Nordjysk fusionsoprør ulmer

Gamle bladrotter bed fra sig, da nordjysk kredsformand talte varmt for forbundsfusion på generalforsamling. (Opdateret)

»Han siger 'når' vi fusioner. Ikke 'hvis' vi fusionerer«, hviskede Bente Bjørn, historiestuderende og tidligere mangeårig journalist ved Nordjyske Medier.

»Hvem siger overhovedet, at vi fusionerer?«

Det var kredsformand Villy Dalls beretning, der tirsdag aften i Aalborg stod for skud under den årlige generalforsamling i forbundets nordjyske Kreds 6.

Især den del af beretningen, der handlede om de udmeldte planer om fusion mellem DJ og Kommunikation og Sprog gav anledning til hørbar skepsis. Mest fra Torben Duch Holm, som på 21. år er fællestillidsmand hos Nordjyske Medier, og som skyr tanken om flere kommunikatører.

»Vi journalister taler om mere åbenhed, mens andre arbejder for lukkethed, som man jo gør, når det er en arbejdsgiver, man tjener,« harcelerede han.

Også nyvalgte bestyrelsesmedlem Helle Therkelsen angreb fusionsplanen:

»Bliver vi et kvindeforbund, risikerer vi at blive et lavtlønsforbund, og vi risikerer at blive et tandløst forbund, som ikke tør sige noget, af frygt for at træde nogen over tæerne,« påstod hun.

 

Pisse irriterende debat

Kredsformanden afviste, at man med fusionen ville blive et tandløst forbund:

»Flere forbund organiserer kommunikatører, men kun ét forbund arbejder for kommunikationsfaglig etik, og det er DJ. Vores holdning er helt banalt den, at man også som kommunikatør skal sige sandheden,« sagde han.

Ellers var fusionstilhængerne tavse. Blandt andet flere kommunikatører blandt de knapt 40 fremmødte.

Først bagefter brød borddiskussionerne fyrigt ud.

»Det er rigtigt svært at føle sig hjemme i dette forbund,« sukkede Anne Falck og erklærede sig "pisse irriteret"  over debatten. I en mail til journalisten.dk gør Anne Falck opmærksom på, at hun ikke er erklæret fusionstilhænger, men ønsker at DJ internt "arbejder på at få afklaret det nuværende modsætningsforhold, der er imellem journalister og kommunikatører." Anne Falck driver sit eget kommunikationsbureau i Saltum i Vendsyssel.

»Jeg har arbejdet som journalist i 20 år, og det, jeg laver i dag, kunne jeg også stå inde for som journalist. Vi tjener alle sammen en arbejdsgiver, uanset om vi skriver på et blad eller for en virksomhed,« sagde Anne Falck ved aftenens generalforsamling.

Hun kunne ikke forklare, hvorfor hun blot tiede.

Det tog et splitsekund at vælge Villy Dall som formand for femte år i træk, men det var med overtale, forcerede klapsalver og smørede fællessmil, at bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og delegerede faldt besværligt på plads.

 

Valgt som formand: 

Villy Dall, Nordjyske Medier

 

Valgte bestyrelsesmedlemmer:

Helle Therkelsen (ny), freelance

Mikkel From Nielsen, DR Nordjylland

Henrik Louis Simonsen, Nordjyske Medier

 

Siddende bestyrelsesmedlemmer:

Anne Helene Kahr Thomsen, Nordjyske Medier

Tove Koch, freelance

Karen Edelmann Keinicke, Nordjyske Medier

 

Rettet 6/3-13 12:40. Anne Falcks navn var stavet forkert. Hun er ikke erklæret fusionstilhænger, men har pga misforståelse i artiklen uddybet sit synspunkt i en mail, der nu er citeret.

16 Kommentarer

Ida Sønderby Rosgaard
31. MARTS 2013
Jeg savner ligesom andre på
Jeg savner ligesom andre på denne og andre tråde, at hovedbestyrelsen forholder sig konkret til ulemperne ved disse indtil videre noget højtbesungne og overraskende fusionsplaner.

Når en hovedbestyrelse er så enig, som det åbenbart er tilfældet her, så bliver både hovedbestyrelsen og de menige medlemmer nødt til at spørge sig selv, om det mon skyldes, at de nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen:

1. ikke har gjort deres arbejde godt nok
2. har en anden og mere diffus dagsorden
3. er blevet en lidt for fast del af det faste inventar

Jeg håber virkelig, at der melder sig flere nye kandidater til hovedbestyrelsen, som ikke bare formår at stille de nødvendige kritiske spørgsmål til en fusion, men som også formår at følge spørgsmålene til dørs med konkrete, saglige og brugbare analyser og svar.

En så enig hovedbestyrelse er simpelthen et for useriøst udgangspunkt for en så vigtig beslutning!
Bodil Rohde
30. MARTS 2013
Af en eller anden grund er
Af en eller anden grund er hele DJs hovedbestyrelse åbenbart enig i, at der skal fusioneres. DJs medlemmer er først blevet orienteret for et par måneder siden.

Ikke noget med en medlemsdebat. I stedet har vi oplevet en oversvømmelse af kommentarer fra DJs ledelse og fra forbundets medier. Altsammen åbenbart med det formål at punke medlemmerne til at synes, at fusionen er en god idè.

Det er meget ubehageligt, og det skaber mistillid til DJs ledelse.

VH
Bodil Rohde
Bente Bjørn
30. MARTS 2013
Nogle gange tænker jeg så
Nogle gange tænker jeg så højt, at omkringsiddene kan høre mig, og det var hvad det skete ved generalforsamlingen i kreds VI, hvor kredsformand Villy Dall flere gange udtalte sig, som om fusionen allerede var vedtaget på delegeretmødet. I stedet for at lægge op til en demokratisk debat valgte Villy Dall at udtale sig, som om fusionen allerede er godkendt - og det støder min demokratiske holdning, og jeg kunne på den efterfølgende debat forstå, at det ikke kun var mig, der ikke havde været med i diskussionen om fusion. Det havde været rigtig godt med et kredsarrangement om fusionen, så lad dette være en opfordring til kredsbestyrelsen og formanden om at sørge for at få debatten helt ud i kredsene, før der træffes beslutninger.
Stig Jonstrup Pedersen
9. MARTS 2013
Hvad med at skære ind til
Hvad med at skære ind til benet i denne sag og så få en fordomsfri debat om, hvorvidt kommunikatører, informationsmedsarbejdere, pressekoordinatorer og for så vidt også freelancere, der ofte arbejder for private virksomheder for at servicere medierne, overhovedet skal være med i DJ?
Deltog i den kredsgeneralforsamling, der har udløst denne debat, og det var oprigtigt en blandet fornøjelse, og det var på ingen måde god reklame for at kaste sig ud i fagligt arbejde uanset baggrund.
Mest af alt havde jeg det som om, jeg var inviteret med til en fest, hvor hovedparten egentlig ikke ønskede at sådan nogle som mig, der ikke længere arbejder som rigtig journalist, er til stede.
Kun når regningen kommer og gaverne er delt ud, er det rart, at der er flere til at betale.
Og al den snak om etik og moral er - som kredsformanden så rigtig skriver - banaliteter.
Etiske regelsæt for den ene eller anden gruppe, er altså ikke noget, der kan lokke medlemmer til hverken DJ eller et evt. nyt fusioneret forbund.
Og lur mig om ikke etikken - og moralen for den sags skyld - grundlæggende er betydeligt højere i mange private organisationer og virksomheder, end den er på adskillige rigtige journalistiske arbejdspladser.
Villy Dall
7. MARTS 2013
Villy kalder Anne

Villy kalder Anne
og vil sige, at nu er jeg jo, selv om jeg ikke er utilfreds med citaterne, citeret ud af en større sammenhæng. Jeg går ind for de kommunikationsetiske regler, som de foreligger, ud fra, at vi skal starte et sted, og det gør DJ så som det eneste af de fire forbund, der p.t. kan siges at organisere kommunikatører. Prøv at sammenligne forslaget med de presseetiske regler (vejledende regler for god presseskik). Deri står der såmænd også noget, man med en stramning kan kalde en banalitet.

Flere