Nordisk advarsel til internationalt forbund

Både dansk og svensk journalistforbund har taget de indledende skridt til at melde sig ud af det internationale journalistforbund. Uenighed om Safety fonden er kun et element i en større konflikt, der bunder i forskellige fagforeningskulturer, siger DJ-formand.

Både dansk og svensk journalistforbund har taget de indledende skridt til at melde sig ud af det internationale journalistforbund. Uenighed om Safety fonden er kun et element i en større konflikt, der bunder i forskellige fagforeningskulturer, siger DJ-formand.

Advarsel. Hovedbestyrelsen har nu mandat til at melde Dansk Journalistforbund ud af det internationale journalistforbund IFJ. Striden imellem IFJ og DJ kulminerede, da delegeretmøde vedtog et forslag stillet af delegeret Tage Baumann:

"I lyset af fortsat foruroligende meldinger om ledelsesfilosofien i IFJ bemyndiger delegeretmødet den nye hovedbestyrelse til løbende at vurdere DJ's medlemskab af IFJ og om nødvendigt stille det danske medlemskab i bero."

Striden handler om, at hovedbestyrelsen i DJ ikke har ønsket at udbetale midler til IFJ's Safety fond, som skal støtte nødstedte journalister. Det betyder blandt andet, af IFJ går glip af de godt 600.000 kroner, der blev samlet ind på delegeretmødet.

DJ mener ikke, at pengene bliver uddelt hurtigt nok, og man er bekymret over, at IFJ's præsident, Jim Boumelha, ikke vil garantere, at pengene bruges til det formål, de er samlet ind til.

Jim Boumelha har reageret på kritikken fra DJ ved at sende et brev direkte til Dansk Journalistforbunds delegerede. I brevet, der var slået op på delegeretmødet, insinuerer han, at DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård har fejlinformeret DJ's hovedbestyrelse, og at han er skyld i, at der ikke udbetales flere penge fra fonden. Beskyldninger, som hovedbestyrelsen har taget afstand fra.

»Det er fuldstændig uhørt, at en IFJ-præsident forsøger at skabe splid i et forbund. Jeg ser delegeretmødes beslutning om en mulig udmeldelse som en konsekvens af, at IFJ prøver at blande sig i interne anliggender,« fortæller Mogens Blicher Bjerregård.

Safety fonden er dog kun et element i en større konflikt i IFJ. Til maj har det svenske journalistforbund kongres. Der er fremlagt et forslag om, at det skal skrives ud af forbundets vedtægter, at det skal være medlem af IFJ.
»Vi vil have muligheden for at være fleksible. IFJ koster mange penge, og hvis vi kommer til et punkt, hvor det ikke er brugbart længere, så skal vi have muligheden for at melde os ud,« fortæller Arne König, næstformand i det svenske journalistforbund.

Mistilliden blev skabt på IFJ's seneste kongres. 12 forbund, ud over Norden blandt andet Nordamerika, Australien og Rusland, bad efterfølgende om et møde med IFJ's præsident, Jim Boumelha. Det afslog han.

»Vi har oplevet en udvikling i IFJ, der går i den forkerte retning. Den bygger på meget forskellige traditioner for, hvordan man driver en faglig organisation. Vi er inkluderende i forhold til alle professioner, der producerer indhold til medier, mens andre forbund bruger mange kræfter på at definere, hvad en rigtig journalist er. Jeg føler ikke, at vores tilgang blev respekteret ved sidste kongres,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Både han og Arne König understreger, at der ikke er aktuelle planer om at melde sig ud af IFJ, og at man arbejder på at genopbygge tilliden og dialogen.

IFJ's præsident, Jim Boumalha, ønsker ikke at kommentere delegeretmødets beslutning, før han har fået en nærmere forklaring fra Dansk Journalistforbund.

0 Kommentarer