Nordisk oprør i IFJ

Journalistformænd i Danmark, Norge og Sverige raser mod valgresultater i IFJ. Men IFJ-præsidenten afviser al snak om valgfusk: »Vi er en kompleks verdensorganisation, og nogle gange kan man ikke opnå konsensus« Opdateret 11/6-13 med kommentarer fra Michelle Stanistreet, generalsekretær i det britiske journalistforbund NUJ)

Formændene i de nordiske journalistforbund skummer af raseri efter fredagens valg til eksekutivkomiteen og præsidentposten i det internationale forbund af journalister, IFJ. 

For første gang i årtier har komiteen ikke en repræsentant fra et af de nordiske journalistforbund.

»Det er sørgeligt på mange måder,« lyder det i en mail til Journalisten fra Jonas Nordling, der er formand for de svenske journalister.

»Beskæmmende,« siger DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård fra Danmark, mens den norske formand Thomas Spence overvejer om og hvordan, det norske journalistforbund skal tage del i IFJ i fremtiden.

Desuden blev afstemningen om præsidentposten accepteret, selvom der var fem stemmer for mange, da alt var talt op.

»En skandale,« siger Mogens Blicher Bjerregård fra Danmark.

»Det er en skamplet, at det valg blev accepteret,« siger norske Thomas Spence.

Men kritikken afvises af den genvalgte formand Jim Boumelha, der er mangeårigt aktivt medlem af den britiske journalistfagforening NUJ.

Han fastholder, at valget til eksekutivkomiteen var resultatet af en almindelig demokratisk proces. Og når det gælder præsidentvalget, holder han sig først og fremmest til, at et flertal af kongressen efterfølgende stemte for ikke at gøre valghandlingen om.

»Kongressens betydning er altafgørende, ellers ville der ikke være noget demokrati. Hvordan kunne der være demokrati, hvis jeg opfordrede til at omstøde en demokratisk beslutning?« siger Jim Boumelha.

 

Repræsentation

Formændene for de nordiske journalistforbund finder det altså samstemmende problematisk, at forbundenes relativt store økonomiske og arbejdsmæssige biddrag til IFJ ikke modsvares af en plads i ledelsen.

»Det er beskæmmende,« sagde Mogens Blicher Bjerregaard til Journalisten umiddelbart efter valget i fredags.

Fra Norge lyder det, at Jim Boumelha og hans støtter arbejdede imod, at den norske kandidat Eva Stabell skulle genvælges som næstformand for IFJ og dermed medlem af eksekutivkomiteen.

»Præsidenten og hans støtter har mobiliseret for at forhindre et genvalg af Eva. Det gør, at vi må sætte spørgsmålstegn ved deres evne og vilje til at lytte til og respektere Norge, Norden og andres meninger,« siger Thomas Spence.

Jim Boumelha afviser beskyldningerne blankt og efterspørger samtidig konkrete beviser for, at det skulle forholde sig sådan.

»En ting er at tabe et valg, men noget andet er at brokke sig over den demokratiske beslutning,« siger han.

Thomas Spence har efterfølgende forklaret Journalisten, at der er tale om »adskillige meldinger om, at Jim og andre har været ude og samle stemmer imod Eva.«

 

Uregelmæssighed

Udover de nordiske advarsler om manglende repræsentation i eksekutivkomiteen, så viste optællingen ved præsidentvalget, at der var blevet afgivet fem stemmer mere, end der burde kunne være i alt.

»Fejl kan altid ske, men det kedelige er, at flertallet af kongressen ikke ville lade afstemningen går om,« skriver Jonas Nordling.

Da mismatchet mellem antallet af afgivne og berettigede stemmer blev kendt, sagde både Jim Boumelha og hans modkandidat, at de ikke ønskede omvalg. Valgkomiteen spurgte herefter kongressen, som ved flertal ligeledes gav udtryk for, at de accepterede den afholdte valghandling.

Thomas Spence mener imidlertid, at Boumelha burde have opfordret til omafstemning.

»Præsidenten burde være gået på talerstolen og sagt, at IFJ ikke kan leve med et valg, som ikke er hvidere end hvidt. Det er det, vi kræver af magthavere, og dette her vil svække IFJ og journalisters mulighed for at stille andre til ansvar,« siger han.

Her henviser Jim Boumelha igen til, at kongressen er det afgørende organ, og at dens demokratisk beslutninger må og skal respekteres.

»Havde der været bare én stemmes flertal for, at lade afstemningen gå om, så havde jeg naturligvis accepteret det,« siger Jim Boumelha.

 

Konsekvenser

Svenske Jonas Nordling mener dog, at forløbet i fredags varsler skidt for IFJ’s fremtid.

»Den nye ledelse har store udfordringer foran sig, ikke mindst når det gælder at holde sammen på organisationen. Kongressen i Dublin tydeliggjorde stor splittelse,« mener han.

Til det konstaterer Jim Boumelha:

»Vi er en kompleks verdensorganisation, og nogle gange kan man ikke opnå konsensus, sådan er det,« siger han.

Han advarer de nordiske lande mod at tage for givet, at deres verdensanskuelser per automatik bliver accepteret som gældende af lande med andre vilkår og traditioner.

»Nogle af de nordiske fagforeninger bør vågne op til, at IFJ er en ægte international organisation. Det er ikke bare en slags europæisk organisation, hvor vores eurpæiske norm for fagforeninger og demokrati er dem, der sejrer,« siger Jim Boumelha.

Men i Danmark har forløbet i fredags sået tvivl om DJ’s fremtid i IFJ.

»Vi er nødt til at overveje, hvad vi får ud af det,« sagde Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten fredag aften.

I debatten på journalisten.dk har Mogens Blicher Bjerregård sidenhen uddybet, at den europæiske journalistorganisation EFJ bliver en stadig vigtigere spiller for DJ og at IFJ-medlemsskabet er en forudsætning for det europæiske samarbejde.

Også i Norge gør man sig overvejelser om fremtiden i IFJ:

»Norske Journalister vil vurdere om og hvordan, vi skal fortsætte i IFJ,« siger Thomas Spence.

»Det kan ikke være sådan, at de bare skal have vores penge, men overser og med delvist udemokratiske midler kører vores holdninger og prioriteringer over.«

Michelle Stanistreet, generalsekretær i det britiske journalistforbund NUJ skriver følgende kommentar i en mail til Journalisten.

”Det er både upassende og letkøbt at bruge valgresultaterne til at angribe præsidenten for IFJ. Lad mig gøre det klart, at NUJ ser ethvert angreb på Jim som et angreb på NUJ. Det er tydeligt, at IFJ står ved en skillevej, og at der er klare filosofiske forskelligheder mellem de tilknyttede i forhold til, hvilken retning IFJ skal gå i, og hvilken rolle søsterforbundene i udviklingslande skal spille. Det ville være bedre, hvis disse argumenter blev debatteret åbent og ærligt. Realiteten er, at medlemmerne kollektivt udpeger de kandidater, de føler, vil repræsentere deres synspunkter bedst i eksekutivkomiteen.”

 

Baggrund

Få overblik over den mangeårige optakt til konflikten her:

 

Opdateret 11/6-13 med kommentarer fra Michelle Stanistreet, generalsekretær i det britiske journalistforbund NUJ.

0 Kommentarer