsamlingen, der umiddelbart synes teksten fremstår OK.

Hvilke andre citater er ifølge din erindring strammet sp meget at artiklen graver grøfter?

Med venlig hilsen
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
06.03.13 14:52
Kære Naia

Kære Naia

Jeg har talt med Torben Duch Holm og journalist David Wedege, sidstnævnte har skrevet artiklen.

Torben Duch Holm har intet at udsætte på citatet, der også stemmer overens med David Wedeges noter.

Og således kan vi så måske koncentrere os om den vigtige debat.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
06.03.13 17:54
Det var interessant at læse
Det var interessant at læse referatet fra generalforsamlingen i DJs Kreds 6, og forhåbentlig bringer journalisten.dk referater fra de kredsgeneralforsamlinger, som endnu ikke har været holdt.

Det er også interessant, at DJ nu er ved at splitte sig selv ad. Og måske er det en god idè. Der er egentlig ingen grund til, at folk, som bliver kørt op imod hinanden, og som efterhånden i stigende grad føler, at de er modstandere og ikke har noget fælles, står i det samme forbund.

Og iøvrigt - med hensyn til referatet, - så staves pisseirriterende i èt ord.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Jørgen F. Hansen
06.03.13 19:10
I øvrigt så tager du fejl.
I øvrigt så tager du fejl. Flere gange. I artiklen står "pisse irriteret" og ikke "pisseirriterende", som du skriver. Journalisten har skrevet det helt korrekt. Pisse irriteret staves i to ord, hvor pisse er adverbiet og irriteret adjektiv. Hvis du er i tvivl om stavemåder, vil jeg anbefale dig f.eks. ordnet.dk.

God fornøjelse!
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
06.03.13 19:22
Kære Jørgen F. Hansen

Kære Jørgen F. Hansen

Hvis du læser referatet, - som iøvrigt er interessant, - så står der Pisse irriterende debat i mellemrubrikken.

Og jeg vil til enhver tid holde på, at det skal staves i èt ord.

VH
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
07.03.13 08:01
Spændende debat - og rart, at
Spændende debat - og rart, at den lige netop er i Villy Dalls kreds. Jeg kender kun Villy som en seriøs fyr, uanset det gælder forholdet til sin egen kreds, til meget divergerende synspunkter, forbundets diskussioner - alt imens han navigerer stille og roligt med et fornuftigt og sindigt sindelag. Jeg har de allerstørste forhåbninger til, at vi får et rigtigt godt delegeretmøde - hvor vi skal snakke om kommunikationsetik og KS. Vi ses ..
Fremhævet af Journalisten
Torben Duch Holm
07.03.13 10:04
Tankerne om en fusion mellem
Tankerne om en fusion mellem DJ og Kommunikation og Sprog, synes jeg, rejser rigtig mange spørgsmål. Mit ønske er først og fremmest at få en debat og få nogle svar. Som jeg sagde til mine kolleger på generalforsamlingen i DJ´s kreds 6, så har jeg endnu ikke taget stilling.
Et af de svar, jeg har fået, nævner DJ´s arbejde for en kommunikationsfaglig etik, og det synes jeg da er et vigtigt emne.
Fagligt Forum i 2012 gav en kraftig debat om det, nogle har kaldt sammenhængskraften i DJ. Jeg mener ikke, at den debat er blevet mindre påtrængende.
Forleden nævnte formanden for JP/Politikens Hus, Jørgen Ejbøl, i sin takketale, da han havde modtaget Publicistprisen, problemet med folk, der den ene dag er journalister, den næste dag spindoktorer for en minister og så måske igen går tilbage til journalistikken.
Er det ikke et etisk problem, vi også i DJ bør kunne diskutere?
Efter min mening rejser tankerne om en fusion rigtig mange spørgsmål. Mogens Blicher Bjerregaard har nævnt, at medlemmerne skal være med til at danne fora, hvor fagligheden kan dyrkes. Hvordan kan det ske?
Hvordan skal medlemsdemokratiet i en ny organisation fungere?
Og så igen: Jeg har ikke taget stilling, men lad os da få en debat om et vigtigt emne.
Jeg kan lige tilføje, at der på generalforsamlingen i DJ´s kreds 6 også blev talt om arbejdsmiljø og om fremtidige overenskomster. For mig er det emner, der er lige så vigtige som diskussionen om en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog.

Fremhævet af Journalisten
Anne Domino
07.03.13 15:27
»Flere forbund organiserer
»Flere forbund organiserer kommunikatører, men kun ét forbund arbejder for kommunikationsfaglig etik, og det er DJ. Vores holdning er helt banalt den, at man også som kommunikatør skal sige sandheden,« sagde han. (HB-medlem og kredsformand Villy Dall).

Var den helt gennemtænkt, gode Villy? Jeg kan simpelthen ikke forstå DJs behov for at understrege, at journalister ,som arbejder med kommunikation, skal tale sandt - underforstået: I lyver, så bukserne blafrer.

Og jow, jeg har naturligvis også bemærket de få, uheldige sager, hvor kommunikationsafdelinger/bureauer har forholdt sig skødesløst til sandheden. Men lur mig, om der ikke også findes journalister, som vinkler så skarpt, at sandheden går tabt?

I øvrigt mener jeg, at DJ bør skrotte forslaget til Etiske Retningslinjer for journalister, der arbejder med kommunikation og erstatte de 10-11 punkter med De Ti Bud. Du må ikke lyve, du må ikke slå ihjel, du må ikke begære din næstes hustru osv. Og det regelsæt kunne man så passende lade gælde for ALLE medlemmer af DJ.

Forskellen på de to "retninglinjer" er for mig at se minimal, så skulle vi ikke bare bruge tiden på noget andet og sende en tak til Moses for at have hentet den dybe tallerken med retningslinjer ned fra bjerget for et par tusinde år siden?
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
07.03.13 16:51
Villy kalder Anne

Villy kalder Anne
og vil sige, at nu er jeg jo, selv om jeg ikke er utilfreds med citaterne, citeret ud af en større sammenhæng. Jeg går ind for de kommunikationsetiske regler, som de foreligger, ud fra, at vi skal starte et sted, og det gør DJ så som det eneste af de fire forbund, der p.t. kan siges at organisere kommunikatører. Prøv at sammenligne forslaget med de presseetiske regler (vejledende regler for god presseskik). Deri står der såmænd også noget, man med en stramning kan kalde en banalitet.
Fremhævet af Journalisten
Stig Jonstrup Pedersen
09.03.13 09:29
Hvad med at skære ind til
Hvad med at skære ind til benet i denne sag og så få en fordomsfri debat om, hvorvidt kommunikatører, informationsmedsarbejdere, pressekoordinatorer og for så vidt også freelancere, der ofte arbejder for private virksomheder for at servicere medierne, overhovedet skal være med i DJ?
Deltog i den kredsgeneralforsamling, der har udløst denne debat, og det var oprigtigt en blandet fornøjelse, og det var på ingen måde god reklame for at kaste sig ud i fagligt arbejde uanset baggrund.
Mest af alt havde jeg det som om, jeg var inviteret med til en fest, hvor hovedparten egentlig ikke ønskede at sådan nogle som mig, der ikke længere arbejder som rigtig journalist, er til stede.
Kun når regningen kommer og gaverne er delt ud, er det rart, at der er flere til at betale.
Og al den snak om etik og moral er - som kredsformanden så rigtig skriver - banaliteter.
Etiske regelsæt for den ene eller anden gruppe, er altså ikke noget, der kan lokke medlemmer til hverken DJ eller et evt. nyt fusioneret forbund.
Og lur mig om ikke etikken - og moralen for den sags skyld - grundlæggende er betydeligt højere i mange private organisationer og virksomheder, end den er på adskillige rigtige journalistiske arbejdspladser.
Fremhævet af Journalisten
Bente Bjørn
30.03.13 13:00
Nogle gange tænker jeg så
Nogle gange tænker jeg så højt, at omkringsiddene kan høre mig, og det var hvad det skete ved generalforsamlingen i kreds VI, hvor kredsformand Villy Dall flere gange udtalte sig, som om fusionen allerede var vedtaget på delegeretmødet. I stedet for at lægge op til en demokratisk debat valgte Villy Dall at udtale sig, som om fusionen allerede er godkendt - og det støder min demokratiske holdning, og jeg kunne på den efterfølgende debat forstå, at det ikke kun var mig, der ikke havde været med i diskussionen om fusion. Det havde været rigtig godt med et kredsarrangement om fusionen, så lad dette være en opfordring til kredsbestyrelsen og formanden om at sørge for at få debatten helt ud i kredsene, før der træffes beslutninger.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
30.03.13 20:40
Af en eller anden grund er
Af en eller anden grund er hele DJs hovedbestyrelse åbenbart enig i, at der skal fusioneres. DJs medlemmer er først blevet orienteret for et par måneder siden.

Ikke noget med en medlemsdebat. I stedet har vi oplevet en oversvømmelse af kommentarer fra DJs ledelse og fra forbundets medier. Altsammen åbenbart med det formål at punke medlemmerne til at synes, at fusionen er en god idè.

Det er meget ubehageligt, og det skaber mistillid til DJs ledelse.

VH
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
31.03.13 17:51
Jeg savner ligesom andre på
Jeg savner ligesom andre på denne og andre tråde, at hovedbestyrelsen forholder sig konkret til ulemperne ved disse indtil videre noget højtbesungne og overraskende fusionsplaner.

Når en hovedbestyrelse er så enig, som det åbenbart er tilfældet her, så bliver både hovedbestyrelsen og de menige medlemmer nødt til at spørge sig selv, om det mon skyldes, at de nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen:

1. ikke har gjort deres arbejde godt nok
2. har en anden og mere diffus dagsorden
3. er blevet en lidt for fast del af det faste inventar

Jeg håber virkelig, at der melder sig flere nye kandidater til hovedbestyrelsen, som ikke bare formår at stille de nødvendige kritiske spørgsmål til en fusion, men som også formår at følge spørgsmålene til dørs med konkrete, saglige og brugbare analyser og svar.

En så enig hovedbestyrelse er simpelthen et for useriøst udgangspunkt for en så vigtig beslutning!
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen