Nominerede udpeget til journalist-pris

Foreningen for Undersøgende Journalistik præsenterer senere i dag eller i morgen de nominerede til årets FUJ-priser - "Fremragende Undersøgende Journalistik". Journalisten.dk kan dog allerede nu offentliggøre navnene.

Foreningen for Undersøgende Journalistik præsenterer senere i dag eller i morgen de nominerede til årets FUJ-priser – "Fremragende Undersøgende Journalistik". Journalisten.dk kan dog allerede nu offentliggøre navnene.

Et halvt hundrede undersøgende journalister har i den seneste tid sendt artikler, indslag og bøger ind til juryen for årets pris for Fremragende Undersøgende Journalistik. Sammen eller hver for sig er de indstillet for 26 undersøgende projekter, offentliggjort i danske medier i det forløbne år.

Men hvem de nominerede er, offentliggøres dog først senere i dag eller i morgen. Journalisten.dk er dog i besiddelse af den komplette liste og begrundelserne, som kan læses herunder.

Selve uddelingen af FUJ-Prisen 2008 finder sted på lørdag i forbindelse med FUJs årsseminar. Man kan se mere på foreningens hjemmeside.

Og her er så de nominerede til FUJ-Prisen 2008, som fordeler sig på tre kategorier – bog, avis og tv:

BOG

 • Jesper Dehn Møller og Aydin Soei
 • For, ved gedigen aktindsigt og respektfuld kontakt til indvandrermiljøet på Nørrebro og i Tingbjerg, at portrættere en forudsigelig tragedie: Et dansk system, der ikke magter at støtte en udsat og sårbar gruppe børn. En fraværende far, hvis eneste opdragelsesmetode er tørre tæsk. Resultatet bliver en katastrofe. Og det er ikke "samfundets skyld" alene. I sammenskrivningen af de to tyrkiske fætres levnedsløb, samtaler med myndighedspersoner og familie får vi et loyalt, nøgternt, men beskæmmende billede af det, der går forud for knivdrabet på Antonio Curra – en italiensk turist på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hvordan kunne det gå så galt med den danske integration af de første indvandrere? Det er et spørgsmål, mange i disse år søger svaret på. Men meget få journalister når så langt i at finde svaret som forfatterne til bogen "Skyld".
 • Peter Øvig Knudsen
 • For ved hjælp af systematisk, journalistisk rekonstruktion af et begivenhedsforløb at kortlægge, hvordan ungdommelig idealisme kan føre til fanatisme, mord og livsvarig invalidering af en stribe uskyldige. Gennem interviews og systematisk research i efterforskningsmateriale, retsbøger, domme og litteratur, fremsætter Peter Øvig Knudsen desuden en tungtvejende og veldokumenteret kritik af myndighederne. At Politiets Efterretningstjeneste (PET) i årevis har holdt oplysninger tilbage for politiet, som kunne have stoppet Blekingegadebandens kriminelle aktiviteter. At den israelske efterretningstjeneste opererer på dansk jord med PETs velsignelse. At vigtige efterforskningsskridt bliver stoppet i det danske justitsministerium. Samlet er "Blekingegadebanden 1" og "Blekingegadebanden 2" et tungtvejende dokumentarisk værk i dansk journalistik.

AVIS

 • Morten Frich og Kasper Krogh (Berlingske Tidende)
 • For en gennemgribende godt undersøgt historie om forsvarschef Jesper Helsøs vildsvinejagt i Estland. De to journalister fandt et enkelt hint til jagten i en e-mail og fokuserede derefter hele deres undersøgelse på at dokumentere jagtens egentlige formål: At bringe store våbenfirmaer sammen med offentlige danske, finske og estiske våbenindkøbere. Artiklerne afdækker samtidig den økonomiske konstruktion bag jagten. Morten Frich og Kasper Krogh har med held brugt aktindsigt i flere lande og gennemført detaljeret research i Estland. Artiklerne giver et afgørende bidrag til afdækningen af, hvordan forsvaret foretager sine indkøb, specielt de etiske regler i forbindelse med indkøb. Regler, som denne artikelserie har fået stor indflydelse på. Et gennemført nærbillede af en principiel problematik udført med hele striben af klassiske undersøgende journalistiske metoder.

 • Morten Crone og Jakob Skouboe (Berlingske Tidende)
 • For afsløringen af, at små og store investorer på ulovlig vis blev snydt for information om købstilbud i forbindelse med danmarkshistoriens største virksomhedshandel: Salget af TDC til en kapitalfond. Morten Crone og Jakob Skouboe har kortlagt en særdeles væsentlig og principiel historie om hemmelig magtudøvelse hos myndigheder og lovbrud hos erhvervslivets elite. De har vist, hvordan Fondsbørsen så igennem fingrene med lovbruddene hos en af sine største kunder. Og hvordan heller ikke statens finansielle vagthund, Finanstilsynet, skred ind over for telegigantens lovbrud. De to journalister har samtidig udstillet det problematiske i, at Fondsrådets vigtige afgørelser er hemmelige både for virksomheder, Folketinget, forskere og investorer. Det fører nu til ny lovgivning, der skal sikre større åbenhed. Sublim undersøgende journalistik på et særdeles vanskeligt stofområde, der sjældent dækkes så velvalgt kritisk som i denne artikelserie.

 • Kristoffer Pinholt og Peter Ernstved Rasmussen (Jyllands-Posten)
 • For deres afdækning af kritisable forhold i landets fængsler. Det begyndte med en undren hos journalisterne over frafaldet blandt nyuddannede
  Fængselsfunktionærer. Men problemerne i kriminalforsorgen viste sig at stikke dybere end almindelige rekrutteringsvanskeligheder. Kristoffer Pinholt og Peter Ernstved Rasmussen har gennem det seneste år afsløret lag for lag af en negativ kultur blandt de ansatte i fængslerne. De to journalister har foretaget et selvstændigt og drivende journalistisk arbejde og belyst forhold i meget lukkede miljøer med anvendelse af et bredt spektrum af den undersøgende journalistiks redskaber: Rekruttering af insidere, interne dokumenter, e-mails mellem de implicerede, mødereferater, rapporter, aktindsigt og interview. Et originalt og eksemplarisk stykke undersøgende journalistik udført midt i den daglige deadline.

TV

 • Jacob Adrian Mikkelsen, Mette Aaby, Morten Mouritsen og Kristoffer Voigt Rasmussen (DR)
 • For afsløringen af, at CIA har stået bag en række flyvninger i og over Danmark og Grønland. Flyvninger, som den danske regering stadig hævder ikke at kende til. De fire journalister har arbejdet sammen med kolleger i andre lande. De har brugt meget avancerede metoder for at dokumentere, hvem der stod bag flyvningerne i dansk luftrum. De har blandt andet søgt aktindsigt i Danmark, EU, Grønland og USA og sammenkørt oplysninger fra en række forskellige databaser. Historien om CIAs brug af Grønland som uforstyrret mellemstation til tjenestens hemmelige flyvninger er det danske kapitel i en international historie om ulovlige amerikanske fangetransporter tværs gennem Europa. Godt, at den historie nu endelig er fortalt og systematisk dokumenteret i "CIAs danske forbindelse".

 • Kristian Sloth (DR)
  For med klassiske undersøgende metoder at afsløre ulovlige transporter af levende dyr. Ved i flere døgn at følge efter lastbiler fra Danmark til Rusland, har Kristian Sloth dokumenteret, hvordan danske eksportører og transportselskaber bryder love og regler og gør sig skyldige i dyrplageri. Kristian Sloth har meget dygtigt vist, at den gode, gamle journalistiske metode observation af virkeligheden kan være ganske effektiv. Nøglen til afsløringen blev imidlertid moderne researchteknik: Gennem sine kilder fik Kristian Sloth adgang til en database, der gav ham detaljerede oplysninger om dyretransporterne og lastbilernes registreringsnumre. Afsløringerne ledte til omfattende forandringer, virksomhedslukninger og skærpet kontrol. Ved hjælp af førsteklasses undersøgende journalistik har Kristian Sloth klædt en af Danmarks største eksportbrancher af til skindet.

 • Søren Klovborg og Mette Frisk (DR)
 • For en usædvanlig grundig research, flot reportage og vedholdenhed. De to journalister formår på fremragende vis at belyse imponerende mange facetter og problematikker omkring brugen af rugemødre. Fire år har det taget Søren Klovborg og Mette Frisk at få materialet hjem til deres to dokumentarudsendelser. Det slår tydeligt igennem på kvaliteten. Vi følger to rugemødre i USA og England og de kommende forældre til deres børn fra undfangelse til fødsel. Efter tre års research lykkedes det også de to journalister at finde frem til to danske par og det ene pars peruvianske rugemor. Journalisterne har kun i meget lille omfang kunnet researche deres historie gennem offentligt tilgængelige oplysninger eller registre. De fleste oplysninger er derfor frembragt ved hårdt opsøgende og vedholdende arbejde med kilderne. Udsendelserne "Rugemødre til salg" og "De forsvundne babyer" er en usædvanlig journalistisk bedrift.

0 Kommentarer