Nok et nej til offentlighedsloven

Den københavnske kreds af journalister, Kreds 1, har nu også meldt sig i flokken af kredse i DJ, der siger nej til de dele af offentlighedsloven, der begrænser åbenheden. Og så var der i aftes kampvalg til bestyrelsen!

Den københavnske kreds af journalister, Kreds 1, har nu også meldt sig i flokken af kredse i DJ, der siger nej til de dele af offentlighedsloven, der begrænser åbenheden. Og så var der i aftes kampvalg til bestyrelsen!

HYYYYL!

Mikrofonanlægget til generalforsamlingen på Kreds 1 indledte aftenen med et uslukkeligt og skingert skrig, der af humoristiske sjæle godt kan ses som en sammenfatning af den massive kritik, en række kredse har rettet mod Dansk Journalistforbund i debatten om offentlighedsloven – således var loven også en del af beretningen fra Kenni Leth, formand for Kreds 1.

»Vi har arbejdet på at få de paragraffer ud, der forringer muligheden for åbenhed,« lød det fra formanden, der ikke lagde skjul på, at han undervejs i forløbet snarere havde set Dansk Journalistforbund som en forhindring end som en medspiller.

»DJ begik en fejl. Vi skulle i høringssvaret have taget højde for de paragraffer, der indskrænker åbenheden og gør det vanskeligere at få adgang til oplysninger,« sagde Kenni Leth med adresse til ikke mindst den såkaldte ministerbetjening i § 29.

DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, har for få uger siden i en kronik i Dagbladet Information tilkendegivet, at han nu også er skeptisk over for de paragraffer i offentlighedsloven, som kritikere mener begrænser åbenheden. Og det ser ud til at være et træk, der giver forbundet en samlet stemme frem mod delegeretmødet 13. og 14. april.

»Vi konstaterede, at vores formand endelig for nogle uger siden tog klart afstand til lovens paragraffer. Nu står vi samlet,« sagde Kenni Leth, der sluttede punktet af med at fastslå, at »forbundet skal kunne trutte lidt hårdere i trompeten. Det er ikke nok at holde kaffemøder med politikerne!«.

Lars Werge, tillidsmand på Ekstra Bladet og medlem af hovedbestyrelsen, signalerede under debatten til beretningen, at sagen kan ende med et styrket sammenhold mellem kredsene og Dansk Journalistforbund:

»Jeg noterer mig, at der er korrespondance mellem hovedbestyrelsens ledelse og kredsene. Og jeg er enig i den streg i sandet, Mogens Blicher Bjerregård nu har trukket i Information,« sagde Lars Werge og sammenfattede:

»Jeg tror, der er et udtalt ønske fra hovedbestyrelsen og nogle kredse: Lad os markere, at vi står sammen og tager afstand fra paragraf 24 – 29.«

Mogens Blicher Bjerregård greb muligheden for at samle DJ-flokken:

»DJ og kredsene skal arbejde så tæt sammen som overhovedet muligt i de kommende år. Det er vigtigt, at DJ's visioner og strategier kan genkendes af jer medlemmer,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Kreds 1 vedtog enstemmigt en udtalelse, der kræver, at Dansk Journalistforbunds ledelse og hovedbestyrelse "loyalt og offentligt slutter op om denne afvisning af en katastrofal begrænsning af åbenheden i det danske samfund".

I en tid, hvor Dansk Journalistforbund kæmper med at rekruttere nye kræfter til det faglige arbejde, er det værd at bemærke, at Kreds 1 har stor succes med at trække folk af huse til medlemsarrangementer, der planlægges i samarbejde med en freelancer ansat til formålet. Og ud af det høje aktivitetsniveau vokser angiveligt en stigende interesse for det faglige arbejde i kredsen. Den nyuddannede Julie Rosenkilde, tidligere formand for Kajo, stillede således op som næstformand. Hun bor på Bornholm og er ansat i DR.

»Jeg brænder for det her faglige arbejde og har noget, jeg gerne vil give videre,« sagde hun, inden klapsalverne valgte hende. Desuden var der kampvalg til bestyrelsen, der skulle bruge 4 nye, hvilket 6 kandiderede til.

»Jeg synes egentlig også, det går rigtigt godt,« kunne Kenni Leth sammenfatte – i øvrigt med 3 millioner kroner på kredsens bankbog.

Læs også: Kreds 1 kæmper med svulmende pengekasse 

0 Kommentarer