Nordjydsk bekymring for efteruddannelse

I en skriftlig udtalelse advarer Den Redaktionelle Medarbejderforening på Nordjyske Medier imod, at arbejdsgiverne får øget indflydelse på efteruddannelsen.

I en skriftlig udtalelse advarer Den Redaktionelle Medarbejderforening på Nordjyske Medier imod, at arbejdsgiverne får øget indflydelse på efteruddannelsen.


I går holdt Den Redaktionelle Medarbejderforening på Nordjyske Medier orienterende møde om den netop indgåede overenskomst på dagbladsområdet. Overenskomsten har været kritiseret for den lave lønstigning, men medarbejder på Nordjyske Medier er bekymrede for aftalens indhold om efteruddannelse.

Her er Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og DJ blevet enige om, at undersøge behovet for en mere tidssvarende efteruddannelse. Der er ikke afsat penge til det, men et udvalg skal kigge på behovet for efteruddannelse, så det eventuelt kan indgå i de næste overenskomstforhandlinger om to år.

I en skriftlig udtalelse beder Den Redaktionelle Medarbejderforening på Nordjyske Medier om at få en repræsentant i det omtalte udvalg, og de advarer imod, at man giver arbejdsgiverne for meget indflydelse på efteruddannelsen:

"Vi har gennem de seneste år med den største bekymring fulgt DMA´s bestræbelser på at få øget indflydelse på den overenskomstbestemte efteruddannelse.

I forbindelse med det kommende udvalgsarbejde vil vi gerne minde om det forslag, der i 2009 blev vedtaget på delegeretmødet. Beslutningen lød:

"Drøftelser med Danske Mediers Arbejdsgiverforening vedrørende den såkaldte Kalundborgkendelse – der sikrer den enkelte afgørende indflydelse på ansøgninger om overenskomstbestemt efteruddannelse – kan kun ske ved overenskomstforhandlingerne"," skriver medarbejderforeningen i udtalelsen.

De henviser til en 20 år gammel sag var en journalist fra Kalundborg Folkeblad gerne ville have et spanskkursus som sin efteruddannelse. Arbejdsgiveren mente ikke, at et spanskkursus var relevant, men en faglig voldgift gav medlemmet medhold og fik dermed cementeret det enkelte medlems ret til selv at bestemme over sin overenskomstsikrede ret til efteruddannelse.

0 Kommentarer